Instrukcja ponownego strojenia 2n Net Mic

Instrukcja ponownego strojenia 2n Net Mic jest procedur, która ma na celu umożliwienie użytkownikom skonfigurowanie urządzenia, aby prawidłowo działać w sieci. Instrukcja ta jest szczególnie przydatna dla użytkowników, którzy przełączają się między różnymi sieciami lub wymagają częstszych aktualizacji. W instrukcji tej szczegółowo opisane są kroki, które należy wykonać, aby ponownie skonfigurować urządzenie. Ponadto w niej znajdują się wyjaśnienia dotyczące parametrów kabla, które należy wziąć pod uwagę przy strojeniu. Instrukcja ta daje użytkownikom szczegółowe wskazówki, co należy zrobić, aby skonfigurować 2n Net Mic zgodnie z wymaganiami sieci.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja ponownego strojenia 2n Net Mic

Wprowadzenie

Mikrofon 2N SIP Mic to dwukierunkowy mikrofon sieciowy w konsoli z wbudowanym serwerem do zarządzania audio. Można go łatwo zintegrować z głośnikami sieciowymi Axis, aby utworzyć kompleksowy system głośników; wystarczy zakupić je u jednego dystrybutora. Mikrofon 2N SIP Mic korzysta z otwartych standardów, można więc podłączyć go do innych systemów IP.

W niniejszej instrukcji opisano sugerowane zastosowanie mikrofonu 2N SIP Mic z systemem głośników sieciowych Axis oraz podano szczegółowe instrukcje konfiguracji sprzętowych. Opisano jedynie zastosowania ze sprzętem firmy Axis. Inne opcje wykorzystania mikrofonu 2N SIP Mic oraz szczegółowy podręcznik użytkownika znajdują się na stronie internetowej 2N.

Sprzęt

 • Domyślne poświadczenia logowania dla mikrofonu 2N SIP Mic:
 • Nazwa użytkownika: Administrator

 • Hasło: 2n

2N SIP Mic ma domyślnie ustawiony protokół DHCP. Aby użyć domyślnego adresu, IP 192. 168. 1. 100, naciśnij przycisk połączenia 15 razy po ponownym uruchomieniu. Do wykrywania urządzeń można użyć Axis IP Utility, ADM lub skanera sieci 2N® Helios IP (www. cz/products/2n-network-scanner).

Aby podłączyć mikrofon 2N SIP Mic do produktu Axis, należy zainstalować w produkcie najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego. Oprogramowanie sprzętowe można pobrać ze strony 2N.

Wyzwalanie audio przy użyciu mikrofonu 2N SIP Mic

Używanie transmit. cgi i wysyłanie żądania HTTP

Mikrofon 2N SIP Mic obsługuje wyzwalanie HTTPS za pomocą hasła i może wysyłać ogólne polecenia VAPIX do wszystkich produktów Axis. Nie może on jednak odbierać żadnych poleceń VAPIX.

W przypadku korzystania z mikrofonu 2N SIP Mic w połączeniu z sieciowymi systemami audio Axis możliwe jest korzystanie z funkcji transmit. cgi do nadawania komunikatów w strefach. Do jednej strefy/przycisku można przydzielić maksymalnie 12 adresów IP. Strefy można łatwo zmieniać, usuwać lub dodawać w dowolnym miejscu sieci.

Używanie połączeń SIP i wyzwalaczy DTMF

Mikrofon 2N SIP Mic obsługuje sygnały SIP i DTMF. Połączenia SIP można inicjować za pośrednictwem 2N SIP Mic przez VoIP PBX lub, jeśli urządzenie jest w tej samej sieci, SIP peer-to-peer. Przyciski 2N SIP Mic mogą nie wystarczać przy wielu strefach głośników. W takim przypadku można użyć grup stronicowania zdefiniowanych w PBX. com/image/t10147664. jpg"/>

Sugerowane scenariusze

W scenariuszach A, B i C audio wyzwalane jest za pośrednictwem transmit. cgi lub żądania HTTP. W scenariuszach D, E i F audio wyzwalane jest za pośrednictwem połączeń SIP i DTMF.

A – używanie transmit. cgi do nadawania komunikatów przez jedną grupę głośników

Podstawowa instalacja w tym przypadku może składać się z 2N SIP Mic oraz grupy sieciowych głośników Axis, takich jak AXIS C3003-E, AXIS C1004-E, AXIS C2005 lub AXIS C8033.

Operator może aktywować całą grupę, aby nadać komunikat.

