Instrukcja obsługi drukarki Cahors Tvs 6500gd

Instrukcja obsługi drukarki Cahors Tvs 6500gd jest niezbędnym narzędziem dla użytkowników, którzy chcą czerpać maksimum korzyści z ich drukarki. Zawiera wszystkie potrzebne informacje, aby użytkownik mógł w pełni wykorzystać wszystkie funkcje swojej drukarki. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat poszczególnych funkcji drukarki, w tym instrukcje dotyczące konfiguracji, ustawień i pracy z drukarką. Instrukcja obsługi drukarki Cahors Tvs 6500gd również zawiera informacje na temat naprawy i obsługi drukarki, a także informacje o częściach zamiennych i akcesoriach. Instrukcja obsługi drukarki Cahors Tvs 6500gd jest przydatnym narzędziem do wykorzystania wszystkich możliwości drukarki i zapewnienia jej optymalnej wydajności.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi drukarki Cahors Tvs 6500gd

Ten dokument dotyczy drukarek HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075, 6078, 6475, 6476, 6478, ENVY 6010e, 6020, 6020e, 6022, 6022e, 6030, 6030e, 6032, 6032e, 6034e, 6052, 6052e, 6055, 6055e, 6075e, 6420e, 6430e, 6432e, 6452e, 6455e, 6458e, 6475e, ENVY Pro 6420, 6422, 6430, 6432, 6452, 6455 oraz 6458 All-in-One.

Jeśli firma HP wymienia uszkodzoną drukarkę, należy przełożyć niektóre akcesoria lub części z uszkodzonego urządzenia do drukarki zamiennej.

Uwaga:
 • Niektóre opcjonalne akcesoria mogą nie być dołączone do posiadanego modelu drukarki.

 • Zachowaj wszelkie opcjonalne akcesoria, które zostały zakupione osobno.

Przed wysłaniem uszkodzonej drukarki do firmy HP sprawdź, czy usunięto odpowiednie akcesoria do użycia z nową drukarką.

W przypadku rejestracji drukarki w usłudze HP Instant Ink i korzystania z wkładów atramentowych HP Instant Ink w starej drukarce, należy pamiętać, że nie będą one działać w nowej drukarce. Przejdź do dokumentu Wymiana lub dodawanie drukarki do konta w celu uzyskania informacji.

  Włącz drukarkę.

  Unieś pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie wyjmij wkłady atramentowe.

  W przypadku wkładów atramentowych HP Instant Ink potrzebne będą nowe wkłady atramentowe HP Instant Ink do zamiennej drukarki. Przejdź do witryny HP Instant Ink i zaloguj się na swoje konto, aby dowiedzieć się więcej.

  Jeśli wkłady atramentowe nie zostaną od razu włożone do zamiennej drukarki, należy przechowywać je w zamkniętym plastikowym pojemniku w temperaturze pokojowej. Aby uniknąć wyschnięcia atramentu, należy przechowywać kolorowy wkład atramentowy dyszami w dół, a czarny wkład atramentowy dyszami do góry.

  Wyłącz drukarkę.

  Odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki, a następnie z gniazda ściennego, urządzenia przeciwprzepięciowego, przedłużacza lub rozgałęziacza elektrycznego.

  Zachowaj następujące akcesoria, by można było ich użyć z drukarką zamienną:

  Przewód zasilający

  Kabel USB

  Dyski CD z oprogramowaniem drukarki

  Dostępność może się różnić w zależności od kraju/regionu. com/doc-images/955/c06543212. jpg" alt="Dyski CD z oprogramowaniem drukarki"/>

  Podręcznik instalacji

  Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki zamiennej, a następnie podłącz go do gniazda ściennego.

  Włącz drukarkę zamienną, zainstaluj wkłady atramentowe i sprawdź jej wszystkie funkcje.

  Teraz możesz korzystać z zamiennej drukarki.

Dodatkowe informacje dotyczące pomocy technicznej drukarki można znaleźć na stronie www. com/support.

Działanie sterownika drukarki podlega poniższym ograniczeniom. Należy mieć je na uwadze, korzystając ze sterownika urządzenia.

