Krótka instrukcja instalacji Hitachi R Sf58bmj

Instalacja urządzenia Hitachi R Sf58bmj jest prosta i szybka. Przed rozpoczęciem procesu instalacji należy upewnić się, że wszystkie wymagane narzędzia i akcesoria są dostępne. W celu zainstalowania urządzenia należy najpierw podłączyć jego złącze do gniazda sieciowego, a następnie podłączyć kabel zasilający do źródła zasilania. Kolejnym krokiem jest włożenie następnie dysku twardego lub innego nośnika pamięci i uruchomienie urządzenia. Następnie należy wykonać instalację oprogramowania, która zajmie jedynie kilka minut. Po zainstalowaniu oprogramowania należy uruchomić urządzenie i sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo. Instalacja jest teraz zakończona i można przystąpić do korzystania z urządzenia Hitachi R Sf58bmj.

Ostatnia aktualizacja: Krótka instrukcja instalacji Hitachi R Sf58bmj

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

1 Cyfrowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi Delta-Opti, 2016 Wersja 1. 1. 0

2 Spis treści 1 Instalacja i podłączenie sprzętu Sprawdź rozpakowane urządzenie DVR O panelu przednim i tylnym Zdejmij stelaż montażowy Instalacja dysku twardego Obliczanie pojemności dysku twardego Instalacja dysku twardego Instalacja w stelażu Panel przedni Tylny panel Przykładowe połączenie Podłączenie wejścia i wyjścia alarmu Dodatkowe informacje o wejściu i wyjściu alarmu Port wejścia alarmu Port wyjścia alarmu Przegląd sterowania Włączanie i wyłączanie Włączanie Wyłączanie Wznowienie pracy po wyłączeniu zasilania Wymiana baterii Zmiana/resetowanie hasła Zmiana hasła Resetowanie hasła Kreator Podgląd Odtwarzanie w czasie rzeczywistym (Natychmiastowe odtwarzanie) Nagrywanie ręczne Szukaj i odtwórz Harmonogram Sieć PTZ Konfiguracja PTZ Obsługa PTZ Sterowanie po kablu koncentrycznym Typ kanału Urządzenie zdalne Praca w sieci Połączenie sieciowe Logowanie Okno główne Logowanie LAN Logowanie WAN i

3 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać się z obsługą cyfrowego rejestratora wizyjnego. Przed instalacją i obsługą należy uważnie zapoznać się z poniższymi zabezpieczeniami i ostrzeżeniami! Ważne zabezpieczenia i ostrzeżenia 1. Bezpieczeństwo elektryczne Wszystkie zalecenia dotyczące instalacji i korzystania z urządzenia zawarte w instrukcji powinny być zgodne z lokalnymi normami bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa porażenia prądem, produkt musi być uziemiony. Producent nie przyjmuje zobowiązań oraz nie ponosi odpowiedzialności za pożary lub porażenia prądem spowodowane nieprawidłową instalacją lub obsługą urządzenia. 2. Bezpieczeństwo transportu Podczas przewożenia, przechowywania i instalacji urządzenia, należy chronić je przed dużym naprężeniem, gwałtownymi drganiami lub rozpryskiwaną wodą. 3. Instalacja Trzymać w pionie. Zachowaj ostrożność. Nie podłączaj prądu zanim instalacja cyfrowego rejestratora wizyjnego nie zostanie ukończona. Nie kładź nic na cyfrowym rejestratorze wizyjnym. 4. Wymagani wykwalifikowani inżynierowie Wszelkie naprawy i przeglądy urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych inżynierów pomocy technicznej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z nieuprawnionych modyfikacji lub prób naprawy urządzenia. 5. Środowisko Cyfrowy rejestrator wizyjny należy zainstalować w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz substancji łatwopalnych, wybuchowych itp. 6. Akcesoria Upewnij się, że wszystkie używane akcesoria są zalecane przez producenta. Przed przystąpieniem do instalacji otwórz paczkę i upewnij się, że wszystkie elementy są kompletne: Jeśli czegoś brakuje, niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą. 7. Bateria litowa Nieprawidłowe wykorzystanie baterii może spowodować pożar, wybuch lub obrażenia ciała! Wymieniając baterie upewnij się, że używasz tego samego rodzaju! RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA NIEPRAWIDŁOWY RODZAJ. BATERIE UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI. Uwaga DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZENIA, ZMIEŃ DOMYŚLNE HASŁO PO PIERWSZYM ZALOGOWANIU! ii

