Instrukcja ładowania Black And Decker Dustbuster Pv9625n

Instrukcja ładowania Black And Decker Dustbuster PV9625N zapewnia użytkownikom prosty i niezawodny sposób na ładowanie ich urządzenia. Użytkownicy mogą ładować swoje urządzenia bezpiecznie i bez przerwy, aby zapewnić im długotrwałą wydajność. Instrukcja ładowania zawiera wszystkie niezbędne instrukcje dotyczące zasilania i ładowania, a także niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Możesz również uzyskać dostęp do informacji na temat konserwacji, naprawy i czyszczenia urządzenia. Instrukcja ładowania Black And Decker Dustbuster PV9625N informuje użytkownika o wszystkich szczegółach dotyczących urządzenia, dzięki czemu może on korzystać z niego w najbezpieczniejszy możliwy sposób.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja ładowania Black And Decker Dustbuster Pv9625n

Nasze produkty ułatwiają sprzątanie i sprawiają, że masz więcej czasu. Na to, co kochasz!

BLACK+DECKER POWERCONNECT

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wydajnych elektronarzędzi do majsterkowania, produktów do pielęgnacji ogrodu, czy też uniwersalnych urządzeń do sprzątania, aby odświeżyć dom - poradzisz sobie bez problemu dzięki POWERCONNECT.

Więcej Mocy

Wyższy moment obrotowy i dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora dzięki zastosowaniu siników bezszczotkowych.

Pozostaw swój dom idealnie czysty, dzięki odkurzaczowi.

BLACK+DECKER® 18V POWERSERIES Extreme 4-w-1, zaprojektowanemu z myślą o ułatwianiu Twojego życia.

Kompatybilność z systemem 18V.

Ponieważ ten produkt jest częścią platformy akumulatorowej 18V, możesz wyjąć akumulator i użyć go w innym narzędziu 18V B+D - to takie proste!

Moc Tworzenia

Moc tworzenia na wyciągnięcie ręki, dzięki elektronarzędziom BLACK+DECKER. Możliwości są ograniczone jedynie Twoją wyobraźnią.

Śledź nas w social mediach!

Zainspiruj się i podziel się swoimi projektami #BLACKANDDECKER.

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker Dustbuster DV1205EN. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker Dustbuster DV1205EN, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker Dustbuster DV1205EN. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker Dustbuster DV1205EN tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker Dustbuster DV1205EN

Strona: 1

1www. blackanddecker. eu555222-52 PLTłumaczenie oryginalnej instrukcjiINSTRUKCJA OBSŁUGIMODEL DV1205EN H3

