Karta instalacyjna i informacyjna Hitachi L42x01a

Karta instalacyjna i informacyjna Hitachi L42x01a to kompletny system audio-wideo, który oferuje użytkownikom zaawansowane funkcje i możliwości. Urządzenie zawiera kilka zintegrowanych złącz, w tym HDMI, wejście liniowe audio, wyjście liniowe audio, wyjście optyczne i wejście USB. System jest łatwy w instalacji i może mieć zastosowanie w domu, biurze lub warsztacie. System może tworzyć i edytować pliki audio i wideo, a także służyć do odtwarzania strumieniowego. System jest wyposażony w technologię szybkiego odtwarzania, która pozwala użytkownikom odtwarzać, zapisywać i edytować pliki w ciągu kilku sekund. System jest wyposażony w wyświetlacz LCD, dzięki któremu użytkownicy mogą monitorować postęp projektu.

Ostatnia aktualizacja: Karta instalacyjna i informacyjna Hitachi L42x01a

 Warunki gwarancji HITACHI: Wienkra

Warunki gwarancji HITACHI

Warunki gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych HITACHI

Johnson Controls International Sp. z o. o. udziela gwarancji na zakupiony produkt na warunkach wymienionych poniżej. W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem lub pytań proszę kontaktować się z Johnson Controls International Sp.

1. Niniejsza karta gwarancyjna przeznaczona jest wyłącznie dla urządzeń klimatyzacyjnych marki Hitachi zakupionych i użytkowanych na terenie Polski, dystrybuowanych przez Johnson Controls International Sp. (Gwarant) za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów Johnson Controls International lub certyfikowanych Partnerów Hitachi, wyłącznie w miejscu instalacji urządzeń i po uruchomieniu przeprowadzanym przez certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International.

2. Johnson Controls International Sp. gwarantuje prawidłowe działanie urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zamieszczonymi w instrukcji obsługi i pod warunkiem, że urządzenie będzie się znajdowało w miejscu instalacji, które wraz z uruchomieniem zostanie przeprowadzone przez certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, a wykonanie obowiązków Gwaranta polega na dokonywaniu napraw gwarancyjnych urządzeń (bezpłatna dostawa części i robocizna) w okresie gwarancji przez certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International.

3. Okres gwarancji na urządzenia wynosi:
»»
60 miesięcy od daty uruchomienia, lecz nie dłużej niż 62 miesiące od daty sprzedaży na systemy VRF,
42 miesiące od daty sprzedaży na systemy Split, Multi Split, Utopia oraz Yutaki.

4. Awarie i wady produktu ujawnione podczas trwania gwarancji będą bezpłatnie usuwane przez certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International w terminie określonym w pkt. 8 poniżej.

5. W przypadku, gdy nabywca zgłosi wadę urządzenia do innego certyfikowanego Partnera Hitachi lub autoryzowanego dystrybutora Johnson Controls International niż ten, od którego nabył urządzenie, podmiot ten zobowiązany jest do dokonania naprawy urządzenia na takich samych zasadach jak gdyby był sprzedawcą tego urządzenia.

6. Karta gwarancyjna ważna jest wyłącznie z dowodem nabycia urządzenia i wyłącznie wtedy, gdy:
a) jest podpisana przez autoryzowanego Partnera Hitachi,
b) posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki,
c) posiada czytelnie wpisany numer seryjny urządzenia,
d) posiada wypełniony rejestr okresowych przeglądów konserwacyjnych,
e) posiada wpis dotyczący podmiotu, który dokonał posadowienia i uruchomienia urządzenia,
f) nie zawiera zmian i skreśleń. pl/wp-content/uploads/2019/05/hitachi-summit. jpg" alt="" width="647" height="517"/>

7. Nabywca jest zobowiązany do zlecania przeglądów okresowych urządzenia wyłącznie autoryzowanym Partnerom Hitachi lub dystrybutorom, Johnson Controls International Przeglądy okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli warunki określone w Kacie Gwarancyjnej nie określają krótszego okresu w przypadkach uzasadnionych niekorzystnymi warunkami w jakich pracuje urządzenie (np. duże pylenie z drzew, emisja pyłów itp. ). Pierwszy odpłatny przegląd konserwacyjny urządzenia powinien zostać przeprowadzony najpóźniej w 12 miesiącu obowiązywania gwarancji. Potwierdzenie przeprowadzonych przeglądów okresowych umieszcza się w rejestrze okresowych przeglądów konserwacyjnych zamieszczonym w karcie gwarancyjnej.