4 1 Instalacja i podłączenie sprzętu Uwaga: Wszystkie zalecenia dotyczące instalacji i korzystania z urządzenia zawarte w instrukcji powinny być zgodne z lokalnymi normami bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. 1 Sprawdź rozpakowane urządzenie DVR Po otrzymaniu cyfrowego rejestratora wizyjnego od spedytora należy sprawdzić urządzenie pod względem widocznych uszkodzeń. Materiały ochronne używane do pakowania DVR chronią go przed większością przypadkowych uderzeń podczas transportu. Następnie można otworzyć pudełko, aby sprawdzić akcesoria. Należy sprawdzić elementy zgodnie z listą. (Pilot należy do wyposażenia opcjonalnego). Na koniec można usunąć warstwę ochronną cyfrowego rejestratora wizyjnego. Uwaga Pilot zdalnego sterowania nie jest standardowym dodatkiem i nie znajduje się w torbie z akcesoriami. 2 O panelu przednim i tylnym Szczegółowe informacje dotyczące klawiszy funkcyjnych na przednim panelu i portów na tylnym panelu znajdują się w podręczniku użytkownika na załączonej płycie CD. Model podany na panelu przednim jest bardzo istotny; sprawdź, czy zgadza się z zamówieniem. Również etykieta na tylnym panelu jest bardzo ważna. Zazwyczaj podanie numeru seryjnego jest wymagane do świadczenia usług posprzedażowych. 3 Zdejmij stelaż montażowy Sprawdź bezpieczeństwo przewodu danych, przewodu zasilającego, kabla szeregowego i podłączenia płyty głównej. 4 Instalacja dysku twardego Obliczanie pojemności dysku twardego Oblicz pojemność dysku twardego dla każdego cyfrowego rejestratora wizyjnego w zależności od ilości nagrywanych materiałów (rodzaj nagrywanego wideo i okres przechowywania plików). Krok 1: Według wzoru (1) oblicz wymaganą pojemność q i, czyli ile wymaga każdy kanał na godzinę, jednostka jest megabajt. q i d i (1) Wzór: d i Szybkość transmisji bitów, jednostka: Kbit/s Krok 2: Po potwierdzeniu czasu nagrywania, według wzoru (2) oblicz, jaka m, pojemność będzie i potrzebna dla każdego kanału, jednostka: megabajt. Wzór: m i = q i h i D i (2) h i czas nagrywania dla jednego dnia (godz. ) D i liczba dni, przez które nagranie będzie przechowywane 1

5 Krok 3: Według wzoru (3) oblicz łączną pojemność (zsumowaną) q T która będzie potrzebna dla wszystkich kanałów cyfrowego rejestratora wizyjnego na zaplanowane nagrania wideo. c q T m i i 1 (3) Wzór: c całkowita liczba kanałów jednego cyfrowego rejestratora wizyjnego Krok 4: Według wzoru (4) oblicz całkowitą pojemność (sumę) q T dla wszystkich kanałów cyfrowego rejestratora wizyjnego dla nagrań alarmowych (włącznie z detekcją ruchu). c q T m i a% i 1 (4) Wzór: a% oznacza częstotliwość alarmu Poniżej znajdziesz rozmiary dla poszczególnych kanałów na godzinę. (Poniższe informacje mają wyłącznie charakter poglądowy. ) Rozmiar strumienia (maks. ) Rozmiar pliku Rozmiar strumienia (maks. ) Rozmiar pliku 96K 42M 128K 56M 160K 70M 192K 84M 224K 98M 256K 112M 320K 140M 384K 168M 448K 196M 512K 225M 640K 281M 768K 337M 896K 393M 1024K 450M 1280K 562M 1536K 675M 1792K 787M 2048K 900M 3072Kbps 1350M 4096K 1800M 6144Kbps 2700M 8192Kbps 3600M Uwaga Wszelkie powyższe informacje mają charakter poglądowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty, które mogą spowodować. Co do oznaczenia miejsca przez producentów dysków twardych: 1K=1000, a dla systemu operacyjnego: 1K=1024. Pojemność widziana przez system operacyjny jest mniejsza niż podano na dysku twardym. Proszę o tym pamiętać. Producenci dysków twardych tak oznaczają pojemność: 1T=1000G, 1G=1000M, 1M=1000K, 1K=1000. Pojemność dysku twardego podana przez producenta zostanie przekonwertowana na pojemność przez system operacyjny. Na przykład: 1T (dla producenta dysku twardego)=1000g/(1. 024*1. 024)=931g (miejsce widziane przez system operacyjny), 500G=500G/(1. 024)=465G Instalacja dysku twardego Ważne 2

6 Przed instalacją dysku twardego wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania. W systemach monitoringu zawsze używaj dysków twardych zalecanych przez producenta. Poniższe ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy. Przedni i tylny panel mogą się nieznacznie różnić. Poniższe materiały dotyczą serii produktów 2U/3U. Szczegółowe informacje dotyczące produktów z serii innych znajdują się w Podręczniku użytkownika na załączonej płycie CD. Zalecane marki dysków twardych znajdziesz w Podręczniku użytkownika. W celu instalacji dysku twardego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Ta seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych obsługuje do 8 dysków twardych SATA. Używać dysku twardego o minimalnej prędkości 7200 obr/min. Seria 2U 1 Poluzować śruby na pokrywie górnej i zdjąć ją. 2 Włożyć dysk twardy w uchwyt. Aby zamontować dysk twardy w dolnym uchwycie, należy zdjąć górny uchwyt. 3 Podłączyć jeden koniec przewodu danych 4 Podłączyć drugi koniec przewodu danych dysku dysku twardego do jednego dysku twardego. twardego do płyty głównej. 5 Podłączyć kabel zasilający do dysku twardego. 6 Nałożyć i przykręcić pokrywę. Ważne Można najpierw podłączyć kabel danych dysku twardego i kabel zasilający, a potem zamontować dysk w urządzeniu. 3

