Instrukcja instalacji i szybkiego startu Ge Esf25lgrbcc And

Instalacja i szybkie uruchomienie urządzenia GE ESF25LGRBCC jest proste i szybkie. Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Następnie należy ustawić urządzenie w miejscu, w którym będzie miało dostęp do gniazdka elektrycznego i wody. Po zainstalowaniu urządzenia należy włączyć zasilanie i wprowadzić wszystkie ustawienia według wskazówek zamieszczonych w instrukcji obsługi. Na końcu, po przeprowadzeniu wszystkich testów i upewnieniu się, że urządzenie działa prawidłowo, można przystąpić do używania go.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i szybkiego startu Ge Esf25lgrbcc And

1 PL Instrukcja obsługi SmartControl MultiControl (z funkcją timera) SmartControl MultiControl 1

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Cel dokumentu Sposób postępowania z niniejszym dokumentem Stosowanie symboli i wyróżnień Gwarancja i odpowiedzialność 7 2 Bezpieczeństwo Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Wskazówki bezpieczeństwa 7 3 Zarys Element obsługi i struktura menu Symbole Przyciski i sterowanie Funkcja powrotu Wyświetlanie statusu Wyświetlacz w trybie pasywnym 12 4 Obsługa i ustawienie Ekran startowy po włączeniu urządzenia Powietrzne urządzenia grzewcze 14 2

3 4. 3 Ustawienie ogrzewania Włączanie urządzenia grzewczego za pomocą przycisku szybkiego startu Włączanie urządzenia grzewczego przez menu ogrzewania Ustawienie temperatury w trakcie pracy Ustawienie trybu ogrzewania w trakcie pracy Dostosowanie pozostałego czasu pracy w trakcie funkcjonowania Wyłączanie ogrzewania Ustawienie wentylacji Włączanie wentylacji za pomocą przycisku szybkiego startu Ustawienie wentylacji przez menu główne Dostosowanie pozostałego czasu pracy w trakcie funkcjonowania Ustawienie poziomów nawiewu w trakcie pracy Wyłączanie wentylacji Programowanie timera Tworzenie i aktywacja timerów Dezaktywacja, edytowanie i usuwanie zaprogramowanego timera Wodne urządzenia grzewcze 27 3

4 4. 7 Ustawienie ogrzewania Włączanie urządzenia grzewczego za pomocą przycisku szybkiego startu Włączanie urządzenia grzewczego przez menu ogrzewania Dostosowanie pozostałego czasu pracy w trakcie funkcjonowania Wyłączanie ogrzewania Ustawienie wentylacji Włączanie wentylacji za pomocą przycisku szybkiego startu Ustawienie nawiewu przez menu wentylacji Dostosowanie pozostałego czasu pracy w trakcie funkcjonowania Wyłączanie wentylacji Programowanie timera Tworzenie i aktywacja timerów Dezaktywacja, edytowanie i usuwanie zaprogramowanego timera Usuwanie wszystkich zaprogramowanych timerów ogólne Ustawienie szybkiego startu powietrznych urządzeń grzewczych Ustawienie ogrzewania Ustawienie wentylacji 38 4

5 4. 12 Ustawienie szybkiego startu wodnych urządzeń grzewczych Ustawienie ogrzewania Ustawienie wentylacji Ustawienie dnia tygodnia Ustawienie godziny Ustawienie języka Ustawienie jednostki temperatury Ustawienie jasności Ustawienie wyłączenia ekranu Ustawienie podświetlenia dziennego / nocnego Wywoływanie informacji systemowych Wywoływanie zapisanych informacji o błędach Przeprowadzanie resetu 52 5 Czyszczenie 53 6 Komunikat o błędzie Kody błędów 54 7 Utylizacja 55 8 Serwis i obsługa klienta 55 9 Dane techniczne 55 5

6 1 Wprowadzenie 1. 1 Cel dokumentu Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią urządzenia i zawiera informacje dla użytkownika, umożliwiające bezpieczną obsługę urządzenia. W instrukcji obsługi wyjaśnione są wszystkie funkcje urządzenia grzewczego. Rzeczywista dostępność tych funkcji zależy od każdorazowo zainstalowanego urządzenia grzewczego i zabudowanych urządzeń dodatkowych. W razie pytań proszę zwracać się do serwisu i/lub do działu obsługi klienta (patrz rozdział Serwis i obsługa klienta). 1. 2 Sposób postępowania z niniejszym dokumentem XXPrzed rozpoczęciem korzystania z urządzenia grzewczego proszę przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz instrukcję obsługi urządzenia grzewczego. XXProszę przekazać instrukcję obsługi późniejszym właścicielom i użytkownikom urządzenia. XXMożliwość montażu tylko przez wykwalifikowanych pracowników. XXProszę stosować wyłącznie oryginalne części Webasto. 3 Stosowanie symboli i wyróżnień Wyróżnienie Wyjaśnienie OSTRZEŻENIE Rodzaj i źródło zagrożenia Skutek: Niezachowanie wytycznych instrukcji może prowadzić do poważnych urazów lub śmierci XXDziałania chroniące przed zagrożeniami 33 Wymóg dla niniejszej instrukcji działania X X Instrukcja działania Uwaga Element sterujący Nazwa elementów sterujących 6

7 1. 4 Gwarancja i odpowiedzialność Webasto nie przejmuje odpowiedzialności za wady i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu i obsługi, jak również zawartych w nich wskazówek. Powyższe wykluczenie odpowiedzialności obowiązuje w szczególności dla: Niewłaściwego użytkowania Napraw przeprowadzonych nie przez serwis Webasto Stosowania nieoryginalnych części Przebudowy urządzenia bez zgody Webasto 2 Bezpieczeństwo 2. 1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zabudowany element obsługi służy do sterowania urządzeniem grzewczym. 2. 2 Wskazówki bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo wybuchu w otoczeniu łatwopalnych oparów i pyłów oraz substancji niebezpiecznych (np. na stacjach benzynowych, w pobliżu instalacji paliwowych, magazynów paliw, węgla, drewna lub zboża) XXNie włączać oraz nie posługiwać się urządzeniem grzewczym. Niebezpieczeństwo zatrucia i uduszenia przez spaliny w zamkniętych pomieszczeniach XXNie włączać oraz nie posługiwać się urządzeniem grzewczym. Zagrożenie pożarem przez palne materiały lub płyny w strumieniu gorącego powietrza XXNie blokować strumienia gorącego powietrza. 7

8 Ryzyko obrażeń przez wadliwe urządzenie XXNie posługiwać się wadliwym urządzeniem grzewczym XXSkontaktować się z serwisem Webasto. 8