 1. Skonfiguruj strefę z miejscem docelowym VAPIX.

 2. Przypisz strefę do przycisku 2N SIP Mic.

B – używanie transmit. cgi do nadawania komunikatów przez kilka grup głośników

Instalacja w tym przypadku mogłaby zawierać mikrofon 2N SIP Mic w połączeniu z grupą głośników sieciowych Axis, składająca się z C1004-E lub AXIS C2005-E do odtwarzania muzyki w tle. Dwie pozostałe grupy głośników, składające się z wielu głośników AXIS C3003-E, można zamontować na parkingu i placu zabaw.

Operator może aktywować pierwszą grupę głośników (przy jednoczesnym odtwarzaniu muzyki w tle), aby nadać ogólny komunikat, ale także inne grupy głośników, aby później nadać komunikat we wszystkich trzech strefach.

 1. Skonfiguruj strefę z wieloma miejscami docelowymi VAPIX, aby aktywować kilka adresów IP równocześnie.

 2. Przypisz strefę do przycisku 2N SIP Mic.

C – użycie żądania HTTP do wyzwolenia klipu audio zapisanego w głównym głośniku grupy

Podstawowa instalacja w tym przypadku może składać się z 2N SIP Mic oraz grupy sieciowych głośników Axis, takich jak AXIS C3003-E, AXIS C1004-E, AXIS C2005 lub AXIS C8033.

Operator może wyzwolić klip audio zapisany w głośniku poprzez naciśnięcie przycisku 2N SIP Mic. Przykład klipu: http://ip address of the speaker/axis-cgi/playclip. cgi? location=ding_dong. mp3&repeat=-1&volume=100

 1. Przygotuj klip audio zapisany w głównym głośniku grupy.

 2. Skonfiguruj przycisk 2N SIP Mic tak, aby wyzwalał klip audio w głośniku.

 3. Uwaga

  Na początku łącza głośnika należy dodać nazwę użytkownika i hasło: http://root:pass@

D – używanie protokołu SIP do nadawania komunikatów przez jeden głośnik

Podstawowa instalacja w tym przypadku może składać się z 2N SIP Mic oraz grupy sieciowych głośników Axis, takich jak AXIS C3003-E, AXIS C1004-E, AXIS C2005 lub AXIS C8033.

Operator może aktywować urządzenie Axis obsługujące SIP (AXIS C1004-E), aby nadać ogólny komunikat, inicjując połączenie peer-to-peer z mikrofonu 2N SIP Mic.

 1. Włącz SIP na głośniku, aby odbierał połączenia SIP.

 2. Skonfiguruj i włącz odpowiednie ustawienia VoIP, aby umożliwić połączenia peer-to-peer z 2N SIP Mic.

 3. Skonfiguruj mikrofon 2N SIP Mic, aby inicjował połączenia peer-to-peer.

 4. Uwaga

  Adres docelowy SIP musi być prawidłowym adresem URL SIP, zawierającym nazwę hosta przed symbolem @ i adres IP po symbolu @. W tym przykładzie nazwa hosta może być cyfrą od 0 do 9.

 5. Przypisz strefę do przycisku 2N SIP Mic.

  Po naciśnięciu skonfigurowanego przycisku mikrofon 2N SIP Mic będzie inicjował połączenie SIP peer-to-peer z określonym urządzeniem docelowym SIP (głośnikiem).

E – używanie SIP do nadawania publicznych komunikatów przez grupę głośników

Podstawowa instalacja w tym przypadku może składać się z 2N SIP Mic oraz grupy sieciowych głośników Axis, takich jak AXIS C3003-E, AXIS C1004-E, AXIS C2005 lub AXIS C8033.

Operator może aktywować grupę głośników, aby nadać komunikat, inicjując połączenie SIP z mikrofonu 2N SIP Mic.

 1. Włącz SIP na głównym głośniku, aby odbierał połączenia SIP.

 2. Skonfiguruj i włącz odpowiednie ustawienia VoIP, aby zarejestrować 2N SIP Mic w PBX urządzenia VoIP.

 3. Uwaga

  Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że masz potrzebne informacje i zasoby umożliwiające przeprowadzenie konfiguracji. Aby ustalić parametry konfiguracji, można skorzystać z formularza obsługi administracyjnej urządzenia. Axis nie prowadzi wsparcia konfiguracji PBX, ale niektóre w razie potrzeby udostępniamy przykłady konfiguracji.