7 Uważać na pokrywę przednią. Umożliwia pionowe wsuwanie. Najpierw trzeba wcisnąć zacisk, następnie wsadzić. 5 Instalacja w stelażu Uwaga: taka instalacja jest możliwa dla produktów z serii 1, 5U/2U. Postępować zgodnie z instrukcją. Do montażu należy użyć12 śrub Temperatura w pomieszczeniu nie może przekraczać 35 C (95 f). W celu zapewnienia wentylacji wokół urządzenia musi być 15cm (6 cali) wolnej przestrzeni. Instalacja powinna przebiegać od dołu do góry. Jeśli w stelażu jest więcej podłączonych akcesoriów, należy uważać, aby nie przeciążyć zasilania stelaża. 6 Panel przedni Szczegółowe instrukcje znajdują się w Podręczniku użytkownika na załączonej płycie CD. 7 Tylny panel Poniższe materiały dotyczą serii produktów 2U. Panel tylny serii wygląda jak poniżej. Patrz Ilustracja 1-1. Ilustracja 1-1 W poniższej tabeli znajdują się informacje dodatkowe. Wyjście wideo 2. Wyjście audio 3. Wyjście rozmowy dwukierunkowej 4. Wejście rozmowy dwukierunkowej 5. Wejście audio 6. Wejście alarmu/wyjście alarmu 7. Wyjście wideo VGA 8. Port RS Gniazdo zasilające 10. Przycisk zasilania 11. GND (Uziemienie) 12. Port HDMI 13. Port USB 14. Port esata 15. Port sieciowy 16. Wejście sygnału wideo 4

8 Ważne Podłączając Ethernet użyj skrętki krosowanej do podłączenia komputera PC i skrętki niekrosowanej do podłączenia do routera lub przełącznika. 8 Przykładowe połączenie Poniższe materiały dotyczą serii produktów 2U. Przykładowe Ilustracja 1-2 podłączenie. Ilustracja dla modelu z serii 16-kanałowej. EN Video Output Audio Output Audio Talk Input Audio Input Audio Talk Output Alarm Output Alarm Input RS485 PTZ Control RS232 Port PL Wyjście wideo Wyjście audio Wejście audio do rozmowy Wejście audio Wyjście rozmowy audio Wyjście alarmu Wejście alarmu Sterowanie kamerą PTZ za pośr. RS485 Port RS232 5

9 VGA Output Power on-off Button Power Socket Video Input Switch USB Port esata Port HDMI Output GND Network User Network User Network User Network Keyboard Wyjście VGA Przycisk wł. /wył. zasilania Gniazdo zasilające Wejście sygnału wideo Przełącznik Port USB Port esata Wyjście HDMI GND (Uziemienie) Użytkownik sieciowy Użytkownik sieciowy Użytkownik sieciowy Klawiatura sieciowa Ilustracja Podłączenie wejścia i wyjścia alarmu Zapoznaj się przed podłączeniem. Wejście alarmu a. Upewnij się, że tryb wejścia alarmu uziemia wejście alarmu. b. Wejście alarmu wymaga uziemienia. c. Wejście alarmu wymaga sygnału o małym napięciu. d. Tryb wejścia alarmu może być NC (normalnie zamknięte) lub NO (normalnie otwarte) e. Jeśli łączysz dwa cyfrowe rejestratory wizyjne lub cyfrowy rejestrator wizyjny i inne urządzenie, oddziel je przekaźnikiem. Wyjście alarmu Aby uniknąć wysokiego napięcia, które może uszkodzić przekaźnik, port wyjścia alarmu nie powinien być podłączony bezpośrednio do wysokiego natężenia (powinno być poniżej 1A). Połączenie między portem wyjścia alarmu a obciążeniem należy wykonać za pomocą stycznika. Jak podłączyć dekoder PTZ a. Upewnij się, że dekoder i cyfrowy rejestrator wizyjny mają to samo uziemienie, inaczej możesz nie móc sterować PTZ. Zaleca się stosowanie osłoniętej skrętki, osłonięta część służy do podłączenia uziemienia. Unikaj wysokich napięć. Upewnij się, że okablowanie jest odpowiednie i zapewnij odgromienie. W przypadku byt długich kabli sygnałowych, należy zastosować połączenie równoległe 120Ω między liniami A i B do ograniczenia odbić i zapewnienia jakości sygnału. 485 A, B cyfrowego rejestratora wizyjnego nie może być połączone równolegle z portem 485 innego urządzenia. e. Napięcie między liniami A i B dekodera powinno być mniejsze niż 5V. Upewnij się, że urządzenie końcowe jest uziemione. 6

