Podręcznik administratora systemu Ge Edwf800p00bb

Podręcznik administratora systemu GE EDWF800P00BB zawiera wszystkie informacje potrzebne do konfiguracji, monitorowania i zarządzania systemem. Zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, konfiguracji, konserwacji i monitorowania systemu. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa systemu, w tym przegląd protokołów bezpieczeństwa, zalecenia dotyczące zarządzania hasłami, kontroli dostępu i kontroli zmian. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat monitorowania systemu, w tym monitorowanie wydajności systemu i monitorowanie wszelkich zdarzeń systemowych. Może również zawierać informacje dotyczące integracji systemu z innymi systemami informatycznymi. Podręcznik administratora systemu GE EDWF800P00BB to kompletny przewodnik dotyczący systemu, który pomaga użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik administratora systemu Ge Edwf800p00bb

Pomoc

Sterowniki i pliki do pobrania

Dokumentacja

Dokumentacja użytkownika

Informacje o oprogramowaniu zewnętrznych dostawcówPorady dla klientów

Kontakt

Ten podręcznik jest podzielony na następujące kategorie:

Podstawowa konfiguracja systemu

Ta część opisuje podstawowe zarządzanie systemem, np. konfigurację klawiatury, ustawienia daty i czasu, zarządzanie użytkownikami i grupami, oraz zdobywanie uprawnień.

Otwieranie aplikacji graficznych opisuje sposoby otwierania aplikacji korzystających z Graficznego Interfejsu Użytkownika, znanego też jako GUI, w różnych środowiskach. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/basic-system-configuration/System_Locale_and_Keyboard_Configuration/" class="page">Ustawienia regionalne i konfiguracja klawiatury opisują podstawową konfigurację języka oraz ustawienia klawiatury. Przeczytaj ten rozdział, jeżeli potrzebujesz zmienić ustawienia języka w swoim systemie, zmienić używany schemat klawiszy albo dodać opcję wyboru języka w panelu. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/basic-system-configuration/Configuring_the_Date_and_Time/" class="page">Konfiguracja daty i czasu opisuje konfigurację czasu i daty w systemie. Przeczytaj ten rozdział, aby dowiedzieć się jak ustawić lub zmienić czas i datę. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/basic-system-configuration/Managing_Users_and_Groups/" class="page">Zarządzanie użytkownikami i grupami opisuje sposoby konfiguracji kont użytkowników oraz grup systemowych za pomocą zarówno interfejsu graficznego, jak i linii komend. Przeczytaj ten rozdział jeżeli chcesz się dowiedzieć jak zarządzać użytkownikami i grupami w swoim systemie lub ustawić wygasanie hasła po upłynięciu określonego czasu. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/basic-system-configuration/Gaining_Privileges/" class="page">Uzyskiwanie uprawnień opisuje jak zdobyć uprawnienia administracyjne używając programów setuid takich jak su i sudo.

Zarządzanie pakietami

Ta część opisuje jak zarządzać zainstalowanymi pakietami oprogramowania w systemie Fedora za pomocą aplikacji DNF. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/package-management/DNF/" class="page">DNF opisuje menadżer pakietów DNF. Przeczytaj ten rozdział aby dowiedzieć się jak wyszukiwać, instalować, aktualizować oraz odinstalowywać pakiety za pomocą linii komend.

Usługi infrastruktury

Ta część opisuje jak skonfigurować usługi i daemony, skonfigurować autentykację oraz włączyć zdalne logowanie. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/infrastructure-services/Services_and_Daemons/" class="page">Usługi i demony opisuję konfigurację usług, które powinny być uruchamiane w trakcie startu systemu oraz przedstawia informacje jak rozpocząć, zatrzymać oraz zrestartować usługi za pomocą linii komend i narzędzia systemctl. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/infrastructure-services/OpenSSH/" class="page">OpenSSH opisuje jak umożliwiać zdalne logowanie do komputera za pomocą protokołu SSH. Zawiera opis konfiguracji usługi sshd, oraz podstawowe scenariusze użycia narzędzi ssh, scp i sftp. Przeczytaj ten rozdział, jeżeli potrzebujesz zdalnego dostępu do maszyny. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/infrastructure-services/TigerVNC/" class="page">TigerVNC opisuje wykorzystanie konceptu virtual network computing (VNC) do udostępniania graficznego interfejsu pulpitu, co umożliwia zdalne kontrolowanie innych komputerów. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/servers/intro-servers/" class="page">Serwery

