Dane i instalacja D Link User Manualdir 620

D-Link User Manualdir 620 to przydatne oprogramowanie, które służy do zarządzania urządzeniami sieciowymi firmy D-Link. Oprogramowanie to pozwala użytkownikom wykonać wiele czynności, w tym konfigurowanie i monitorowanie sieci, zarządzanie urządzeniami, tworzenie zasad dostępu zdalnego i blokowanie dostępu do sieci. Aby uzyskać dostęp do funkcji zarządzania siecią, użytkownicy muszą najpierw pobrać i zainstalować oprogramowanie. Instalacja jest prosta i wymaga tylko podania adresu IP urządzenia, nazwy użytkownika i hasła. Po zakończeniu instalacji użytkownicy mogą korzystać z szerokiego wyboru narzędzi i funkcji dostępnych w oprogramowaniu D-Link User Manualdir 620.

Ostatnia aktualizacja: Dane i instalacja D Link User Manualdir 620

Krok 1: Podłącz DAP-1320 do gniazdka w zasięgu bezprzewodowego routera.

Krok 2: Otwórz Centrum sieci i udostępniania na twoim komputerze i znajdź sieć bezprzewodową DAP-1320 (SSID) i wpisz hasło (nazwę sieci i hasło można znaleźć na dołączonej karcie konfiguracyjnej lub bezpośrednio na urządzeniu DAP-1320)

Krok 3: Następnie otwórz przeglądarkę internetową i wpisz http: //dlinkap. local/ w pasku adresu. Można również korzystać z adresu IP http://192. 50

Krok 4: Domyślna nazwa użytkownika to admin a hasło ma być puste. Kliknij przycisk Log In.

Krok 5: Kliknij przycisk Setup Wizard

Krok 6: Kliknij przycisk Next

Krok 7: Aby skonfigurować sieć ręcznie, wybierz drugą opcję z menu kreatora konfiguracji. Kliknij przycisk Next, aby kontynuować.

Krok 8: Z listy dostępnych sieci bezprzewodowych, wybierz sieć bezprzewodową, którą chcesz podłączyć np. DAP-1320, D-Link. Po wybraniu odpowiedniej sieci bezprzewodowej kliknij przycisk Select

Krok 9: Wprowadź hasło do sieci bezprzewodowej, z którą chcesz się połączyć. Aby kontynuować kliknij przycisk Next.

Krok 10: 
DAP-1320 będzie ponownie nadawać połączenie Wi-Fi z routera jako przedłużenie sieci Wi-Fi. Nazwa SSID i hasło zostanie automatycznie wygenerowane dla obu częstotliwości 2, 4 GHz i 5 GHz. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia, wprowadź identyfikator SSID i hasło, które chcesz zastosować do rozszerzonej sieci Wi-Fi. Aby Kontynuować kliknij przycisk Next.

Krok 11: Proces instalacji jest zakończony. Pojawi się podsumowanie ustawień które pokazuje aktualne ustawienia sieci bezprzewodowej i routera źródłowego. Zalecamy zapisanie tych informacji do wykorzystania w przyszłości. Po zakończeniu naciśnij przycisk Save.


Po zakończeniu udanej instalacji pojawi się zielony znacznik pomiędzy routerem a urządzeniem DAP-1320

Programy w kategorii: D-Link

Pakiet najnowszych sterowników dla adaptera USB na Fast Ethernet DUB-E100....Więcej

Licencja: Freeware (bezpłatna)

Ocena: brak

Pobrano: 2313

Inne wersje: 3. 40

Aktualizacja: 09. 02. 2015

Rozmiar: 34 KB

Pakiet najnowszych sterowników dla anteny USB DWA-172....Więcej

Ocena: 3

Pobrano: 2881

Inne wersje: 5. 0. 9b7

Aktualizacja: 21. 10. 2021

Rozmiar: 62. 2 MB

Pakiet najnowszych sterowników do karty sieciowej DGE-528T Copper Gigabit PCI Card....Więcej

Pobrano: 2285

Inne wersje: 7. 10

Aktualizacja: 09. 2015

Rozmiar: 387 KB

Najnowsze sterowniki dla urządzenia sieciowego D-Link ExpressCard Wireless N DWA-643....Więcej

Pobrano: 1193

Aktualizacja: 06. 2015

Rozmiar: 19. 8 MB

Najnowsze sterowniki dla urządzenia sieciowego D-Link DWA-127....Więcej

Pobrano: 4236

Inne wersje: 2. 1406

Aktualizacja: 05. 2015

Rozmiar: 16. 9 MB

Najnowsze sterowniki dla urządzenia sieciowego D-Link DWA-160....Więcej

Pobrano: 1313

Inne wersje: 5. 9. B7

Aktualizacja: 22. 2021

Rozmiar: 24. 2 MB

Najnowsze sterowniki dla urządzenia sieciowego D-Link PCI Wireless N 150 DWA-525....Więcej

Pobrano: 1535

Inne wersje: 2. 6. 1

Aktualizacja: 06. 2015

Rozmiar: 18. 6 MB

Pobierz aplikację mobilną mydlink

Konfigurowanie kamery mydlink jest jeszcze łatwiejsze

Teraz można skonfigurować kamerę bezpośrednio z aplikacji mydlink Lite dla urządzeń przenośnych. Ta aplikacja umożliwia łatwe skonfigurowanie kamery bezpośrednio z telefonu lub tabletu.

Pobierz aplikację mydlink Lite za darmo

Zeskanuj kod QR przy użyciu urządzenia przenośnego.

Możesz także wyszukać aplikację mydlink Lite dla swojego urządzenia przenośnego

Aplikacja mydlink Lite ułatwia konfigurację

Uruchom aplikację mydlink Lite i naciśnij przycisk Nowi użytkownicy rejestrują się tutaj, aby rozpocząć proces konfiguracji

Jeśli używasz kamery DCS-935L, wybierz opcję Połączenie bezpośrednie, aby ją skonfigurować.
Jeśli używasz kamery DCS-6045L, wybierz opcję Połączenie PowerLine, aby ją skonfigurować.
W przeciwnym razie wybierz opcję Podłączenie do sieci Ethernet, aby skonfigurować kamerę.
Wykonaj wyświetlane instrukcje, aby dokończyć konfigurację kamery mydlink.

Zeskanuj kod QR przy użyciu urządzeniu z systemem iOS lub Android.

Uruchom aplikację mydlink Lite i naciśnij przycisk Nowi użytkownicy rejestrują się tutaj, aby rozpocząć proces konfiguracji

June 30, 2019 - NOTICE - All versionsof this device model will no longer receive firmware updates or technical support after the End ofSupport date (EOS): March 3, 2021.

From End of Support (EOS) date and beyond, this product model information will be moved to https://legacy. com/

Oprogramowanie układowe

Krótki podręcznik instalacji

Dane i instalacja D Link User Manualdir 620

Bezpośredni link do pobrania Dane i instalacja D Link User Manualdir 620

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane i instalacja D Link User Manualdir 620