10 Nieprawidłowe uziemienie może spowodować uszkodzenie procesora Dodatkowe informacje o wejściu i wyjściu alarmu Tutaj znajdziesz dodatkowe informacje o wejściu i wyjściu alarmu. Ważne Schemat złącz serii 2U Ilustracja 1-3. Podłączenie kabla AB Ilustracja 1-3 Tutaj znajdziesz dodatkowe informacje o wejściu i wyjściu alarmu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ALARM 1 - ALARM 16. Alarm jest aktywny pod niskim napięciem. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 NO1 C1, Cztery pierwsze są grupami normalnie otwartymi wyjściami aktywacji NO2 C2, (przycisk wł. ) NO3 C3, NO5 C5 NC5 to grupa NO/NC wyjścia aktywacji (przycisk wł. ) NO4 C4, NO5 C5 NC5 CTRL 12V Wyjście zasilania sterowania. Kiedy alarm jest anulowany, wyjście jest wyłączane. +12V Jest to wyjście mocy znamionowej. Przewód uziemiający. 485 A/B Port komunikacyjny 485. Do obsługi urządzeń takich jak kamery PTZ. Podłącz 120TΩ równolegle między kablami A/B jeśli podłączonych jest za dużo dekoderów PTZ. T+, T-, R+, R- Port RS485 czterożyłowy z podwójnym dupleksem T+ T-: przewód wyjściowy R+ R-: przewód wejściowy Port wejścia alarmu W poniższej tabeli znajdują się informacje dodatkowe. Normalny otwarty lub normalny zamknięty. Podłącz końcówki COM i GND (uziemienie) detektora alarmu (podłącz detektor do zewnętrznego zasilania). Złącze +12V służy do zdalnego resetowania czujnika dymu. Podłącz równolegle uziemienie cyfrowego rejestratora wizyjnego i uziemienie detektora alarmu. Podłącz port NC port czujnika alarmu do wejścia alarmu cyfrowego rejestratora wizyjnego (ALARM) Jeśli urządzenie alarmowe korzysta z zewnętrznego zasilania, użyj tego samego uziemienia co dla cyfrowego rejestratora wizyjnego. 7

11 EN Alarm input public end should jump out with device power end Alarm device connection terminal Alarm device connection terminal PL Publiczny koniec wejścia alarmu powinien być razem z końcówką zasilającą Terminal podłączenia urządzenia alarmowego Terminal podłączenia urządzenia alarmowego Ilustracja Port wyjścia alarmu Zapewnij zewnętrzne zasilanie dla zewnętrznego urządzenia alarmowego. Złącze + 12V może służyć do zasilania urządzeń takich jak czujniki dymu. E celu uniknięcia przeciążenia, zapoznaj się z parametrami przekaźników znajdującymi się w Podręczniku użytkownika. Kabel RS485 A/B jest dla kabla A/B dekodera PTZ. Specyfikacja przekaźnika Model: Materiał styku Klasa (opór obciążenia) JRC-27F Srebro Znamionowa pojemność Maksymalna moc Maksymalne napięcie Maksymalne natężenie 30VDC 2A, 125VAC 1A 125VA 160W 250VAC, 220VDC Izolacja Między tą samą polaryzacją 1000VAC 1 minuta Różna polaryzacja 1A 1000VAC 1 minuta Napięcie udarowe Czas otwarcia Czas zamknięcia Między stykiem a uzwojeniem Między tą samą polaryzacją do 3ms do 3ms 1000VAC 1 minuta 1500V (10 160us) Żywotność Mechaniczna (3Hz) Temperatura Elektryczna -40 C~+70 C (0, 5Hz) 8

12 2 Przegląd sterowania Rysunki mają charakter poglądowy. Szczegółowe instrukcje znajdują się w Podręczniku użytkownika na załączonej płycie CD. Zanim uruchomisz, upewnij się, że: Dysk twardy i wszystkie kable są poprawnie zamontowane. Dostarczane napięcie i moc urządzenia zgadzają się. Zawsze korzystaj ze stabilnego źródła zasilania, w razie potrzeby UPS jest najlepszą alternatywą. 1 Włączanie i wyłączanie Włączanie Aby uruchomić urządzenie postępuj zgodnie z instrukcjami. Podłącz urządzenie do monitora, następnie podepnij mysz. Podłącz kabel zasilający. Naciśnij przycisk zasilania na panelu przednim lub tylnym i włącz urządzenie. Po włączeniu urządzenia system domyślnie przejdzie w tryb wyświetlania wielokanałowego Wyłączanie Uwaga Kiedy pojawi się okno Trwa zamykanie systemu nie wyłączaj urządzenia ręcznie. Nie odłączaj zasilania ani nie naciskaj przycisku wyłączania w celu wyłączenia działającego urządzenia (w szczególności w trakcie nagrywania. ) Wylogować można się na trzy sposoby. Main menu (Menu główne) (ZALECANE): Main Menu->Operation->Shutdown (Menu główne->działanie->wyłącz), kliknij wyłącz, urządzenie zostanie wyłączone. Patrz Ilustracja 2-1. Ilustracja 2-1 Przycisk wyłącz na panelu przednim lub pilocie zdalnego sterowania. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk Wł. /Wył. na panelu przednim cyfrowego rejestratora wizyjnego lub na pilocie. Przycisk wyłącz na panelu tylnym. 9