Strona: 2

5Zastosowanie zgodne zprzeznaczeniemOdkurzacz Dustbuster®firmy Black & Decker jestprzeznaczony do lekkiego sprzątania na sucho.Urządzenie to nie nadaje się do celów profesjonalnych.Ochrona patentowa i wzoru zdobniczegoNumery rejestracyjne wzoru zdobniczego w UniiEuropejskiej:♦ 607643-001♦ 607668-001♦ 607650-001Wskazówki dotyczącebezpieczeństwaOstrzeżenie! Przy korzystaniu z urządzeńakumulatorowych lub bateryjnych dokładnieprzestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji ipodstawowych przepisów bhp, by zminimalizowaćryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy teżdoznania urazu ciała i szkód rzeczowych.♦ Przed pierwszym użyciem urządzeniadokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.♦ W instrukcji tej opisano zgodne zprzeznaczeniem zastosowanie odkurzacza.Używanie innych nasadek lub akcesoriów, niżzalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie pracniezgodnych z przeznaczeniem grozi wypadkiem.♦ Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi.Zastosowanie odkurzacza♦ Nie zasysaj do odkurzacza żadnychłatwopalnych cieczy ani materiałów.♦ Nie używaj odkurzacza w pobliżu wody.♦ Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie.♦ Nie ciągnij za kabel ładowarki, by odłączyćją od sieci. Chroń kabel przed wysokątemperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.♦ Urządzeniem tym nie wolno się posługiwaćmłodocianym ani słabym osobom bezodpowiedniego nadzoru. Pilnuj też, by dziecinie uczyniły sobie z niego zabawy.Po użyciu♦ Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmijwtyczkę kabla z gniazda sieciowego.♦ Nieużywany odkurzacz przechowuj w suchym,niedostępnym dla dzieci miejscu.Kontrole i naprawy♦ Przed użyciem odkurzacza sprawdź, czy niezawiera uszkodzonych elementów. Skontroluj,czy jakieś części nie są pęknięte, czy wyłącznikjest sprawny i czy nie wystąpiły jakieś inneokoliczności, które mogłyby negatywniewpłynąć na działanie odkurzacza.♦ Nie używaj odkurzacza, gdy jakaś jego częśćjest uszkodzona.♦ W razie uszkodzenia jakiejś części zlećnaprawę lub wymianę jednemu z naszychautoryzowanych warsztatów serwisowych.♦ Regularnie sprawdzaj kabel ładowarki, czy nieuległ uszkodzeniu. Gdyby tak się stało, wymieńładowarkę.♦ Nigdy nie próbuj usuwania ani wymianyjakichkolwiek części nieopisanych w tej instrukcji.Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracyakumulatorów i ładowarekAkumulatory♦ W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.♦ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.♦ Chroń akumulator przed wysoką temperaturą.♦ Nie składuj akumulatora w miejscu, w którymtemperatura może przekroczyć 40 oC.♦ Akumulator ładuj tylko w temperaturzeotoczenia między 10 oC i 40 o♦ Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonejładowarki. Użycie niewłaściwej ładowarkigrozi porażeniem prądem elektrycznym lubprzegrzaniem akumulatora.♦ Przy utylizacji akumulatorów przestrzegajwskazówek zamieszczonych w punkcie„Ochrona środowiska”.♦ Uważaj, by wskutek przekłucia lub uderzenianie uszkodzić ani nie zdeformowaćakumulatora, co grozi oparzeniem i pożarem.♦ Nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.♦ W ekstremalnych warunkach zastosowaniaz akumulatora może wyciekać elektrolit.W razie zauważenia cieczy na obudowieakumulatora ostrożnie zetrzyj ją szmatą.Uważaj, by ciecz nie zanieczyściła skóry.♦ Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lubw oczy, zastosuj się do następującej porady.Ostrzeżenie! Elektrolit jest żrący i grozioparzeniem lub wyrządzeniem szkód rzeczowych.W razie zanieczyszczenia skóry natychmiastobficie spłucz ją wodą. Przy zaczerwienieniach,bólach lub podrażnieniach zgłoś się do lekarza.Gdyby roztwór prysnął w oczy, natychmiastprzepłucz je dużą ilością czystej wody i skorzystajz pomocy lekarskiej.POLSKI

