Dokumentacja podstawowa Canon 2094b001

Canon 2094b001 to aparat cyfrowy marki Canon, który jest wyposażony w wyjątkowe funkcje i technologie. Aparat oferuje wysoką jakość zdjęć i może pracować z różnymi obiektywami. Aparat oferuje również szeroki zakres trybów, które umożliwiają dostosowanie aparatu do wielu różnych rodzajów fotografii. Dokumentacja podstawowa Canon 2094b001 zawiera wyczerpujące informacje na temat jego obsługi i działania. Obejmuje ona szczegółowe instrukcje dotyczące funkcji aparatu, w tym zdjęć, filmów, ustawień i wiele innych. Dokumentacja podstawowa jest przydatna, gdy użytkownicy chcą maksymalnie wykorzystać wszystkie funkcje aparatu.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja podstawowa Canon 2094b001

Dokumentacja techniczna jest to zespół dokumentów zawierający niezbędne dane techniczne, które umożliwiają wykonanie określonego przedmiotu (wyrobu, budowli, instalacji itp. ). Zakres dokumentacji i jej skład jest uzależniony od przeznaczenia.

Dokumentacja techniczna budowlana obejmuje opis techniczny danej budowli, obliczenia statyczne i wytrzymałościowe, rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych elementów itp. Zawarte są w niej również rysunki orientacyjne i sytuacyjne. Dokumentacja techniczna urządzeń sanitarnych jest podobna do dokumentacji budowlanej.

Ogólnie w budownictwie występują dwa rodzaje dokumentacji:

– prawna,

– techniczna.

Dokumentacja prawna

Do dokumentacji prawnej zaliczamy lokalizację ogólną i lokalizację szczegółową. Lokalizacja ogólna to stwierdzenie potrzeby danej inwestycji na danym terenie, natomiast lokalizacja szczegółowa określa dokładnie, w którym miejscu ma stanąć dany obiekt budowlany, inaczej jest to akt stwierdzający prawa do terenu, na którym ma stanąć obiekt. Do

dokumentacji prawnej zaliczamy również wszystkie uzgodnienia z dostawcami, np. : wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu.

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna jest to zespół obliczeń i projektów, na podstawie którego wykonuje się dany budynek, instalację, maszynę, itp. Do dokumentacji technicznej załącza się kosztorys. Dokumentację techniczną budowlaną wykonuje się w dwóch etapach:

– etap pierwszy – założenia techniczno-ekonomiczne,

– etap drugi – projekt techniczny.

Założenia techniczno-ekonomiczne podają ogólną koncepcję rozwiązania bez ustalania szczegółów. W projekcie technicznym rysuje się otwory okienne, drzwiowe, podaje się również wszystkie wymiary. Do projektu technicznego dołącza się obliczenia, z których wynikają wymiary poszczególnych konstrukcji przyjętych w projekcie.

W skład dokumentacji technicznej wchodzą:

– karta tytułowa,

– opis techniczny,

– obliczenia,

– plan orientacyjny,

– plan sytuacyjny,

– rysunki,

– kosztorys,

– zestawienie materiałów.

Karta tytułowa zawiera dane o dokumentacji technicznej, tzn. czego dotyczy, kto

wykonał, nazwę biura projektów lub nazwisko projektanta oraz nazwisko osoby

zatwierdzającej dokumentację.

Opis techniczny podaje w formie opisowej dane dotyczące projektu. Na przykład przy

projekcie instalacji ogrzewania centralnego podaje się, jaki jest rodzaj instalacji, jaki jest

rozdział – górny czy dolny, na podstawie czego zaprojektowano instalację, jaki przyjęto

czynnik grzejny, rodzaj kotła i inne.

Obliczenia stanowią bardzo ważną część dokumentacji technicznej. Błędne obliczenia

bardzo łatwo mogą spowodować katastrofę budowlaną, błędnie obliczony projekt instalacji

ogrzewania centralnego może być przyczyną np. niedogrzewania pomieszczeń. Obliczenia

wykonuje się na podstawie wzorów zawartych w odpowiednich normach.