9 3 Zarys 3. 1 Element obsługi i struktura menu Ogrzewanie 1 Nazwa menu 2 Symbol menu 3 Aktywowane ustawienie czasu 4 Godzina 5 Przycisk szybkiego startu z wyświetlaniem statusu 6 Pokrętło regulacji W menu głównym do dyspozycji są następujące ustawienia funkcji: timer, ogrzewanie, wentylacja i ustawienia. 3. 2 Symbole Symbol Opis Symbol Opis Menu timera Menu wentylacji Menu ogrzewania Menu ustawień 9

10 Symbol Opis Symbol Opis Tryb grzania - normalny Tryb grzania Eco Tryb ogrzewania - podbicie mocy Poziomy nawiewu (poziom 1-4) Dodać timer Aktywować timer Dezaktywować timer Usunąć timer Usunąć wszystkie timery aktywny Szybki start Dzień tygodnia Czas Język Jednostka temperatury Dzień/noc Informacje systemowe Informacja o błędach Reset Serwis proszę wyszukać warsztat W lewo Uwaga Powrót W prawo Format 12-godzinny OK Zbyt niskie napięcie ADR 10

11 3. 3 Przyciski i sterowanie Przycisk Sterowanie i funkcja Przycisk szybki start z wyświetlaniem statusu (podświetlenie). Pokrętło regulacji (pokrętło typu przekręć-naciśnij) do wyboru i potwierdzania wybranych funkcji Funkcja powrotu Za pomocą funkcji Powrót zawsze można opuścić wybrane menu i przejść na poprzedni poziom menu. Powrót 3. 4 Wyświetlanie statusu Status urządzenia grzewczego jest wskazywany przez kolorowe podświetlenie przycisku szybkiego startu. Status Podświetlenie LED Tryb ogrzewania ZIELONE Ciągłe Tryb wentylacji NIEBIESKIE Ciągłe Urządzenie grzewcze wyłączone element obsługi aktywowany BIAŁE Ciągłe Błąd brak ogrzewania CZERWONE Migające Tryb ogrzewania wstępnie zaprogramowany element ZIELONE Migające obsługi w stanie spoczynku* Tryb wentylacji wstępnie zaprogramowany element obsługi w stanie spoczynku* NIEBIESKIE Migające * Jeśli przez 60 sekund użytkownik nie wprowadzi przez element obsługi żadnej informacji i urządzenie grzewcze jest wyłączone, to element obsługi zostanie wprowadzony w stan spoczynku (wyświetlacz i LED wygaszone). 11

12 3. 5 Wyświetlacz w trybie pasywnym Jeśli urządzenie grzewcze zostanie aktywowane przez inny element obsługi Webasto (np. przez pilot radiowy), to MultiControl/SmartControl są wybudzane ze stanu spoczynku, a na wyświetlaczu pokazany jest tryb pracy wybrany przez inny element obsługi (ogrzewanie, wentylacja). Wyświetlana informacja zależy od podpiętego urządzenia grzewczego. Wyświetlacz Tryb pracy Ogrzewanie Przez naciśnięcie przycisku szybkiego startu tryb pasywny może zostać dezaktywowany. Urządzenie grzewcze zostaje wyłączone. Wentylacja Przez naciśnięcie przycisku szybkiego startu tryb pasywny może zostać dezaktywowany. Ogrzewanie i wentylacja W zależności od podłączonego urządzenia grzewczego istnieje możliwość łączonego wyświetlania symboli ogrzewania i wentylacji. 12

13 4 Obsługa i ustawienie OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo wybuchu spowodowane przez opary, pyły i substancje niebezpieczne Poważne oparzenia XXWyłączać urządzenie grzewcze na stacjach benzynowych i przy instalacjach paliwowych oraz w okolicy magazynów paliw, węgla, drewna i zbóż. OSTRZEŻENIE Wdychanie gazów trujących w zamkniętych pomieszczeniach Zatrucie i uduszenie XXNigdy nie używać urządzenia grzewczego, także w przypadku zaprogramowanego uruchomienia ogrzewania, w zamkniętych pomieszczeniach, np. garażach lub warsztatach bez systemu odprowadzania spalin. Aby mogli się Państwo cieszyć pełnym komfortem stosowania urządzenia grzewczego Webasto, proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi. Pytania związane z montażem lub funkcjonowaniem urządzenia proszę kierować do sprzedawcy lub punktu montażowego. W sposób niezawodny i kompetentny służy on Państwu swoją radą. Mogą się Państwo również zwrócić do jednego z naszych oddziałów. Dane adresowe znajdą Państwo w rozdziale Serwis i obsługa klienta. Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi. Życzymy przyjemnej podróży! 13

14 4. 1 Ekran startowy po włączeniu urządzenia Na ekranie startowym wyświetlane są następujące informacje o podłączonym urządzeniu grzewczym i elemencie obsługi: Nazwa podłączonego elementu obsługi Nazwa podłączonego urządzenia grzewczego Wersja oprogramowania podłączonego elementu obsługi Wersja sprzętowa podłączonego elementu obsługi Po 1, 5 sekundy następuje zmiana widoku na menu główne. 4. 2 Powietrzne urządzenia grzewcze 4. 3 Ustawienie ogrzewania Do wyboru są trzy tryby ogrzewania*: Eco (tryb oszczędzania energii) Normalny (ogrzewanie do temperatury komfortowej) Boost (podbicie mocy - szybkie nagrzewanie) Różnią się one ze względu na zużycie energii oraz czas, w którym osiągana jest ustawiona temperatura. Program ogrzewania Eco potrzebuje najmniej energii, wymaga jednak więcej czasu, aby osiągnąć ustawioną temperaturę. * W zależności od zainstalowanego urządzenia grzewczego Włączanie urządzenia grzewczego za pomocą przycisku szybkiego startu Funkcja Szybki start umożliwia ogrzewanie lub wentylację poprzez proste naciśnięcie przycisku. W przypadku trybu pracy ogrzewania można wstępnie ustawić tryb ogrzewania, temperaturę i czas pracy. Instrukcja i opis ustawień znajduje się w rozdziale Ustawienie szybkiego startu. 14