Strona: 3

6ŁadowarkiŁadowarka może być zasilana prądem o jednymokreślonym napięciu. Zawsze sprawdzaj, czynapięcie sieciowe zgadza się z wartością podanąna tabliczce znamionowej ładowarki.Ostrzeżenie! Nigdy nie przyłączaj odkurzaczabezpośrednio do sieci.♦ Ładowarek Black & Decker używaj tylko doładowania akumulatorów dostarczonych wraz zodkurzaczem. Inne akumulatory mogą pęknąć,co grozi wyrządzeniem szkód rzeczowych iosobowych.♦ Nigdy nie próbuj ładować baterii.♦ W razie uszkodzenia kabla sieciowego zlećwymianę producentowi lub autoryzowanemuwarsztatowi serwisowemu Black & Decker.Postępowanie wbrew temu nakazowi narażaużytkownika na niebezpieczeństwo.♦ Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.♦ Nie otwieraj ładowarki.♦ Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotówdo ładowarki.♦ W czasie ładowania ładowarka/odkurzacz/akumulator muszą się znajdować w dobrzewentylowanym miejscu.Bezpieczeństwo innych osób♦ Zabrania się używania tego odkurzacza przezdzieci i osoby o ograniczonej sprawnościfizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samodotyczy osób niedoświadczonych, chyba żeznajdują się pod nadzorem odpowiedzialnegoza bezpieczeństwo fachowca.♦ Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tymurządzeniem.Bezpieczeństwo elektryczneŁadowarka jest przystosowana do zasilania tylkojednym napięciem. Sprawdź, czy lokalne napięciesieciowe zgadza się z wartością podaną natabliczce znamionowej ładowarki. Nigdy nie próbujbezpośrednio przyłączać odkurzacza do sieci.Symbole na ładowarceŁadowarka jest podwójnie zaizolowanai dlatego żyła uziemiająca nie jestkonieczna.Uważnie w całości przeczytaj tę instrukcję.Bezpieczny transformator separujący.Wyjście transformatora jest galwanicznieoddzielone od sieci.Ładowarka jest przeznaczona wyłączniedo pracy w zamkniętych pomieszczeniach.Elementy odkurzacza1. Przedłużka pojemnika na śmieci2. Pojemnik na śmieci3. Guzik zwalniający4. Wyłącznik5. Wskaźnik ładowania6. Suwak do czyszczenia filtrów7. Podstawka do ładowania akumulatorówRysunek A8. Ssawka szczelinowa9. Szczotka do tapicerkiInstalacjaMocowanie podstawki do ładowaniaakumulatorów na ścianiePodstawkę do ładowania akumulatorów możnaustawić na stole lub powiesić na ścianie. Ten drugisposób ułatwia przechowywanie i ładowanie.Przy montażu na ścianie zastosuj elementymocujące odpowiednie do rodzaju ściany i owystarczającej nośności.MontażZakładanie akcesoriów (rys. rys. A i B)Modele te są dostarczane z niektórymi lubwszystkimi wymienionymi niżej akcesoriami:♦ ssawka szczelinowa (8) do trudno dostępnychmiejsc♦ szczotka (9) do tapicerki i schodów.By zamocować jakiś element wyposażeniadodatkowego, wykonaj następujące operacje:♦ Wyjmij odpowiedni element wyposażeniaz kieszeni odkurzacza lub podstawki doładowania akumulatorów (7) (rys. L i M).♦ Nasadź wybrany element na odkurzacz odprzodu.Pozostałe zagrożeniaPrzy korzystaniu z odkurzacza mogą zaistniećdodatkowe zagrożenia nieuwzględnione wprzepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodząone w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiegoużywania narzędzia.Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisówbezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianychurządzeń zabezpieczających nie da się uniknąćpewnych zagrożeń. Zaliczają się do nich:

Strona: 4

7♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięciaobracających się/ruchomych elementów.♦ Skaleczenia doznane przy wymianieelementów, noży i akcesoriów.♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniuodkurzacza. W takich sytuacjach rób regularneprzerwy w pracy.♦ Pogorszenie słuchu.♦ Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu(np. powstającego podczas obróbki drewna, azwłaszcza dębu, buku i preszpanu).Zastosowanie♦ Przed pierwszym użyciem odkurzaczacałkowicie naładuj akumulator.♦ Gdy odkurzacz nie jest używany, pozostaw gow podstawce do ładowania akumulatorów.Ładowanie akumulatora (rys. C)Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora:♦ Sprawdź, czy przedłużka pojemnika na śmieci(1) jest schowana w pojemniku (2).♦ Sprawdź, czy odkurzacz jest wyłączony. Gdywyłącznik (4) jest włączony, akumulator niebędzie ładowany.♦ Umieść odkurzacz w podstawce do ładowaniaakumulatorów (7), tak jak pokazano narysunku.♦ Przyłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.Ew. włącz napięcie.Podczas ładowania ładowarka może sięnagrzewać, ale jest to zjawisko normalne i nieświadczy o usterce. Odkurzacz może pozostawaćstale przyłączony do ładowarki.Ładowarka do tego urządzenia została takskonstruowana, by oszczędzać energię ijednocześnie przyśpieszać proces ładowania. Wtrybie szybkiego ładowania wskaźnik ładowania(5) miga z krótkimi przerwami. Po zakończeniuładowania wskaźnik zaczyna migać szybko,informując w ten sposób, że ładunek akumulatorapozostaje utrzymany i urządzenie jest gotowe dopracy. Do naładowania całkowicie rozładowanegoakumulatora potrzeba ok. 5 godzin.Przedłużanie pojemnika na śmieci (rys. D)♦ Pojemnik na śmieci (2) można przedłużyć.W tym celu wyciągnij przedłużkę (1) aż dozatrzaśnięcia.♦ Gdy przedłużka (1) nie jest już potrzebna,naciśnij ją w miejscu ze strzałką skierowaną dogóry (12) i wsuń przedłużkę (1) z powrotem dopojemnika.Załączanie i wyłączanie (rys. E)♦ By załączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (4)do przodu.♦ By wyłączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (4)do tyłu.Zapewnienie odpowiedniej siły ssania (rys. F)By zapewnić odpowiednią siłę ssania, trzebaregularnie czyścić filtry.♦ Suwak do czyszczenia filtrów (6) przesuńkilka razy do góry i do dołu, by wytrzepać kurzzatykający filtry (10 i 11).Czyszczenie i konserwacjaOstrzeżenie! Regularnie czyść filtry (10 i 11).Czyszczenie pojemnika na śmieci i filtrów (rys.rys. G do J)Filtry nadają się do wielokrotnego użytku i należyje regularnie czyścić.♦ Naciśnij guzik zwalniający (3) i zdejmijpojemnik na śmieci (2).♦ Opróżnij pojemnik (2) (rys. H).♦ Zdejmij filtry (10 i 11) przez obrócenie ich wprawo (rys. I).♦ Rozłącz filtry (10 i 11).♦ Wyszczotkuj luźny pył z filtrów (10 i 11).♦ Wymyj filtry w ciepłej wodzie z mydłem (rys. J).Ew. można też umyć pojemnik na śmieci (2).Ostrzeżenie! Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie.♦ Przed ponownym założeniem całkowiciewysusz pojemnik na śmieci (2) i filtry (10 i 11).♦ Ponownie załóż filtry (10 i 11). W tym celuobróć je w lewo aż do zatrzaśnięcia.♦ Ponownie nasadź pojemnik (2) na odkurzacztak, by zatrzasnął się w swoim położeniu.Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj odkurzacza bezfiltrów. Odkurzanie przebiega sprawnie tylko przyczystych filtrach.Wymiana filtrówFiltry należy wymieniać co 6 do 9 miesięcy lubwcześniej w razie zużycia lub uszkodzenia.Filtry zamienne (9) są do nabycia u dilera firmyBlack & Decker (numer katalogowy VF70).♦ Wyjmij zużyte filtry zgodnie z powyższymopisem.♦ Załóż nowe filtry zgodnie z powyższym opisem.Przechowywanie akcesoriów (rys. K i L)♦ Włóż akcesoria w przewidziane dla nichuchwyty aż do zatrzaśnięcia.