13 2. 3 Wznowienie pracy po wyłączeniu zasilania Po wyłączeniu zasilania system może automatycznie stworzyć kopie zapasowe wideo i wznowić pracę Wymiana baterii W razie możliwości użyj tego samego rodzaju baterii. Zalecamy regularną wymianę baterii (co roku), co zapewni dokładność czasu systemu. Ważne Przed wymianą zapisz ustawiania systemu, w przeciwnym razie wszystkie dane mogą zostać utracone! 2. 2 Zmiana/resetowanie hasła Zmiana hasła Dla własnego bezpieczeństwa przy pierwszym logowaniu zmień domyślne hasło administratora. Po uruchomieniu, jeśli to pierwsze logowanie lub przywrócono ustawienia domyślne, zobaczysz taki interfejs. Patrz Ilustracja 2-2. Wprowadź stare hasło, po czym dwukrotnie wprowadź nowe hasło, aby zatwierdzić zmianę. Domyślna nazwa administratora to admin, a domyślne hasło to admin. Możesz ustawić pytanie bezpieczeństwa, aby w razie zapomnienia hasła móc je zresetować. System obsługuje instalację niestandardową. Musisz ustawić dwa pytania bezpieczeństwa. Zmiana hasła wymaga udzielenia odpowiedzi na te pytania. Informacje o zmianie znajdziesz w rozdziale Ilustracja 2-2 Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), system wyświetli prośbę o potwierdzenie. Patrz Ilustracja 2-3. Zaznacz pole, następnym razem system nie wyświetli menu zmiany hasła. 10

14 Ilustracja Resetowanie hasła Jeśli zapomnisz hasła, możesz zresetować je odpowiadając na pytania bezpieczeństwa. W interfejsie logowania kliknij. Patrz Ilustracja 2-4. Ilustracja 2-4 System wyświetli okno dialogowe, udziel odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa i wpisz nowe hasło dwukrotnie. Patrz Ilustracja

15 Ilustracja Kreator Po wyjściu z menu zmiany hasła administratora system przejdzie do menu kreatora. Patrz Ilustracja 2-6 (serie ogólne) i Ilustracja 2-7 (serie hybrydowe). Więcej informacji na temat kreatora znajdziesz w Podręczniku użytkownika. Wskazówki Zaznaczyć pole Startup (Start), system podczas następnego uruchomienia przejdzie ponownie do Kreatora startowego. Anulować pole wyboru Startup (Start), system podczas następnego uruchomienia przejdzie bezpośrednio do interfejsu logowania. Ilustracja

16 Ilustracja 2-7 Interfejs logowania znajduje się na ilustracji Ilustracja 2-8. System posiada trzy konta: Nazwa użytkownika: admin. Hasło: admin. (administrator, lokalny i sieci) Nazwa użytkownika: Hasło: (administrator, tylko lokalny) Nazwa użytkownika: wartości domyślne: Hasło: domyślne (użytkownik ukryty) Możesz wprowadzać dane myszą na USB, z poziomu panelu przedniego, pilotem zdalnego sterowania (nie wchodzi w skład akcesoriów) lub klawiatury. Wprowadzanie: Kliknij, klawiaturą numeryczną, znakami angielskimi (małe/wielkie litery) i znakami. aby przełączyć między Ważne Ze względów bezpieczeństwa należy zmodyfikować hasło po pierwszym zalogowaniu. Trzy nieudane próby logowania pod rząd włączą alarm, a pięć spowoduje blokadę konta! Jeśli konto zostało zablokowane, uruchom urządzenie ponownie lub odczekaj 30 minut. Możesz przejść do Main menu->setting->event->abnormality->network->illegal login (Menu główne->ustawienia->zdarzenie->anomalia->sieć->nielegalne logowanie) w celu określenia czasu blokady. Ilustracja

17 2. 4 Podgląd Po zalogowaniu system domyślnie przechodzi w tryb podglądu w czasie rzeczywistym. Widać datę systemu, godzinę i nazwę kanału. Patrz Ilustracja 2-9. Jeśli chcesz zmienić datę i godzinę systemu, patrz: ustawienia ogólne - Main Menu->Setting->System->General (Menu główne->ustawienia->system->ogólne). Jeśli chcesz zmienić nazwę kanału, patrz: ustawienia nazwy kanału - Main Menu->Setting->Camera->CAM Name (Menu główne->ustawienia->kamera->nazwa kamery). W prawym rogu każdego okna znajduje się jego numer seryjny. Jeśli kanały są losowe lub zmieniłeś nazwę kanału, dzięki numerowi w oknie możesz potwierdzić, który to kanał i odszukać lub odtworzyć nagranie. Ilustracja 2-9 System wyświetla tę ikonę System wyświetli tę ikonę kiedy 1 kiedy dany kanał jest 3 wystąpi alarm zaniku sygnału wideo. nagrywany. System wyświetli tę ikonę System wyświetli tę ikonę, kiedy dany 2 kiedy wystąpi alarm 4 kanał jest na stałe przypisany do tego detekcji ruchu. monitora. Wskazówki Przeciągnięcie podglądu: Jeśli chcesz zmienić pozycję kanału 1 i kanału 4 w trakcie podglądu, kliknij lewym przyciskiem myszy na kanał 1 i przeciągnij na kanał 4, puść przycisk myszy, a kanały 1 i 4 zamienią się miejscami. 5 Odtwarzanie w czasie rzeczywistym (Natychmiastowe odtwarzanie) Przesuń kursor na środek górnej krawędzi wideo na danym kanale, pojawi się menu kontroli podglądu. Patrz Ilustracja 2-10 (Ilustracja w lewym górnym rogu). Jeśli kursor pozostanie w stanie bezczynności w miejscu dłużej niż 6 sekund, pasek sterowania automatycznie schowa się. 14