15 W stanie do wysyłki funkcja ta jest wstępnie ustawiona z wartościami standardowymi. 33Przycisk szybkiego startu jest zaprogramowany na ogrzewanie. XXWcisnąć przycisk szybkiego startu. Ogrzewanie rozpoczyna się. Na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol ogrzewania oraz wstępnie ustawiona temperatura ogrzewania. Przycisk szybkiego startu świeci na zielono Włączanie urządzenia grzewczego przez menu ogrzewania 33W menu głównym został wybrany symbol Ogrzewanie. Ogrzewanie XXWcisnąć pokrętło regulacji. Na wyświetlaczu wyświetlany jest tryb ogrzewania. Jeśli dostępny jest tylko jeden tryb ogrzewania, to ten punkt menu nie jest wyświetlany. żądany tryb ogrzewania. Ogrzewanie Normalny Ogrzewanie Na wyświetlaczu wyświetlana jest temperatura ogrzewania. Ogrzewanie Temperatura 15

16 żądaną temperaturę. Ogrzewanie Temperatura Ogrzewanie rozpoczyna się. Na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol ogrzewania oraz wybrana temperatura ogrzewania. Przycisk szybkiego startu świeci na zielono Ustawienie temperatury w trakcie pracy 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie ogrzewania. żądaną temperaturę. XXWcisnąć pokrętło regulacji w ciągu 5 sek., aby zatwierdzić Ustawienie trybu ogrzewania w trakcie pracy 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie ogrzewania. XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby przejść z wyboru temperatury do wyboru trybu ogrzewania. X X Przekręcić pokrętło regulacji, aby wybrać żądany tryb ogrzewania*. 16

17 XXWcisnąć pokrętło regulacji w ciągu 5 sek., aby zatwierdzić * W zależności od zainstalowanego urządzenia grzewczego Dostosowanie pozostałego czasu pracy w trakcie funkcjonowania 33 Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie ogrzewania. XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby przejść z wyboru trybu ogrzewania do wyboru pozostałego czasu pracy. XXPrzekręcić pokrętło regulacji, aby dostosować pozostały czas pracy. Poprzez przekręcenie pokrętła regulacji w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, można skrócić pozostały czas pracy. Jeśli pożądany jest dłuższy pozostały czas pracy, to dłuższy czas pracy musi zostać ustawiony na nowo. X X Wcisnąć pokrętło regulacji w ciągu 5 sek., aby zatwierdzić 17

18 4. 6 Wyłączanie ogrzewania 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie ogrzewania. Wyświetlacz pokazuje menu główne. Podświetlenie przycisku szybkiego startu zmienia się z koloru zielonego na biały. Ogrzewanie 4. 4 Ustawienie wentylacji Funkcja wentylacji aktywuje tylko nawiew, funkcja ogrzewania jest nadal wyłączona. Przy zasysaniu powietrza z zewnątrz, umożliwia to przede wszystkim schładzanie wnętrza przez doprowadzenie świeżego powietrza. Do wyboru są cztery poziomy nawiewu. Różnią się one mocą strumienia powietrza i tym, jak szybko następuje wymiana powietrza. Poziom nawiewu 1 Poziom nawiewu 2 Poziom nawiewu 3 Poziom nawiewu 4 18

19 4. 1 Włączanie wentylacji za pomocą przycisku szybkiego startu Funkcja Szybki start umożliwia ogrzewanie lub wentylację poprzez proste naciśnięcie przycisku. W przypadku trybu pracy wentylacji można wstępnie ustawić poziom nawiewu i czas pracy. 33Przycisk szybkiego startu jest zaprogramowany na wentylację. Wentylacja rozpoczyna się. Na wyświetlaczu pokazany jest poziom nawiewu i czas pracy. Przycisk szybkiego startu świeci na niebiesko Ustawienie wentylacji przez menu główne 33W menu głównym został wybrany symbol Wentylacja. Wentylacja XXWcisnąć pokrętło regulacji. Na wyświetlaczu pokazany jest ustawiony poziom nawiewu. Wentylacja Poziom 2 żądany poziom nawiewu. Wentylacja Poziom 4 Na wyświetlaczu miga czas trwania. 19

20 czas trwania godziny. Poprzez przekręcenie pokrętła regulacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara, można wybrać i aktywować maksymalny czas pracy. czas trwania minuty. Wentylacja Czas trwania Wentylacja Czas trwania Wentylacja rozpoczyna się. Na wyświetlaczu pokazany jest poziom nawiewu i wybrany czas trwania. Przycisk szybkiego startu świeci na niebiesko Dostosowanie pozostałego czasu pracy w trakcie funkcjonowania 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie wentylacji. XXPrzekręcić pokrętło regulacji, aby dostosować żądany pozostały czas pracy. Poprzez przekręcenie pokrętła regulującego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, można skrócić pozostały czas pracy. 20

21 XXWcisnąć pokrętło regulacji w ciągu 5 sek., aby zatwierdzić Ustawienie poziomów nawiewu w trakcie pracy 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie wentylacji. XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby przejść z wyboru pozostałego czasu pracy do wyboru poziomu nawiewu. poziom nawiewu. XXWcisnąć pokrętło regulacji w ciągu 5 sek., aby zatwierdzić Wyłączanie wentylacji 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie wentylacji. Podświetlenie przycisku szybkiego startu zmienia się z koloru niebieskiego na biały. Wentylacja 21

22 4. 5 Programowanie timera Funkcja dostępna tylko dla elementu obsługi MultiControl. Istnieje możliwość programowania ustawień czasu z wyprzedzeniem do 7 dni. W zaprogramowanym czasie urządzenie grzewcze włącza się automatycznie. Istnieje możliwość zapisu do 3 na dzień i łącznie do 21 ustawień czasu. W zależności od stosowanego wariantu urządzenia MultiControl i przypadku użycia (np. w samochodzie, pojeździe ciężarowym, na łodzi itp. ) liczba będących aktywnie do dyspozycji timerów może się wahać. Maksymalnie możliwych jest 21 aktywnych timerów Tworzenie i aktywacja timerów 33Czas i aktualny dzień tygodnia są ustawione. 33Urządzenie grzewcze jest wyłączone. 33W menu głównym został wybrany symbol. XXWcisnąć pokrętło regulacji. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Dodaj timer (jeśli nie został jeszcze zapisany żaden timer). Dodaj timer XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby dodać nowy timer. Dzień. Pon Dzień 22

23 czas startu godziny. czas startu minuty. czas zakończenia godziny. czas zakończenia minuty. Czas startu Czas startu Czas zakoń. Czas zakoń. Stosownie do żądanych trybów pracy ( ogrzewanie lub wentylacja) należy ustawić żądaną temperaturę (tryb pracy ogrzewanie) lub poziom nawiewu (tryb pracy wentylacja). 33Należy ustawić timer dla trybu pracy ogrzewanie. 23