 4. Formularz obsługi administracyjnej urządzenia
  Marka/typ rejestratora SIP/PBX
  ID użytkownika SIP
  Użytkownik uwierzytelniania SIP
  Hasło SIP
  Numer portu SIP (jeśli nie jest to 5060)
  Adres rejestracji SIP (FQDN)
  Adres serwera proxy SIP (FQDN)
  SIP za pośrednictwem protokołu UDP lub TCP
  DTMF RFC2833
  Informacje DTMF SIP
  Obsługa kompresji wideo H. 264 włączona w PBX
  Dostępna wystarczająca liczba licencji PBX
  Obsługiwany kodek głosu
  Zakres portów RTP
  Dane kontaktowe obsługi klienta dostawcy usług SIP
  Dane kontaktowe wsparcia technicznego PBX
 5. Skonfiguruj 2N SIP Mic tak, aby zainicjować połączenie VoIP ze strefą przez PBX.

 6. Przypisz wstępnie skonfigurowaną strefę do przycisku 2N SIP Mic.

  Po naciśnięciu przycisku 2N SIP Mic zainicjuje połączenie z numerem docelowym (strefą/głównym głośnikiem).

F – używanie DTMF do nadawania publicznych komunikatów przez grupę głośników

Podstawowa instalacja w tym przypadku może składać się z 2N SIP Mic oraz grupy sieciowych głośników Axis, takich jak AXIS C3003-E, AXIS C1004-E, AXIS C2005 lub AXIS C8033.

Operator może aktywować grupę głośników, aby odtworzyć nagrany wcześniej komunikat wyzwalany przez sygnał DTMF.

 1. Włącz DTMF w mikrofonie 2N SIP Mic.

 2. Skonfiguruj przycisk 2N SIP Mic, aby wysłać sygnał DTMF.

 3. Skonfiguruj główny głośnik, aby odbierał sygnały DTMF.

 4. Skonfiguruj głośnik, tak aby wyzwalał akcję Play audio clip (Odtwórz klip audio) po odebraniu sygnału DTMF.

Inteligentne i proste rozwiązania do nadawania komunikatów

 • Kompleksowa konsola mikrofonu
 • 12 konfigurowalnych przycisków na 12 stref
 • Komunikaty nagrane wcześniej lub nadawane na żywo
 • Szybki montaż z użyciem jednego kabla sieciowego (PoE)
 • Otwarty protokół i możliwości integracji na potrzeby rozbudowy instalacji

AXIS 2N SIP Mic to kompleksowa konsola z mikrofonem, umożliwiająca proste i inteligentne wykorzystanie głośników sieciowych Axis jako elementu systemu nagłośnieniowego. 

2N SIP Mic to w pełni funkcjonalna konsola z dwukierunkowym mikrofonem w jednym urządzeniu. W zestawie znajduje się wysokiej jakości mikrofon na wysięgniku, 12 konfigurowalnych przycisków oraz wbudowany serwer do zarządzania materiałami audio. Nie trzeba kupować osobnego serwera, urządzenia do kontroli harmonogramów nadawania ani żadnych innych dodatkowych urządzeń, ponieważ konsola ma wszystkie te elementy. Konsolę 2N SIP Mic można w prosty sposób zintegrować z systemem głośników sieciowych Axis i podłączyć do sieci poprzez PoE. 

Konsola 2N SIP Mic to idealne rozwiązanie do nadawania nagranych komunikatów i wiadomości na żywo. Konsola ma 12 przycisków, które można łatwo skonfigurować poprzez przyjazny dla użytkownika interfejs WWW. Do każdego przycisku można przypisać pojedynczą strefę lub kilka stref — i zmieniać je według potrzeb. 

Otwarte rozwiązania do nadawania komunikatów

Jak wszystkie produkty firmy Axis, 2N SIP Mic to rozwiązanie sieciowe oparte na otwartych standardach. Dzięki temu, oprócz łatwej integracji z systemami sieciowymi Axis, można również połączyć 2N SIP Mic z innymi systemami IT. Ponadto jest to rozwiązanie skalowalne. Obsługa SIP oznacza, że można ją podłączyć do systemu zarządzania połączeniami/PBX i za jej pośrednictwem nadawać nagrane i bieżące komunikaty oraz informacje w wielu strefach. 

Håkan Hansson Global Product Manager ds. audio, opowiada o 2N SIP Mic.

Inteligentne rozwiązanie komunikacji dla wielu stref 

Zgodne produkty

Wykorzystaj w pełni swoje rozwiązanie. Użyj filtra, aby znaleźć kompatybilne produkty.