18 Ilustracja 2-10 Kliknij, przejdziesz do menu odtwarzania w czasie rzeczywistym. Służy do odtwarzania ostatnich 5-60 minut nagrania dla danego kanału. Przejdź do Main Menu->Setting->System->General (Menu główne->ustawienia->system->ogólne), aby ustalić czas odtwarzania w czasie rzeczywistym. Jeśli na danym kanale nie ma takiego nagrania, system wyświetli okno dialogowe. 6 Nagrywanie ręczne Uwaga: Poniższe operacje wymagają odpowiednich uprawnień. Upewnij się, że dysk twardy jest prawidłowo zainstalowany. Do menu ręcznego nagrywania można przejść na trzy sposoby. Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Manual->Record (Ręczne->Nagrywaj). W menu głównym, Storage->Record (Pamięć->Nagrywaj). W trybie podglądu w czasie rzeczywistym kliknij przycisk nagrywania na panelu przednim lub pilocie zdalnego sterowania. Menu nagrywania ręcznego wygląda jak Ilustracja System obsługuje strumień główny i podstrumienie. Są trzy statusy: harmonogram/ręczny/zatrzymaj. Podświetl ikonę O, aby wybrać odpowiedni kanał. Ręczny: Najwyższy priorytet. Po ręcznej konfiguracji wszystkie kanały zaczną zwyczajne nagrywanie. Harmonogram: Kanały nagrywane według ustawień nagrywania Main Menu->Setting->System->>Schedule (Menu główne->ustawienia->system->harmonogram) Zatrzymaj: Zatrzymuje nagrywanie na obecnym kanale. 15

19 Wszystkie: Zaznacz pole All (Wszystkie) po wyborze statusu aby włączyć/wyłączyć harmonogram/ręczne nagrywanie lub wł. zatrzymanie nagrywania dla wszystkich kanałów. Ilustracja Szukaj i odtwórz Kliknij przycisk Search (Szukaj) w menu głównym albo kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Search (Szukaj) w trakcie podglądu, pokaże się menu wyszukiwania. Patrz Ilustracja Zazwyczaj są trzy typy plików: R: Zwykłe nagrania. A: Pliki nagrań alarmów zewnętrznych. M: Pliki nagrań detekcji ruchu. 16

20 Ilustracja 2-12 W poniższej tabeli znajdują się informacje dodatkowe. Lp. Nazwa Lp. Nazwa 1 Wyświetlacz 2 Silniki wyszukiwania 3 Kalendarz 4 Tryb odtwarzania i kanał 5 Przycisk szukania wizytówki 6 Przycisk zaznaczenia listy plików 7 Przełączenie listy plików 8 Kontrola odtwarzania 9 Czas 10 Jednostka czasu 11 Kopia zapasowa 12 Przycisk nagrania 13 Typ nagrania 2. 8 Harmonogram Uwaga: Poniższe operacje wymagają odpowiednich uprawnień. Upewnij się, że dyski twarde są prawidłowo zainstalowane. Po włączeniu systemu jest on w domyślnym trybie 24-godzinnym. Możesz zmienić rodzaj i czas nagrywania w menu harmonogramu. W menu głównym: Setting->Storage->Schedule (Ustawienia->Pamięć->Harmonogram) - przejście do menu harmonogramu. Patrz Ilustracja

21 Zaznaczenie pola nadmiarowości pozwala na tworzenie kopii zapasowej na nadmiarowym dysku twardym. Zaznacz pole ANR, cyfrowy rejestrator wizyjny może automatycznie nagrywać, kiedy kamera sieciowa jest niedostępna. Zaznacz ikonę, aby system wróci do poprzedniego menu. wybrać odpowiednią funkcję. Po zakończeniu konfiguracji kliknij Save (Zapisz), Ilustracja Sieć Przejście do interfejsu: Main Menu->Setting->Network (Menu główne->ustawienia->sieć). Konfiguracja pojedynczego adaptera sieciowego - Ilustracja 2-14 a dwóch adapterów - Ilustracja Tutaj podaje się takie informacje jak adres IP, maska podsieci, bramka domyślna itp. 18

22 Ilustracja 2-14 Ilustracja PTZ Konfiguracja PTZ Main Menu->Setting->System->PTZ (Menu główne->ustawienia->system->ptz) - pokaże się następujący interfejs. Patrz Ilustracja Typ PTZ: Dwie opcje: lokalna/zdalna. Lokalna to kanał analogowy, a zdalna - kanał IP. Jeśli podłączasz PTZ sieciową, wybierz opcję zdalna. Kontrola: Dwie opcje: Port szeregowy/hdcvi. Port szeregowy - tryb RS485. W trybie szeregowym sygnał sterowania jest przekazywany przez RS485 do sterowania PTZ. HDCVI jest dla trybu koncentrycznego, sygnał sterujący jest przesyłany przez skrętkę do PTZ. Po zakończeniu konfiguracji naciśnij przycisk Save (zapisz), system wróci do poprzedniego menu. 19