Plan orientacyjny określa położenie działki, na której ma być budowany projektowany

obiekt. Teren lokalizacji oznacza się na podkładzie mapy lub planu zagospodarowania terenu

czy osiedla w podziałce nie mniejszej niż 1:25000. Orientację północną zaznacza się strzałką,

określającą kierunek północny (rys. 1).

Rys. 1 Rysunek planu orientacyjnego

Plan sytuacyjny określa dokładniej w porównaniu z rysunkiem orientacyjnym położenie (lokalizację) obiektu; na tych rysunkach podaje się kierunek przebiegu sieci i jej rodzaj;uwzględnia się również sieć istniejącą i projektowaną (rys. 2). pl/upload/image/doku2. 2 Plan sytuacyjny skala 1:500

Rysunki są potrzebne do wykonania danego elementu budynku, instalacji, itp.

W zależności od przeznaczenia projektowanego przedmiotu liczba rysunków oraz ich rodzaj będą różne. W dokumentacji technicznej instalacji przemysłowych i sanitarnych znajdują się rysunki obrazujące rzuty kondygnacji, rozwinięcia instalacji oraz rysunki szczegółowe.

Instalacyjne rysunki szczegółowe obejmują części urządzeń lub urządzenia bardziej skomplikowane, których wykonanie na zasadach rysunków przedstawiających rzuty czy rozwinięcia byłoby niemożliwe; wykonuje się je z zachowaniem odpowiedniej podziałki.

Kosztorys zawiera: zestawienie robót przewidzianych do wykonania, ilości poszczególnych robót, ceny jednostkowe oraz całkowity koszt obiektu.

W zestawieniu materiałów wyszczególnia się wszystkie potrzebne do wykonania robót materiały objęte kosztorysem i projektem. Zestawienie obejmuje materiały zasadnicze i pomocnicze. Ilość materiałów zasadniczych podaje się na podstawie projektu technicznego, natomiast ilość materiałów pomocniczych – na podstawie tabel, normatywów lub orientacyjnie.

Wróć do wyników wyszukiwania:[[backlinkLabel]]

Opublikowane nawww. gazetapraca. pl09 sty 2023

BZK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa to nowoczesna, innowacyjna i stabilna rynkowo spółka, powołana przede wszystkim w celu poszukiwania rozwiązań na rzecz optymalizacji działań handlowych i operacyjnych w wybranych spółkach produkcyjnych, wśród których znajdują się m. in. : Bioagra S. A., Polskie Młyny S. A., Bioagra-Oil S. A., Komagra Sp. z o. o., Bakoma Sp. o, Bakoma Bis Sp. o. Zakres usług realizowany jest za pomocą innowacyjnych źródeł komunikacji i usług outsourcingu.

ZAKRES ZADAŃ:

 • Wsparcie użytkowników infrastruktury IT,
 • Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji,
 • Podstawowa administracja systemami: Active Directory, SCCM, Office;
 • Kontakt z zewnętrznymi dostawcami usług (w ramach obszaru odpowiedzialności)

Wymagania:

 • Znajomość systemów operacyjnych Windows,
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • Podstawowa znajomość budowy i działania komputerów,
 • Podstawowa znajomość zagadnień sieci LAN,
 • Dyspozycyjność,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • Sumienność i komunikatywność,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Mile widziane:

 • Podstawowa znajomość języka SQL oraz relacyjnych baz danych,
 • Doświadczenie z zakresu budowania, obsługi i utrzymania sieci komputerowych,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Wykształcenie techniczne bądź wyższe informatyczne.
 • OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Dostęp do nowoczesnych systemów wymiany wiedzy i informacji,
 • Możliwość poszerzania kompetencji i wiedzy z zakresu IT,
 • Opiekę medyczną.
 • Zobacz wszystkoZobacz mniej

  To urządzenie korzysta z wymienionych poniżej modeli kaset FINE.

  Przed zakupem sprawdź, jaki numer ma Twoja kaseta FINE.

  Dla własnej wygody przed udaniem się do sklepu w celu zakupu nowej kasety FINE należy wydrukować tę stronę lub zapisać numer kasety FINE. Zalecane jest używanie oryginalnego atramentu firmy Canon.

  Dokumentacja podstawowa Canon 2094b001

  Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja podstawowa Canon 2094b001

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dokumentacja podstawowa Canon 2094b001