24 żądany tryb ogrzewania. Możliwości wyboru: Eco (tryb energooszczędny), Normalny (ogrzewanie do temperatury komfortowej), Boost - podbicie mocy (szybkie ogrzewanie) Normalny żądaną temperaturę. Zakres temperatur: 5-35 o C, o F. Temperatura Pon 1 Zaprogramowany timer zostaje zapisany i wyświetlony na wyświetlaczu. XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby aktywować zaprogramowany timer. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Aktywuj. aktywację. Numeracja timerów jest ustalona według kolejności programowania. Aktywowanie zaprogramowanego timera charakteryzuje biały pasek. W menu głównym pojawia się symbol T. Przycisk szybkiego startu miga na zielono, gdy timer z ogrzewaniem jest aktywny, lecz ekran jest wyłączony. Aktywuj Pon 1 24

25 33Należy ustawić timer dla trybu pracy Wentylacja. żądany tryb Wentylacja. żądany poziom nawiewu. Możliwości wyboru: poziom nawiewu 1-4. Wentylacja Poziom 2 Zaprogramowany timer zostaje zapisany i wyświetlony na wyświetlaczu. Pon 1 Aktywuj Pon 1 Aktywowanie zaprogramowanego timera charakteryzuje biały pasek. Przycisk szybkiego startu miga na biało, gdy timer z wentylacją jest aktywny, lecz ekran jest wyłączony. 25

26 4. 5. 2 Dezaktywacja, edytowanie i usuwanie zaprogramowanego timera 33W menu głównym został wybrany symbol. Na wyświetlaczu pojawiają się zapisane timery. y są uporządkowane chronologicznie według dni/godziny. Kolejny aktywny timer jest wyświetlany jako pierwszy. Pon 1 żądany timer. operację (aktywuj/dezaktywuj/edytuj/usuń). Dezaktywuj Usunąć wszystkie zaprogramowane timery 33W menu głównym został wybrany symbol. 26

27 XXWcisnąć pokrętło regulacji. Pon 1 Na wyświetlaczu pojawiają się zapisane timery. XXPokrętło regulacji kręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlona informacja Usuń wszystkie. Usuń wszystkie Na wyświetlaczu zostaje wyświetlone OK. Usuń wszystkie Wszystkie zaprogramowane timery zostały usunięte. Na wyświetlaczu zostaje wyświetlone menu główne. 6 Wodne urządzenia grzewcze 4. 7 Ustawienie ogrzewania Włączanie urządzenia grzewczego za pomocą przycisku szybkiego startu Funkcja Szybki start umożliwia ogrzewanie lub wentylację poprzez proste naciśnięcie przycisku. Czas pracy może zostać wstępnie ustawiony. 27

28 XXWcisnąć przycisk szybkiego startu. Na wyświetlaczu pokazuje się symbol ogrzewania i wstępnie ustawiony pozostały czas pracy. Przycisk szybkiego startu świeci na zielono Włączanie urządzenia grzewczego przez menu ogrzewania 33W menu głównym został wybrany symbol ogrzewania. Na wyświetlaczu miga czas pracy. czas trwania godziny. Poprzez kręcenie pokrętła regulacyjnego zgodnie z ruchem wskazówek zegara, można wybrać i aktywować maksymalny czas pracy. Ogrzewanie Czas trwania 28

29 czas trwania minuty. Ogrzewanie Czas trwania Ogrzewanie rozpoczyna się. Na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol ogrzewania i wstępnie ustawiony pozostały czas pracy. Przycisk szybkiego startu świeci na zielono Dostosowanie pozostałego czasu pracy w trakcie funkcjonowania 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie ogrzewania. W trakcie funkcjonowania pozostały czas pracy może zostać jedynie zredukowany. Od minimalnego czasu pracy wynoszącego 10 minut nie można wprowadzać już żadnych zmian. Zwiększenie jest możliwe tylko po uprzednim wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia. Poprzez kręcenie pokrętła regulacyjnego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, może zostać skrócony pozostały czas pracy. X X Wcisnąć pokrętło regulacji w ciągu 5 sek., aby zatwierdzić 29

30 4. 7. 4 Wyłączanie ogrzewania 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie ogrzewania. Na wyświetlaczu pojawia się menu główne. 8 Ustawienie wentylacji Włączanie wentylacji za pomocą przycisku szybkiego startu Funkcja Szybki start umożliwia ogrzewanie lub wentylację poprzez proste naciśnięcie przycisku. Na wyświetlaczu pojawia się symbol wentylacji i pozostały czas pracy. Przycisk szybkiego startu świeci na niebiesko Ustawienie nawiewu przez menu wentylacji 33W menu głównym został wybrany symbol Wentylacja. Wentylacja 30

31 XXWcisnąć pokrętło regulacji. Poprzez kręcenie pokrętła regulacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara, można wybrać i aktywować maksymalny czas pracy. Wentylacja Czas trwania czas trwania minuty. Wentylacja Czas trwania Wentylacja rozpoczyna się. Poprzez kręcenie pokrętła regulacyjnego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, można skrócić pozostały czas pracy. 31

32 XXWcisnąć pokrętło regulacji w ciągu 5 sek., aby zatwierdzić Wyłączanie wentylacji 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie wentylacji. 9 Programowanie timera Funkcja dostępna tylko dla elementu obsługi MultiControl. Maksymalnie możliwych jest 21 aktywnych timerów Tworzenie i aktywacja timerów 33Godzina i aktualny dzień tygodnia są ustawione. 32

33 33W menu głównym został wybrany symbol. czas startu godziny. Pon Dzień Czas startu Czas startu 33

34 czas zakończenia godziny. żądany tryb pracy ( ogrzewanie lub wentylacja). Normalny Wentylacja Zaprogramowany timer zostaje zapisany i wyświetlony na wyświetlaczu Pon 1 Pon 1 XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby aktywować zaprogramowany timer. Aktywuj 34

35 aktywację. Przycisk natychmiastowego uruchamiania miga na zielono, gdy timer z ogrzewaniem jest aktywny, lecz ekran jest wyłączony. Przycisk natychmiastowego uruchamiania miga na niebiesko, gdy timer z wentylacją jest aktywny, lecz ekran jest wyłączony. Pon 1 Pon Dezaktywacja, edytowanie i usuwanie zaprogramowanego timera 33W menu głównym został wybrany symbol. Zapisane timery pojawiają się na wyświetlaczu. 35