 • Oprogramowanie do zarządzania materiałem audio

 • AXIS Audio Manager Pro C7050 MkII

  Oprogramowanie do zarządzania dźwiękiem zainstalowano fabrycznie na urządzeniu z systemem Windows 10

 • Power

 • AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port

  Zasilanie i sieć do urządzenia sieciowegoZalecane do tego produktu

  Switche

 • AXIS T8508 PoE+ Network Switch

  8-portowy switch do wydajnego zarządzania siecią

 • AXIS T8516 PoE+ Network Switch

  16-portowy switch do wydajnego zarządzania siecią

 • AXIS T8524 PoE+ Network Switch

  24-portowy switch do wydajnego zarządzania siecią

  Produkty wycofane z rynku

  Poniższe zgodne produkty zostały wycofane z rynku.

  Oprogramowanie do zarządzania materiałem audio

  AXIS Audio Manager Pro C7050

Jak kupić

Rozwiązania i produkty Axis są sprzedawane i instalowane przez naszych zaufanych partnerów.

Chcesz kupić produkty Axis?

Znajdź resellerów, integratorów systemów oraz instalatorów produktów i systemów Axis.

Znajdź resellera

Chcesz sprzedawać produkty Axis?

Chcesz zostać resellerem? Znajdź dane kontaktowe dystrybutorów produktów i systemów Axis. com/pl-pl/where-to-buy">Znajdź dystrybutora

Zostań partnerem

Czy jesteś resellerem, dystrybutorem, integratorem systemów lub instalatorem? Mamy partnerów w niemal każdym kraju na świecie. Dowiedz się, jak nim zostać!

Zostań partnerem

Numer części do zamówienia

NameRegion AxisNumer katalogowy
2N SIP MicAR, AU, BR, CN, EU, IN, JP, KR, UK, US 01208-001

Wsparcie i zasoby

Czy potrzebujesz informacji o produkcie, oprogramowaniu Axis lub wsparcia od któregoś z naszych ekspertów?

Wsparcie techniczne

Skontaktuj się z naszym działem wsparcia w celu uzyskania skutecznego, indywidualnego wsparcia dla produktów firmy Axis. Pozostań w kontakcie

Trzyletnia gwarancja Axis

Uzyskaj informacje i szczegóły dotyczące trzyletniej gwarancji produktu. com/pl-pl/support/warranty">Przejdź do gwarancji

Strojenie i dopasowanie sondy

Czułość każdej sondy zmienia się wraz z częstotliwością sygnału do niej wysyłanego. Ponadto występuje częstotliwość, przy której sonda ma największą czułość. Co więcej, tę częstotliwość można regulować w pewnym zakresie za pomocą kondensatorów służących do strojenia, które wbudowano w elektronikę sondy. Strojenie obejmuje regulację elektroniki sondy w taki sposób, aby odpowiednią częstotliwością nadawaną była częstotliwość, przy której czułość jest największa (SFO1, SFO2 itd. ). Strojenie i dopasowywanie każdej cewki w sondzie przebiega oddzielnie. Jeśli nastąpiła zmiana sondy lub znaczna zmiana częstotliwości nadawanej, może wystąpić konieczność ponownego strojenia sondy. W przypadku pracy rutynowej przy użyciu rozpuszczalników organicznych z sondami selektywnymi jest mało prawdopodobne, aby nastąpiły większe zmiany wartości częstotliwości nadawanych. W związku z tym po pierwszym dostrojeniu sondy niewielkie wahania częstotliwości nie będą wymagały ponownego strojenia. Zazwyczaj należałoby zmienić częstotliwość nadawaną o co najmniej 100 kHz, aby konieczne było ponowne strojenie. W przypadku sond szerokopasmowych nadawane częstotliwości w znacznym stopniu zmieniają się w zależności od jądra, dlatego strojenie sondy jest konieczne przy każdej zmianie wybranego jądra. Ponadto przy każdym strojeniu sondy należy przeprowadzić jej dopasowywanie. Dopasowywanie obejmuje doprowadzenie do tego, aby do cewki znajdującej się w górnej części sondy była przekazywana maksymalna część mocy podawanej do podstawy sondy. Dzięki temu minimalna część mocy podawanej do podstawy sondy zostaje odbita z powrotem w stronę wzmacniaczy (a więc zostaje utracona).

NoteIcon

Uwaga: Firma Bruker oferuje dwa różne rodzaje korekty przy strojeniu i dopasowaniu. Oprócz korekty ręcznej kondensatorów do strojenia i dopasowywania sondy mogą być wyposażone w moduł strojenia automatycznego (ATM). W zależności od wyposażenia należy postępować zgodnie z poniższymi punktami.

Dalsze informacje

Sondy wyposażone w ATM (procedura strojenia automatycznego)
Sondy wyposażone w ATM (procedura strojenia ręcznego)

Instrukcja ponownego strojenia 2n Net Mic

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja ponownego strojenia 2n Net Mic

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja ponownego strojenia 2n Net Mic