8. Certyfikowany Partner Hitachi lub autoryzowany dystrybutor Johnson Controls International w imieniu Gwaranta podejmie decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszenia gwarancyjnego w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia gwarancyjnego zawierającego opis wady urządzenia oraz przedstawienia dokumentów zgodnie z pkt. 6 powyżej. Autoryzowany Partner Hitachi lub dystrybutor Johnson Controls International dokona naprawy gwarancyjnej urządzenia w terminie 5 dni od dnia uznania zgłoszenia gwarancyjnego. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej może zostać przedłużony w razie konieczności uzyskania części z zagranicy.

9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, transportowych oraz awarii powstałych w wyniku:
a) działania czynników zewnętrznych takich jak: pożar, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych, niewłaściwa wentylacja.
b) naprawy lub konserwacji urządzenia dokonywanych przez podmiot inny niż autoryzowany Partner Hitachi lub dystrybutor Johnson Controls International,
c) działania innych czynników będących poza kontrolą Gwaranta (np. wahania napięć, przepięcia sieci energetycznej),

10. Gwarancja dotyczy wyłącznie urządzenia i nie obejmuje strat związanych z wyciekiem czynnika chłodniczego, skroplinami, zasilaniem i sterowaniem urządzeniem.

11. Gwarancji nie podlegają części urządzeń i akcesoria urządzenia ulegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji np. zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów.

12. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku naruszenia postanowień pkt. 6 i 7 niniejszej karty gwarancyjnej lub niespełnienia warunków, o których mowa w pkt. 2 niniejszej karty gwarancyjnej.

13. W przypadku zaginięcia karty gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu.

14. Wadliwe części usunięte z urządzenia po dokonaniu naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta.

15. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

TL-WN951N

Wycofane ze sprzedaży

 • Prędkość bezprzewodowej transmisji danych w standardzie N do 300Mb/s, idealna dla strumieniowych transmisji wideo w jakości HD, transmisji głosowych oraz gier online
 • Wykorzystanie trzech anten znacząco zwiększa siłę i stabilność łącza
 • Technologia MIMO zapewnia zwiększenie przepustowości transmisji, szersze pokrycie sygnałem danego obszaru, a także lepszą wydajność i stabilność połączeń
 • Proste zestawienie szyfrowanego połączenia z wykorzystaniem standardu WPS™ (Wi-Fi Protected Setup)

Przegląd

Zastosowanie produktu

Bezprzewodowa karta sieciowa PCI TL-WN951N działająca zgodnie ze standardem N umożliwia podłączenie komputera do sieci bezprzewodowej zapewniając dostęp do szybkiego połączenia internetowego. Prędkość transmisji bezprzewodowej w standardzie N wynosi do 300 Mb/s, dzięki czemu możliwy jest płynny przekaz HD wideo, lub działanie gier online.

Bezprzewodowa prędkość i zasięg transmisji w standardzie N

Wykorzystując technologię MIMO zakładającą użycie kilku anten do nadawania i odbierania danych, urządzenie ogranicza straty sygnału powstałe na skutek dużych odległości lub przeszkód (stalowych lub betonowych ścian budynków firm lub mieszkań). Ponadto, w przeciwieństwie do rozwiązań standardu 11g, możliwe jest utworzenie długodystansowego połączenia z siecią bezprzewodową.