36 operację (aktywuj/dezaktywuj/edytuj/usuń). Dezaktywuj Usuwanie wszystkich zaprogramowanych timerów 33W menu głównym został wybrany symbol. 36

37 4. 10 ogólne 4. 11 Ustawienie szybkiego startu powietrznych urządzeń grzewczych Ustawienie ogrzewania 33W menu głównym został wybrany symbol. XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby wybrać podmenu Szybki start. Szybki start Na wyświetlaczu pojawia się tryb ogrzewania. żądany tryb ogrzewania*. Ogrzewanie Normalny Na wyświetlaczu pojawia się temperatura grzania. 37

38 żądaną temperaturę. Ogrzewanie Temperatura Na wyświetlaczu miga czas trwania. Poprzez kręcenie pokrętła regulacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara, można wybrać i aktywować maksymalny czas trwania. Ogrzewanie Czas trwania czas trwania minuty. Ogrzewanie Czas trwania Przycisk szybkiego startu jest konfigurowany za pomocą stosownych ustawień Ustawienie wentylacji 33W menu głównym został wybrany symbol. 38

39 XXWcisnąć pokrętło regulacji. tryb wentylacji. Na wyświetlaczu pojawiają się cztery poziomy nawiewu. Poziom 2 Wentylacja Poziom 2 Na wyświetlaczu miga czas trwania. Wentylacja Czas trwania 39

40 czas trwania minuty. Wentylacja Czas trwania Przycisk szybkiego startu jest konfigurowany za pomocą stosownych ustawień Ustawienie szybkiego startu wodnych urządzeń grzewczych Ustawienie ogrzewania 33W menu głównym został wybrany symbol. Na wyświetlaczu miga czas trwania. 40

41 czas trwania godziny. Ogrzewanie Czas trwania Przycisk szybkiego startu jest konfigurowany za pomocą stosownych ustawień Ustawienie wentylacji Funkcja Wentylacji nie jest dostępna we wszystkich wodnych urządzeniach grzewczych. 41

42 tryb wentylacji. Wentylacja Czas trwania Przycisk szybkiego startu jest konfigurowany za pomocą stosownych ustawień Ustawienie dnia tygodnia 33W menu głównym został wybrany symbol. 42

43 XXWcisnąć pokrętło regulacji. Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony symbol Szybki start. Szybki start żądany symbol Dzień tygodnia. żądany dzień tygodnia. Dzień tygodnia Pon Dzień tygodnia 4. 14 Ustawienie godziny 33W menu głównym został wybrany symbol. żądany symbol Czas. Szybki start Czas 43

44 żądany format czasu (12/24h). Format czasu Na wyświetlaczu miga godzina. czas godziny. czas minuty. Ustaw czas Ustaw czas 4. 15 Ustawienie języka 33W menu głównym został wybrany symbol. Szybki start 44

45 żądany symbol Język. żądany język. Język Polski Język 4. 16 Ustawienie jednostki temperatury 33W menu głównym został wybrany symbol. Szybki start żądany symbol Jednostka temperatury. XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby wybrać jednostkę. Ustawienie to jest przejmowane bez potwierdzania. Jednostka temperatury Jednostka temperatury 45

46 4. 17 Ustawienie jasności 33W menu głównym został wybrany symbol. żądany symbol Jasność. żądaną wartość. Szybki start Jasność Jasność 4. 18 Ustawienie wyłączenia ekranu 33W menu głównym został wybrany symbol. Szybki start 46

47 żądany symbol Wyłączenie ekranu. żądany czas lub tryb Auto. Wyłączenie ekranu Wyłączenie ekranu Po wybraniu trybu Auto ekran w trakcie aktywnego ogrzewania/wentylacji nie wyłącza się. Jeśli nie jest aktywne żadne urządzenie grzewcze, to przy ustawieniu Auto ekran wyłącza się po 10 sekundach Ustawienie podświetlenia dziennego / nocnego W przypadku podświetlenia ekranu można wybierać pomiędzy podświetleniem dziennym i nocnym. Jeśli zostanie wybrana opcja Off, to zostanie aktywowane ogólne ustawienie poziomu jasności bez rozróżnienia na dzień i noc. Szybki start 47

48 żądany symbol Dzień/Noc. Dzień/Noc Wstępnie jest ustawiona opcja Off. XXPrzekręcić pokrętło regulacji, aby ustawić wartości dla początku dnia, końca dnia, jasności w ciągu dnia, jasności w nocy. Dzień/Noc Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony wstępnie ustawiony czas dla dnia. Na wyświetlaczu miga czas godzina dla początku dnia. żądany początek dnia godzina. Początek dnia Na wyświetlaczu miga czas minuty dla początku dnia. 48

49 żądany początek dnia minuty. Początek dnia Na wyświetlaczu miga czas godzina dla końca dnia. żądany koniec dnia godzina. Koniec dnia Na wyświetlaczu miga czas minuty dla końca dnia. żądany koniec dnia minuty. Koniec dnia Na wyświetlaczu pojawia się poziom jasności dzień. żądany poziom jasności dzień. Jasność (Dzień) Na wyświetlaczu pojawia się poziom jasności noc. 49

50 żądany poziom jasności noc. Jasność (Noc) Na wyświetlaczu pojawia się symbol Dzień/ Noc. Wybrane wartości zostały zapisane. Podświetlenie dnia i nocy jest aktywowane. Dzień/Noc 4. 20 Wywoływanie informacji systemowych W informacjach systemowych zawarte są dane dotyczące statusu oprogramowania i sprzętu elementu obsługi oraz nazwa podłączonego urządzenia grzewczego. Szybki start żądany symbol Informacje systemowe. Informacje systemowe 50

51 Na wyświetlaczu zostaje wyświetlona nazwa urządzenia grzewczego. XXPrzekręcić pokrętło regulacji, aby przełączyć pomiędzy nazwą urządzenia grzewczego, a informacjami dotyczącymi elementu obsługi (nazwa elementu obsługi, status oprogramowania i sprzętu). Urządzenie grzewcze 4. 21 Wywoływanie zapisanych informacji o błędach Jeśli urządzenie grzewcze oraz wszystkie inne podłączone komponenty wykazują błędne funkcjonowanie, to takie informacje o błędach (kody) są zapisywane i tutaj wyświetlane. Aktualne informacje o błędach są dodatkowo oznaczane symbolem!. W przypadku wystąpienia błędu, komunikaty o błędzie muszą zostać zatwierdzane przez wciśnięcie pokrętła regulacyjnego. Dopiero po zatwierdzeniu, menu główne znów jest wyświetlane. Szybki start 51