Strona: 5

8Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tegonie wolno wyrzucać do normalnych śmieciz gospodarstw domowych.Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszonyzastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętemlub nie będziesz go już potrzebować, w trosce oochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieciz gospodarstw domowych, a jedynie oddaj dospecjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.Dzięki selektywnej zbiórce zużytychwyrobów i opakowań niektóre materiałymogą być odzyskane i ponowniewykorzystane. W ten sposób chroni sięśrodowisko naturalne i zmniejsza popyt nasurowceStosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagająone oddawania zużytych elektrycznych urządzeńpowszechnego użytku do specjalnych punktówzbiorczych lub zobowiązują sprzedawców doprzyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizujeje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Byskorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt doautoryzowanego warsztatu naprawczego, któryprowadzi zbiórkę w naszym imieniu.W instrukcji tej zamieszczono adresyprzedstawicielstw handlowych firmy Black & Decker,które udzielają informacji o warsztatachserwisowych. Ich listę znajdziesz także w Interneciepod adresem: www. 2helpU. com.Akumulator (rys. L)Jeżeli sam zamierzasz złomowaćodkurzacz, wyjmij akumulator i zlikwiduj gozgodnie z obowiązującymi przepisami oochronie środowiska.♦ Akumulator należy uprzednio rozładować przezpozostawienie załączonego odkurzacza aż dozatrzymania się silnika.♦ Naciśnij przycisk zwalniający (3) i zdejmij♦ Wyjmij filtry (10 i 11) przez obrócenie ich w♦ Wykręć wkręty łączące odkurzacz.♦ Ściągnij osłonę do połowy.♦ Wybij małą osłonę suwaka do czyszczeniafiltrów i wykręć wkręt zabezpieczający suwaka.♦ Wymontuj silnik, wentylator i akumulator.♦ Odłącz akumulator od pozostałego urządzenia.♦ Włóż akumulator do odpowiedniegoopakowania, by nie mogło dojść do zwarciabiegunów akumulatora.♦ Oddaj akumulator do warsztatu serwisowegolub do najbliższego punktu zbiorczego.Po wymontowaniu akumulatora nie da się go jużponowne zamontować.InstrukcjaPapier do tej instrukcji został wyprodukowany zodzyskanych surowców i może być ponowniezutulizowany, gdy już nie będzie potrzebny.Dane techniczneDV1205EN H3Napięcie VDC12, 0Rodzaj akumulatora NiMHMasa kg 1, 5Ładowarka CHA01005*Model DV1205ENNapięcie sieciowe VAC100 - 240Napięcie wyjściowe VDC8 - 23Prąd wyjściowy mA 400Przybliżony czasładowania (minimalny)h 5Masa kg 0, 3Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony wedługnormy EN 60704-1: < 70 dB(A)

Strona: 6

9zst00122452 - 03-03-20107. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,że usunięcie wady jest niemożliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bezdokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, możebyć wydany nowy produkt o nie gorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnegoodnośnie zasadności zgłaszanych usterek jestdecyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowaneniewłaściwym użytkowaniem lub używaniemproduktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcjąobsługi lub przepisami bezpieczeństwa.W szczególności profesjonalne użytkowanieamatorskich narzędzi Black & Decker powodujeutratę gwarancji;b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowaneprzeciążaniem narzędzia, które prowadzi douszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementówa także stosowaniem osprzętu innego niż zalecanyprzez Black & Decker;c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołanenimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innych klęskżywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy teżinnych czynników zewnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plombygwarancyjne lub, które były naprawiane pozaCentralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byłyprzerabiane w jakikolwiek sposób;f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzeniaoraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnieńani gwarancji innych niż określone w karciegwarancyjnej. W szczególności nie obejmująprawa klienta do domagania się zwrotu utraconychzysków w związku z uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikającychz niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Obozowa 61, 01-418 Warszawatel. : (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09Black & DeckerWarunki gwarancji:Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie zwarunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi winstrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objętedodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niegodołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementypodlegające naturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktuspowodowane wadami produkcyjnymi i wadamimateriałowymi.2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniuprzez Klienta w CentralnymSerwisieGwarancyjnymreklamowanego produktu oraz łącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.3. Gwarancjaobejmujebezpłatnąnaprawęurządzenia(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego SerwisuGwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnionąKartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisemuszkodzenia, lubb) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnegoza pośrednictwem punktu sprzedaży wrazz dokumentami wymienionymi powyżej.5. Koszty wysyłki do Centralnego Ser wisuGwarancyjnego ponosi Black & Decker. Wszelkiekoszty związane z zapewnieniem bezpiecznegoopakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiemponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczeniagwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejscanadania na koszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny wterminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przezCentralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może byćwydłużony o czas niezbędny do importuniezbędnych części zamiennych.