Ograniczenia sterownika drukarki

 • W zależności od drukowanego dokumentu metoda podawania papieru ustawiona za pomocą sterownika drukarki może być nieodpowiednia.
  W takim przypadku otwórz okno ustawień sterownika drukarki z okna Drukuj (Print) i sprawdź ustawienie w polu Źródło papieru (Paper Source) na karcie Główny (Main).
 • Podczas pracy z niektórymi aplikacjami ustawienie Kopie (Copies) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) sterownika drukarki może nie być aktywne.
  W takim przypadku użyj ustawienia liczby kopii w oknie dialogowym Drukuj (Print) aplikacji.
 • Jeśli wartość opcji Język (Language) wybrana w oknie dialogowym Informacje (About) na karcie Obsługa (Maintenance) nie jest zgodna z językiem interfejsu systemu operacyjnego, ekran sterownika może zostać niepoprawnie wyświetlony.
 • Nie zmieniaj ustawień właściwości drukarki na karcie Zaawansowane (Advanced). W przypadku zmiany jakichkolwiek ustawień nie będzie można poprawnie korzystać z poniższych funkcji.
  Ponadto, gdy zostanie wybrana opcja Drukuj do pliku (Print to file) w oknie dialogowym Drukuj (Print) aplikacji i w przypadku aplikacji, które uniemożliwiają buforowanie EMF, takich jak Adobe Photoshop LE i MS Photo Editor, następujące funkcje nie będą działały.
 • Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing) na karcie Główny (Main)
 • Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) okna dialogowego Opcje wydruku (Print Options)
 • Układ strony (Page Layout), Sąsiadująco/plakat (Tiling/Poster), Broszura (Booklet), Drukowanie dwustronne (Duplex Printing), Określ margines... (Specify Margin... ), Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page), Sortuj (Collate) oraz Stempel/Tło... (Stamp/Background... ) na karcie Ustawienia strony (Page Setup)
 • Ponieważ rozdzielczość podglądu wydruku różni się od rozdzielczości samego wydruku, tekst i linie na podglądzie wydruku mogą się różnić od widocznych na wydruku.
 • Niektóre aplikacje dzielą wydruk na szereg zadań drukowania.
  Aby anulować drukowanie, należy wówczas usunąć wszystkie zadania drukowania.
 • Jeśli obraz nie zostanie wydrukowany poprawnie, wyświetl okno dialogowe Opcje wydruku (Print Options) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) i zmień ustawienie opcji Wyłącz funkcję ICM wymaganą przez oprogramowanie (Disable ICM required from the application software). Może to rozwiązać problem.
 • Uwagi dotyczące aplikacji z ograniczeniami

 • Ograniczenia dotyczące programu Microsoft Word(Microsoft Corporation).
 • Jeśli program Microsoft Wordma te same funkcje drukowania, co sterownik drukarki, należy użyć programu Word do ich określenia.
 • Jeśli w sterowniku drukarki na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybrano dla opcji Układ strony (Page Layout) ustawienie Z dopasowaniem do strony (Fit-to-Page), Ze skalowaniem (Scaled) lub Układ strony (Page Layout), w niektórych wersjach programu Word dokument może być drukowany nieprawidłowo.
 • Jeśli w programie Word dla opcji Rozmiar strony (Page Size) wybrano ustawienie „XXX Powiększ/Zmniejsz”, w niektórych wersjach programu Word dokument może być drukowany nieprawidłowo.
  W takim przypadku wykonaj poniższą procedurę.
  1. Otwórz okno dialogowe Drukuj (Print) programu Word.
  2. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki i na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybierz dla opcji Rozmiar strony (Page Size) taki sam rozmiar papieru, jaki został ustawiony w programie Word.
  3. Wybierz odpowiedni Układ strony (Page Layout), a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć to okno.
  4. Nie uruchamiając drukowania, zamknij okno dialogowe Drukuj (Print).
  5. Otwórz ponownie okno dialogowe Drukuj (Print) programu Word.
  6. Ponownie otwórz okno ustawień sterownika drukarki i kliknij przycisk OK.
  7. Rozpocznij drukowanie.
 • Jeśli w programie Adobe Illustrator (firmy Adobe Systems Incorporated) jest włączona funkcja drukowania map bitowych, drukowanie potrwa dłużej lub część danych nie zostanie wydrukowana. Uruchom drukowanie po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Drukowanie mapy bitowej (Bitmap Printing) w oknie dialogowym Drukuj (Print).
 • Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

  Instrukcja obsługi drukarki Cahors Tvs 6500gd

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi drukarki Cahors Tvs 6500gd

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi drukarki Cahors Tvs 6500gd