52 żądany symbol Informacja o błędach. Informacja o błędach Na wyświetlaczu zostaje (zostają) wyświetlone komunikat (-y) o błędzie. Jeśli brak jest komunikatu o błędzie, to na wyświetlaczu pojawia się OK. W przypadku większej liczby komunikatów o błędzie, przez przekręcenie pokrętła regulującego mogą zostać wywołane wszystkie komunikaty. XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby wrócić do podmenu Przeprowadzanie resetu W przypadku resetu, wszystkie ustawienia są przywracane do ustawień fabrycznych (ustawienia podstawowe skonfigurowane przez serwisanta) z wyjątkiem dnia tygodnia i godziny. Uwaga: Cofane są wszystkie ustawienia osobiste. Procedura ta nie może zostać anulowana. 52

53 XXWcisnąć pokrętło regulacji. Szybki start żądany symbol Reset. Reset Na wyświetlaczu zostaje wyświetlone OK. Następuje ponowne uruchomienie. Reset 5 Czyszczenie XX W celu czyszczenia elementu obsługi stosować wyłącznie miękką, niepozostawiającą kłaczków ściereczkę. Do obudowy nie może wnikać wilgoć. Do czyszczenia nie używać środków do mycia szyb, środków do czyszczenia stosowanych w gospodarstwie domowym, sprejów, rozpuszczalników, środków do czyszczenia zawierających alkohol ani środków do szorowania. 6 Komunikat o błędzie Komunikaty o błędzie urządzenia grzewczego będą wyświetlane rozpoczynając od oznaczenia F i znajdują się w stosownym opisie urządzenia grzewczego. Komunikaty o błędzie elementu obsługi są wyświetlane poprzez symbol T. Dalsze informacje dotyczące informacji o błędach podane są w rozdziale Kody błędów. 53

54 33 Błąd Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony komunikat o błędzie. komunikat o błędzie. Komunikat o błędzie jest zapisywany w pamięci błędów. Jeśli komunikat o błędzie nie zostanie zatwierdzony, to będzie on wyświetlany przy każdym nowym uruchomieniu / zbudzeniu ze stanu spoczynku. 6. 1 Kody błędów XXJeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie, proszę o skontaktowanie się z serwisem/obsługą klienta. UWAGA: Przeglądy i naprawy mogą być podejmowane wyłącznie przez przeszkolony personel! Przykłady komunikatów o błędzie dla elementu obsługi: Kod Opis T84 Zbyt niskie napięcie (napięcie zasilania poniżej 8 V) XXNaładować baterię lub sprawdzić elektrykę samochodu Te4 Te5 Status LED uszkodzony XXSkontaktować się z serwisem / obsługą klienta Błąd czujnika temperatury (czujnik temperatury w MultiControl/Smart- Control uszkodzony) XXSkontaktować się z serwisem / obsługą klienta 54

55 Kod Teb Opis Błędna godzina (wewnętrzny chip zegarowy urządzenia MultiControl/ SmartControl utracił swoją godzinę) XXW przypadku przerwy w napięciu wynoszącej ponad 8 minut: Na nowo wprowadzić datę / godzinę XXW przypadku wystąpienia błędu bez przerwy w napięciu: Skontaktować się z serwisem / obsługą klienta Tec Zacinający się przycisk obsługi (przycisk obsługi wciśnięty dłużej niż 10 sek. ) XXSkontaktować się z serwisem / obsługą klienta 7 Utylizacja Element obsługi nie może być wyrzucany do odpadów komunalnych. XXProszę przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów elektronicznych. 8 Serwis i obsługa klienta Mają Państwo pytania natury technicznej lub problem z urządzeniem? Krajowe numery telefonów do naszych przedstawicieli podane są na stronie internetowej: 9 Dane techniczne Zakres napięcia roboczego: 12 V do 24 V Dopuszczalne temperatury otoczenia: Praca: 40 C do +75 C Magazyn: 40 C do +90 C Przy temperaturze poniżej 20 C funkcja ochrony wyświetlacza elementu obsługi jest aktywna. Wyświetlacz i podświetlenie tła są wyłączone, a status ogrzewania jest wskazywany tylko przez status diody LED. Urządzenie grzewcze może być jednak włączane i wyłączane przez przycisk szybkiego startu bez ograniczeń. 55

56 W przypadku wersji kilkujęzycznej wiążący jest tekst w języku niemieckim. Webasto Thermo & Comfort SE Postfach Gilching Germany Visiting Address: Friedrichshafener Str Gilching Germany Internet: Ident-Nr B 11/14 Errors and omissions excepted Printed in Germany Webasto Thermo & Comfort SE, 2014 Numer telefonu dla odpowiedniego kraju jest podany w składanej ulotce zawierającej wykaz punktów serwisowych Webasto, albo na stronie internetowej przedstawicielstwa Webasto w tym kraju.

Follow this installation guide steps by steps or play the video to watch the installation.

Przygotowanie

1 - Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych, należy przepłukać rury w celu usunięcia wszelkich zamieczyszczeń, mogących zniszczyć baterię.

2 - Przed zdemontowaniem starego urządzenia oznaczyć przyłącza wody ciepłej i zimnej. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-4_4_3/4_3/960/install-single-lever-kitchen-mixer-4_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-4_4_3/4_3/1024/install-single-lever-kitchen-mixer-4_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-4_4_3/4_3/1280/install-single-lever-kitchen-mixer-4_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-4_4_3/4_3/1440/install-single-lever-kitchen-mixer-4_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-4_4_3/4_3/320/install-single-lever-kitchen-mixer-4_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-4_4_3/4_3/480/install-single-lever-kitchen-mixer-4_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-4_4_3/4_3/640/install-single-lever-kitchen-mixer-4_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-4_4_3/4_3/710/install-single-lever-kitchen-mixer-4_4_3_4_3. jpg 960w" sizes="(min-width: 768px) 1340px, 100vw" alt="" title=""/>

3 - Przygotować urządzenie i narzędzia w pobliżu miejsca montażu.