Technologie SST i CCA - stabilna transmisja bezprzewodowa

Wykorzystanie technologii Signal Sustain Technology (SST) znacząco zwiększa siłę i przepustowość łącza poprzez równoczesne wykorzystanie trzech przestrzennych ścieżek do transmisji sygnału oraz jednoczesny odbiór danych od trzech użytkowników. Umożliwia to znaczną redukcję strat transmitowanego sygnału, osiągając średnio 50 procentowy wzrost przepustowości w porównaniu do rozwiązań technologii 2x2 MIMO.

Technologia Clear Channel Assessment (CCA) umożliwia automatyczne unikanie konfliktów kanałów zwiększając wydajność bezprzewodowej transmisji.

Szyfrowanie WPA / WPA2

Szyfrowanie WPA/WPA2 zabezpiecza sieć WLAN przed zagrożeniami z zewnątrz.

Łatwość konfiguracji

Przejrzysty interfejs narzędzia konfiguracyjnego znajdujący się na płycie CD umożliwia szybki dostęp do Internetu.

Specyfikacja

CECHY SPRZĘTOWEPortyPCITyp antenyOdłączalna, dookólna (RP-SMA)Zysk anteny3 x 2dBiWŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJStandardy bezprzewodoweIEEE 802. 11n, IEEE 802. 11g, IEEE 802. 11bCzęstotliwość pracy2, 400-2, 4835GHz
Prędkość transmisji11n: do 300Mb/s (dynamicznie)
11g: do 54Mb/s (dynamicznie)
11b: do 11Mb/s (dynamicznie)Czułość odbiornika270M: -68dBm@10% PER
130M: -68dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER
54M: -68dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PEREIRP<20dBm(EIRP)Tryby pracy bezprzewodowejAd-Hoc / InfrastrukturyBezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej64/128 bitowe szyfrowanie WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK
Filtrowanie adresów MACModulacjaDBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAMINNECertyfikatyCE, FCC, RoHSZawartość opakowaniaBezprzewodowa karta sieciowa
Płyta CD
Instrukcja szybkiej instalacjiWymagania systemoweWindows 8 (32/64bit), Windows 7(32/64bit), Windows Vista(32/64bit), Windows XP(32/64bit), Windows 2000Środowisko pracyDopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Recenzje i nagrody

Nagrody
 • Recommend

  TL-WN951N won Recommend award from Hard'n soft in Russia

  2010, Russia
 • Editor's Choice

  TL-WN951N received Editor's Choice award from PC Magazine in Russia 2011

  2011, RussiaFive Stars

  TL-WN951N Won Five stars from PC Magazine Russian edition in Russia

  2012, Russia

  TL-WN951N got Five Stars award from-PC Magazine in Russia

  z Russia?

  Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.

  • Rodzaj:Stołowe
  • Zasilanie:SiecioweMoc:1100 W

  AkumulatoroweNapięcie:18 V

  Łańcuchowe1250 W

  Przekątna ekranu:40 caliTechnologia:Full HDRodzaj matrycy:LEDTuner:DVB-C,DVB-S,DVB-T,DVB-T2,DVB-S2Smart TV:Nie posiada

  Typ:ZewnętrznyKolor:Czarny

  32 caleAndroid TV

  HD Ready

  50 cali4K UHDSystem producenta

  43 cale

  Spalinowe

  55 caliDVB-S2,DVB-C2

  Szlifierki kątowe2200 W

  Pojemność użytkowa chłodziarki:418 lWysokość [cm]:181 - 190Szerokość:82, 5 cmIlość szuflad w zamrażarce:2

  600 W

  14, 4 V

  Typ akumulatora:Li-Ion

  620 WPrędkość obrotowa bez obciążenia:17000 obr. /minSzerokość struga:82 mm230 V

  Wiertarki udarowe550 W

  24 cale

  LCD

  2000 W

  Zestawy

  MłotowiertarkiMoc znamionowa:Częstotliwość udarów:2800

  Karta instalacyjna i informacyjna Hitachi L42x01a

  Bezpośredni link do pobrania Karta instalacyjna i informacyjna Hitachi L42x01a

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Karta instalacyjna i informacyjna Hitachi L42x01a