23 Ilustracja Obsługa PTZ W trybie okna kliknij prawym przyciskiem myszy (przycisk Fn na panelu przednim lub Fn na pilocie zdalnego sterowania) i wybierz PTZ, pokaże się interfejs Ilustracja Kliknij ikony i aby dostosować powiększenie, wyostrzenie i przysłonę. Ilustracja 2-17 W poniższej tabeli znajdują się informacje dodatkowe. Nazwa Przycisk Funkcja Przycisk skrótu na panelu przednim Powiększ Wyostrz Przysłona Przybliż Oddal Przybliż Oddal Zamknij Wolne odtwarzanie Przewiń do przodu Wstecz Dalej Cofnij 20

24 Nazwa Przycisk Funkcja Przycisk skrótu na panelu przednim Otwórz Pauza/Odtwórz W Ilustracja 2-17, kliknij aby otworzyć menu, możesz ustawić predefiniowane, trasę, wzór, skanowanie itp. Patrz: Ilustracja Ilustracja 2-18 W poniższej tabeli znajdują się informacje dodatkowe. Ikona Funkcja Ikona Funkcja Ustawienie Odwróć wstępne Trasa Resetuj Wzór Wyjście Skanuj Wł. aux Obrót Umożliwia przejście do Sterowanie po kablu koncentrycznym Ważne menu Sterowanie po kablu koncentrycznym jest dostępne tylko w kamerach niektórych serii Więcej informacji znajdziesz w Podręczniku użytkownika. W Ilustracja 2-18, są dwa sposoby wywołania menu i ustawień. a) Kliknij Iris + aby włączyć menu OSD kamery HDCVI. Patrz Ilustracja Użyj przycisków kierunkowych do ustawienia parametrów, zatwierdź klikając Iris +. 21

25 Ilustracja 2-19 b) Kliknij, pokaże się menu. Patrz Ilustracja Kliknij Enter, pokaże się menu OSD kamery HDCVI. Patrz Ilustracja Użyj przycisków kierunkowych do wyboru opcji i przycisku OK do zatwierdzenia. Ilustracja Typ kanału Ta funkcja dotyczy tylko produktów z niektórych serii. Służy do wyboru typu kanału. Każdy kanał obsługuje kamerę analogową (analogowa definicja standardowa/hdcvi)/kamerę sieciową. Cyfrowy rejestrator wizyjny wymaga ponownego uruchomienia w celu aktywacji nowej konfiguracji. Kamera sieciowa zostanie podłączona do ostatniego kanału. Patrz Ilustracja

26 Ilustracja 2-21 Ważne Funkcja dodania/usunięcia kamery IP dotyczy tylko części serii produktów 4/8/16-kanałowych HDCVI. Dodaj kamerę IP: Kliknij ją; możesz dodać X towarzyszących kanałów IP. X oznacza liczbę kanałów produktu, np. 4/8/16 (dla produktu 16-kanałowego kliknij raz, aby dodać do 16 kanałów IP). System wymaga ponownego uruchomienia w celu aktywacji nowej konfiguracji. Patrz Ilustracja

27 Ilustracja 2-22 Przykładowo: 4-kanałowe urządzenie analogowe, po przełączeniu A/D, może obsługiwać do 4 kanałów analogowych i 4 kanałów IP. Po przejściu w tryb 3+1 (3 kanały analogowe + 1 kanał IP), kliknij przycisk, system przejdzie w tryb 3+5 (3 kanały analogowe + 5 kanałów IP). Usunięcie kamery IP: Kliknij, aby anulować kanał IP. System wymaga ponownego uruchomienia w celu powrotu do poprzedniego stanu. Ilustracja Urządzenie zdalne Uwaga Po skonfigurowaniu kamery IP zgodnie z rozdziałem 2. 11 zobaczysz ten interfejs. System obsługuje standardowy protokół ONVIF. W menu głównym: Camera->Remote (Kamera->Zdalna) możesz otworzyć ten Ilustracja 2-24 interfejs. Tutaj możesz dodawać/usuwać zdalne urządzenia i masz dostęp do informacji o nich. 24