Installing the mixer

1 - Wziąć korpus baterii, przeciągnąć uszczelkę korpusu wzdłuż wężyków. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-6_4_3/4_3/960/install-single-lever-kitchen-mixer-6_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-6_4_3/4_3/1024/install-single-lever-kitchen-mixer-6_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-6_4_3/4_3/1280/install-single-lever-kitchen-mixer-6_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-6_4_3/4_3/1440/install-single-lever-kitchen-mixer-6_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-6_4_3/4_3/320/install-single-lever-kitchen-mixer-6_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-6_4_3/4_3/480/install-single-lever-kitchen-mixer-6_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-6_4_3/4_3/640/install-single-lever-kitchen-mixer-6_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-6_4_3/4_3/710/install-single-lever-kitchen-mixer-6_4_3_4_3. jpg 960w" sizes="(min-width: 768px) 1340px, 100vw" alt="" title=""/>

2 - Umieścić uszczelkę w korpusie w miejscu dla niej przeznaczonym. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-7_4_3/4_3/960/install-single-lever-kitchen-mixer-7_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-7_4_3/4_3/1024/install-single-lever-kitchen-mixer-7_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-7_4_3/4_3/1280/install-single-lever-kitchen-mixer-7_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-7_4_3/4_3/1440/install-single-lever-kitchen-mixer-7_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-7_4_3/4_3/320/install-single-lever-kitchen-mixer-7_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-7_4_3/4_3/480/install-single-lever-kitchen-mixer-7_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-7_4_3/4_3/640/install-single-lever-kitchen-mixer-7_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-7_4_3/4_3/710/install-single-lever-kitchen-mixer-7_4_3_4_3. jpg 960w" sizes="(min-width: 768px) 1340px, 100vw" alt="" title=""/>

3 - Przełożyć wężyki przez otwór w zlewie/umywalce. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-8_4_3/4_3/960/install-single-lever-kitchen-mixer-8_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-8_4_3/4_3/1024/install-single-lever-kitchen-mixer-8_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-8_4_3/4_3/1280/install-single-lever-kitchen-mixer-8_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-8_4_3/4_3/1440/install-single-lever-kitchen-mixer-8_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-8_4_3/4_3/320/install-single-lever-kitchen-mixer-8_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-8_4_3/4_3/480/install-single-lever-kitchen-mixer-8_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-8_4_3/4_3/640/install-single-lever-kitchen-mixer-8_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-8_4_3/4_3/710/install-single-lever-kitchen-mixer-8_4_3_4_3. jpg 960w" sizes="(min-width: 768px) 1340px, 100vw" alt="" title=""/>

4 - Ustawić baterię tak, aby uszczelka dotykała powierzchni zlewu/umywalki. upewnić się że uszczelka nie wystaje ani nie jest przycięta. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-9_4_3/4_3/960/install-single-lever-kitchen-mixer-9_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-9_4_3/4_3/1024/install-single-lever-kitchen-mixer-9_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-9_4_3/4_3/1280/install-single-lever-kitchen-mixer-9_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-9_4_3/4_3/1440/install-single-lever-kitchen-mixer-9_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-9_4_3/4_3/320/install-single-lever-kitchen-mixer-9_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-9_4_3/4_3/480/install-single-lever-kitchen-mixer-9_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-9_4_3/4_3/640/install-single-lever-kitchen-mixer-9_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-9_4_3/4_3/710/install-single-lever-kitchen-mixer-9_4_3_4_3. jpg 960w" sizes="(min-width: 768px) 1340px, 100vw" alt="" title=""/>

5 - Użyć wężyków do przytrzymania baterii w miejscu podczas dokręcania. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-10_4_3/4_3/960/install-single-lever-kitchen-mixer-10_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-10_4_3/4_3/1024/install-single-lever-kitchen-mixer-10_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-10_4_3/4_3/1280/install-single-lever-kitchen-mixer-10_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-10_4_3/4_3/1440/install-single-lever-kitchen-mixer-10_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-10_4_3/4_3/320/install-single-lever-kitchen-mixer-10_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-10_4_3/4_3/480/install-single-lever-kitchen-mixer-10_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-10_4_3/4_3/640/install-single-lever-kitchen-mixer-10_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-10_4_3/4_3/710/install-single-lever-kitchen-mixer-10_4_3_4_3. jpg 960w" sizes="(min-width: 768px) 1340px, 100vw" alt="" title=""/>

6 - Przełożyć pierścień stabilizujący wzdłuż wężyków i szpilki mocującej, nastepnie podobnie przełożyć uszczelkę z pierścieniem mocującym i nakrętkę. Dokręcić nakrętkę ręką. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-11_4_3/4_3/960/install-single-lever-kitchen-mixer-11_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-11_4_3/4_3/1024/install-single-lever-kitchen-mixer-11_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-11_4_3/4_3/1280/install-single-lever-kitchen-mixer-11_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-11_4_3/4_3/1440/install-single-lever-kitchen-mixer-11_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-11_4_3/4_3/320/install-single-lever-kitchen-mixer-11_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-11_4_3/4_3/480/install-single-lever-kitchen-mixer-11_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-11_4_3/4_3/640/install-single-lever-kitchen-mixer-11_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-11_4_3/4_3/710/install-single-lever-kitchen-mixer-11_4_3_4_3. jpg 960w" sizes="(min-width: 768px) 1340px, 100vw" alt="" title=""/>

7 - Puścić baterię i sprawdzić wizualnie jej ustawienie. w razie potrzeby skorygować. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-12_4_3/4_3/960/install-single-lever-kitchen-mixer-12_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-12_4_3/4_3/1024/install-single-lever-kitchen-mixer-12_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-12_4_3/4_3/1280/install-single-lever-kitchen-mixer-12_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-12_4_3/4_3/1440/install-single-lever-kitchen-mixer-12_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-12_4_3/4_3/320/install-single-lever-kitchen-mixer-12_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-12_4_3/4_3/480/install-single-lever-kitchen-mixer-12_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-12_4_3/4_3/640/install-single-lever-kitchen-mixer-12_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-12_4_3/4_3/710/install-single-lever-kitchen-mixer-12_4_3_4_3. jpg 960w" sizes="(min-width: 768px) 1340px, 100vw" alt="" title=""/>

8 - Przytrzymać baterię i dokręcić używając klucza 13mm.