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Odkurzacze
Model/nazwa:
Dustbuster DV1205EN
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski

Powiązane produkty Black & Decker Dustbuster DV1205EN

PD1020L-QW

 • Funkcja odwirowywania Cyclonic Action oraz system potrójnej filtracji pozwalają na większą efektywność odkurzania i wydłużają żywotność odkurzacza
 • Nowoczesny, elegancki wygląd pasujący do każdego wnętrza
 • Boczne otwieranie pojemnika na kurz oznaczają, że nie dotykasz brudu, a trafia on bezpośrednio do kosza na śmieci

Zobacz więcej funkcji

Przegląd produktów

Dustbuster Flexi, akumulatorowy, ręczny odkurzacz BLACK+DECKER o wydajności pozwalającej na odkurzanie każdej powierzchni w domu i mieszkaniu. Elastyczny wąż o długości 1, 5 m i lekka konstrukcja umożliwiają odkurzanie nawet trudno dostępnych miejsc. Zintegrowana miękka szczotka idealnie nadaje się do delikatnych powierzchni, podczas gdy końcówka szczelinowa czyni usuwanie kurzu i okruchów z poduszek kanapy czy siedzeń samochodowych łatwym i przyjemnym. Litowo-jonowy akumulator 10, 8 V zapewnia równomierną pracę, podczas gdy ładowarka Eco smart umożliwia naładowanie akumulatora w 4 godziny.

Dodatkowe możliwości funkcji

 • Maksymalna wydajność czyszczenia. Narzędzie idealne także do wykonywania bardziej wymagających zadań
 • W komplecie krótka końcówka szczelinowa, końcówka szczotkowa dla szerokiego zakresu prac
 • Opatentowana technologia "silnika osadzonego w filtrze" oraz akumulator Li-Ion pozwala na bardzo kompaktową budowę odkurzacza
 • Ładowanie poniżej 4 godzin - dzięki funkcji ładowania ECO Smart po naładowaniu urządzenie przechodzi w stan gotowości, oszczędzając energię
 • Akumulatorowe zasilanie zwiększa komfort użycia i wszechstronność
 • Przezroczysty pojemnik na kurz łatwy do czyszczenia
 • Technologia Lithium Smart Charge - ładowanie 4 razy szybsze niż w innych ręcznych odkurzaczach akumulatorowych
 • Niebieska dioda LED jako wskaźnik ładowania - miganie podczas ładowania / światło ciągłe przy pełnym naładowaniu
 • Unikatowe rozwiązanie, w postaci 1, 5 m elastycznego węża, pozwala na posprzątanie we wszystkich trudnodostępnych miejscach gdzie inne odkurzacze nie mogą się dostać

Zastosowania

 • Odkurzanie trudnodostępnych miejsc takich jak przestrzenie za i pod grzejnikami, pod łóżkami i komodami
 • Odkurzanie trudnodostępnych miejsc takich jak górne części szafek kuchennych, żyrandoli, ram do obrazów, karniszy, framug okiennych i górnych części drzwi
 • Odkurzanie każdego rodzaju brudu

Specyfikacje

Bezprzewodowy

Źródło zasilania

Wsparcie

2 LATA GWARANCJI

Jesteśmy pewni jakości naszych produktów i naprawimy bez opłat wszelkie usterki wynikające z wadliwych materiałów lub wykonania w ramach określonej gwarancji.

Dowiedz się więcej

Serwis

Podejmujemy szeroko zakrojone działania, aby zapewnić, że wszystkie nasze produkty są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami i spełniają wszystkie odpowiednie przepisy.

Instrukcja ładowania Black And Decker Dustbuster Pv9625n

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja ładowania Black And Decker Dustbuster Pv9625n

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja ładowania Black And Decker Dustbuster Pv9625n