28 Ilustracja 2-24 Wyszukiwanie IP: Kliknij, aby wyszukać adres IP. Zawiera adres IP urządzenia, port, nazwę urządzenia, producenta i rodzaj. Kliknij myszą na nazwę urządzenia, możesz odświeżyć kolejność wyświetlania. Kliknij adres IP, system wyświetli adresy IP rosnąco. Ponownie kliknij adres IP, zobaczysz ikonę, system wyświetli adresy IP malejąco. W celu wygodnego podglądu możesz klikać inne informacje. Dodaj: Kliknij i wybierz urządzenie do dodania do listy Dodanych urządzeń. Dodawanie partii. Jeśli wszystkie kanały cyfrowe są podłączone do urządzenia końcowego, widać odpowiednie okno dialogowe. System nie może dodać nowego urządzenia jeśli ma ono taki sam adres IP i port TCP jak urządzenie znajdujące się na liście. Pokaż filtr: Służy do wyświetlania konkretnych urządzeń spośród dodanych. Edycja: Kliknij lub dwukrotnie kliknij urządzenie na liście, aby zmienić ustawienia kanału. Usuwanie: Wybierz urządzenie z listy dodanych urządzeń i kliknij aby usunąć. Stan: oznacza, że połączenie powiodło się, a oznacza, że się nie powiodło. Usuwanie: Wybierz urządzenie z listy dodanych, kliknij przycisk Delete (Usuń), system odłączy urządzenie, a następnie usunie je z listy. Dodawanie ręczne: Kliknij, aby dodać kamerę IP ręcznie. Numer portu: Domyślna nazwa użytkownika to admin, a domyślne hasło to admin. Zmiana IP: Kliknij, możesz zmienić takie dane urządzenia jak adres IP, maska podsieci, bramka domyślna. Patrz Ilustracja

29 Ilustracja 2-25 Możesz jednocześnie sprawdzić kilka urządzeń i potem kliknąć przycisk edycji. Patrz Ilustracja Sprawdź przycisk modyfikacji partii i podaj początkowe IP, końcowe IP i domyślną bramkę. Ilustracja

30 3 Praca w sieci W zależności od serii interfejs może się nieznacznie różnić. 1 Połączenie sieciowe Przed pracą w sieci sprawdź: Prawidłowość połączenia sieciowego Prawidłowość konfiguracji sieciowej cyfrowego rejestratora wizyjnego i komputera. Patrz: ustawienia sieciowe: Main menu->setting->network (Menu główne->ustawienia->sieć) Użyj polecenia ping ***. ***. ***( gdzie * to adres IP urządzenia DVR) aby sprawdzić, czy połączenie działa. Zazwyczaj zwrotna wartość TTL powinna być niższa niż 255. Obecne serie produktów obsługują różne przeglądarki, takie jak Safari, Firefox, Chrome. Urządzenie obsługuje wiele kanałów monitorów, kontrolę kamery, konfiguracją paramertów na komputerach Apple PC. 2 Logowanie Otwórz IE i wpisz adres cyfrowego rejestratora w polu adresowym. Na przykład, jeśli adres IP cyfrowego rejestratora wizyjnego to, w polu adresu przeglądarki IE należy wpisać System wyświetli informację ostrzegawczą, pytając, czy zainstalować sterownik czy nie. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj). Po instalacji wyświetli się interfejs jak poniżej. Patrz Ilustracja 3-1. Podaj nazwę użytkownika i hasło. Domyślna fabryczna nazwa to admin, a hasło admin. Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa należy zmodyfikować hasło po pierwszym zalogowaniu. 3 Okno główne Ilustracja Logowanie LAN W trybie LAN, po zalogowaniu, widzisz okno główne. Patrz Ilustracja 3-2. Kliknij nazwę kanału po lewej stronie; możesz oglądać wideo w czasie rzeczywistym. 27

31 Ilustracja Logowanie WAN Po zalogowaniu w trybie WAN ukaże się interfejs jak poniżej. Patrz Ilustracja 3-3. Ilustracja 3-3 Szczegółowe wprowadzenie znajduje się w elektronicznej wersji Podręcznika użytkownika na załączonej płycie CD. Uwaga W interfejsie mogą wystąpić nieznaczne różnice. Wszystkie projekty i oprogramowanie przedstawione w instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadamiania na piśmie. 28

32 Wszystkie wymienione znaki towarowe oraz zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich poszczególnych właścicieli. W razie wątpliwości lub niejasności, proszę zwrócić się do nas z prośbą o objaśnienie. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę internetową firmy. 29

Schematy do modeli motocyklów WSK 125 i 175
1. Schemat instalacji elektrycznej motocykla WSK m06-B1
2. Schemat instalacji elektrycznej motocykla WSK m06-L
3. Schemat instalacji elektrycznej motocykla WSK m06-Z
4. Schemat motocykla WSK M21W2 KOBUZ
5. Schemat połączen układu prądu stałego 12V (M21W2)
6. Schemat połączen układu prądu zmiennego (M21W2)
7. Schemat połączeń kierunkowskazów
8. Schemat połączeń przewodów motocykla WSK m06-B1
9. Schemat połączeń układu prądu przemiennego w motocyklu M21W2
10. Schemat połączeń układu prądu stałego 6V instalacji motocykla M21W2
11. Schemat połączeń układu zapłonowego motocykla WSK m06-B3
12. Iskrownik
i inne

Schematy mechaniczne:
1. Przekrój silnika 059 (W2B)
2. Przekrój silnika S01-Z3A lux
3. Skrzynia
4. Sprzęgło-przekrój

Krótka instrukcja instalacji Hitachi R Sf58bmj

Bezpośredni link do pobrania Krótka instrukcja instalacji Hitachi R Sf58bmj

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Krótka instrukcja instalacji Hitachi R Sf58bmj