Turning on water

1 - Upewnić się, że w nakrętkach wężyków są uszczelki. Jeśli nie, założyć uszczelki fibrowe lub gumowe. Przykręcić wąż znajdujący się z lewej strony do przyłącza wody ciepłej, a ten z prawej strony do przyłącza wody zimnej. Dokręcić kluczem płaskim 19mm. Upewnić się, że na wężykach nie ma zagięć lub załamań. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-14_4_3/4_3/960/install-single-lever-kitchen-mixer-14_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-14_4_3/4_3/1024/install-single-lever-kitchen-mixer-14_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-14_4_3/4_3/1280/install-single-lever-kitchen-mixer-14_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-14_4_3/4_3/1440/install-single-lever-kitchen-mixer-14_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-14_4_3/4_3/320/install-single-lever-kitchen-mixer-14_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-14_4_3/4_3/480/install-single-lever-kitchen-mixer-14_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-14_4_3/4_3/640/install-single-lever-kitchen-mixer-14_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-14_4_3/4_3/710/install-single-lever-kitchen-mixer-14_4_3_4_3. jpg 960w" sizes="(min-width: 768px) 1340px, 100vw" alt="" title=""/>

2 - Sprawdzić, czy ruch węża wyciąganego nie jest zaburzony przez żadne przeszkody. Otworzyć dopływ wody, sprawdzić, czy wszystko jest szczelne. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-15_4_3/4_3/960/install-single-lever-kitchen-mixer-15_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-15_4_3/4_3/1024/install-single-lever-kitchen-mixer-15_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-15_4_3/4_3/1280/install-single-lever-kitchen-mixer-15_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-15_4_3/4_3/1440/install-single-lever-kitchen-mixer-15_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-15_4_3/4_3/320/install-single-lever-kitchen-mixer-15_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-15_4_3/4_3/480/install-single-lever-kitchen-mixer-15_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-15_4_3/4_3/640/install-single-lever-kitchen-mixer-15_4_3_4_3. com/Web/local_assets_4_3/service/fr_fr/install-single-lever-kitchen-mixer-15_4_3/4_3/710/install-single-lever-kitchen-mixer-15_4_3_4_3. jpg 960w" sizes="(min-width: 768px) 1340px, 100vw" alt="" title=""/>

3 - Sprawdzić, czy bateria funkcjonuje prawidłowo.

Gratulacje! Montaż produktu zakończony powodzeniem. Sprawdź pozostałe instrukcje instalacji i odkryj nasze produkty na stronie www. pl

30. 03. 2014 Views

Share Embed Flag

Therma V_ Instrukcja instalacji_ pl. pdf

SHOW MORE

SHOW LESS

ePAPER READ

DOWNLOAD ePAPER

 • TAGS
 • wody
 • instalacji
 • jednostki
 • temperatury
 • instalacja
 • uwagi
 • zbiornika
 • pompa
 • sanitarnej
 • ogrzewania
 • therma
 • instrukcja
 • www. pl

lg. pl

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

  More documentsSimilar magazinesInfo

  INSTRUKCJA INSTALACJI System: Pompa ciepła powietrze-woda UWAGA • Przed instalacją wyrobu naleŜy dokładnie przeczytać całą instrukcję. • Prace instalacyjne muszą być wykonane zgodnie z państwowymi przepisami elektrycznymi wyłącznie przez osoby upowaŜnione. • Po przeczytaniu instrukcji <strong>instalacji</strong> naleŜy ją zachować do wykorzystania w przyszłości

  • Page 2 and 3: Instrukcja instalacji Pompy ciepła
  • Page 4 and 5: PROSZĘ WYPEŁNIĆ ETYKIETĘ, KTÓR
  • Page 6 and 7: OstrzeŜenia dotyczące bezpieczeń
  • Page 8 and 9: OstrzeŜenia dotyczące bezpieczeń
  • Page 10 and 11: OstrzeŜenia dotyczące bezpieczeń
  • Page 12 and 13: OstrzeŜenia dotyczące bezpieczeń
  • Page 14 and 15: Informacje ogólne 2. Informacje og
  • Page 16 and 17: Informacje ogólne Przykłady typow
  • Page 18 and 19: Informacje ogólne Przypadek 3: Po
  • Page 20 and 21: Informacje ogólne Obieg wody Natry
  • Page 22 and 23: Informacje ogólne Podzespoły i wy
  • Page 24 and 25: Informacje ogólne Jednostka zewnę
  • Page 26 and 27: Informacje ogólne Elementy sterowa
  • Page 28 and 29: Informacje ogólne Schemat okablowa
  • Page 30 and 31: Informacje ogólne Schemat okablowa
  • Page 32 and 33: Informacje ogólne Schemat okablowa
  • Page 34 and 35: Instalacja jednostki zewnętrznej I
  • Page 36 and 37: Instalacja jednostki wewnętrznej M
  • Page 38 and 39: Instalacja jednostki wewnętrznej O
  • Page 40 and 41: Instalacja jednostki wewnętrznej J
  • Page 42 and 43: Instalacja jednostki wewnętrznej Z
  • Page 44 and 45: Instalacja jednostki wewnętrznej O
  • Page 46 and 47: Orurowanie i okablowanie jedn. zewn
  • Page 48 and 49:
  • Page 50 and 51:
  • Page 52 and 53:

  • Page 54 and 55:

  • Page 56 and 57:

  • Page 58 and 59:

   Orurowanie i okablowanie jedn. wewn

  • Page 60 and 61:

  • Page 62 and 63:

  • Page 64 and 65:

   Instalacja akcesoriów UWAGA Wybór

  • Page 66 and 67:

   Instalacja akcesoriów OSTRZEśENIE

  • Page 68 and 69:

   Instalacja akcesoriów Instalacja z

  • Page 70 and 71:

   Instalacja akcesoriów Krok 6. Odna

  • Page 72 and 73:

   Instalacja akcesoriów Instalacja z

  • Page 74 and 75:

   Instalacja akcesoriów Instalacja c

  • Page 76 and 77:

   Instalacja akcesoriów Sprawdzenie

  • Page 78 and 79:

   Ustawienia systemu 8. Ustawienia sy

  • Page 80 and 81:

   Ustawienia systemu OSTRZEśENIE Pra

  • Page 82 and 83:

   Ustawienia systemu Ustawienia panel

  • Page 84 and 85:

   Ustawienia systemu Kod Element Szcz

  • Page 86 and 87:

   Ustawienia systemu Kod Element Szcz

  • Page 88 and 89:

   Ustawienia systemu Ustawienia wspó

  • Page 90 and 91:

   Ustawienia systemu Ustawienia param

  • Page 92 and 93:

   Ustawienia systemu • Kod funkcji

  • Page 94 and 95:

   Ustawienia systemu • Kod funkcji

  • Page 96 and 97:

   Punkty kontrolne, konserwacja i roz

  • Page 98 and 99:

   Punkty kontrolne, konserwacja i roz

  • Page 100:

   Lipiec 2009 P/No. : MFL57490302

  show all

  Delete template?

  Are you sure you want to delete your template?

  Save as template?

  no error

Instrukcja instalacji i szybkiego startu Ge Esf25lgrbcc And

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i szybkiego startu Ge Esf25lgrbcc And

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i szybkiego startu Ge Esf25lgrbcc And