Ta część opisuje tematy związane z serwerami, np. jak zainstalować serwer internetowy, czy jak udostępniać pliki i katalogi poprzez sieć. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/servers/Web_Servers/" class="page">Serwery www - ten rozdział skupia się na Serwerze HTTP Apache, wszechstronnym, pełnym zaawansowanych funkcji serwerze webowym tworzonym przez Apache Software Foundation w myśl idei otwartego oprogramowania. Przeczytaj ten rozdział, jeżeli potrzebujesz skonfigurować serwer www na swoim komputerze. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/servers/Mail_Servers/" class="page">Serwery poczty - ten rozdział opisuje współcześnie używane protokoły pocztowe oraz niektóre z programów przeznaczonych do wysyłania i odbierania e-maili, takie jak Postfix, Sendmail, Fetchmail i Procmail. Przeczytaj ten rozdział, jeżeli chcesz skonfigurować serwer poczty na swoim komputerze. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/servers/Directory_Servers/" class="page">Serwery katalogów - ten rozdział opisuje instalację i konfigurację aplikacji OpenLDAP, wolnego oprogramowania implementującego protokoły LDAPv2 i LDAPv3. Przeczytaj ten rozdział, jeżeli chcesz skonfigurować serwer katalogów na swoim komputerze. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/servers/File_and_Print_Servers/" class="page">Serwery plików i drukowania - ten rozdział opisuje instalację i konfigurację programu Samba, wolnego oprogramowania implementującego protokół Server Message Block (SMB) oraz aplikacji vsftpd, podstawowego serwera FTP dostarczanego w ramach systemu Fedora. Dodatkowo opisuje jak używać narzędzia Konfiguracja Drukarek w celu instalacji i konfiguracji drukarek. Przeczytaj ten rozdział, jeżeli potrzebujesz skonfigurować serwer plików lub drukowania na swoim serwerze. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/servers/Configuring_NTP_Using_the_chrony_Suite/" class="page">Konfigurowanie NTP za pomocą zestawu pakietów chrony opisuje instalację i konfigurację zestawu pakietów chrony, który dostarcza implementację klienta i serwera dla protokołu Network Time (NTP). Przeczytaj ten rozdział jeżeli potrzebujesz skonfigurować swój system w taki sposób, aby synchronizował się ze zdalnym serwerem NTP, albo żeby udostępnić własny serwer NTP na maszynie. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/servers/Configuring_NTP_Using_ntpd/" class="page">Konfigurowanie NTP za pomocą ntpd opisuje instalację i konfigurację demona NTP o nazwie ntpd. Przeczytaj ten rozdział jeżeli potrzebujesz skonfigurować swój system w taki sposób, aby synchronizował się ze zdalnym serwerem NTP, albo żeby udostępnić własny serwer NTP na maszynie, ale nie chcesz używać aplikacji chrony. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/servers/Configuring_PTP_Using_ptp4l/" class="page">Konfigurowanie PTP za pomocą ptp4l opisuje instalację i konfigurację oprogramowania obslugującego Precision Time Protocol, ptp4l. Aplikacja ta pozwala synchronizować zegary w ramach sieci za pomocą protokołu Precision Network Time Protocol (PTP). Przeczytaj ten rozdział jeżeli potrzebujesz skonfigurować swój system w taki sposób, aby synchronizował się z głównym zegarem PTP. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/monitoring-and-automation/intro-monitoring-and-automation/" class="page">Monitorowanie i Automatyzacja

Ta część opisuje różne narzędzia, które pozwalają administratorom systemów na monitorowanie wydajności systemu, automatyzację zadań systemu i na zgłaszanie błędów. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/monitoring-and-automation/System_Monitoring_Tools/" class="page">Narzędzia monitorowania systemu - rozdział ten opisuje aplikacje i polecenia które pozwalają uzyskać ważne informacje na temat systemu. Przeczytaj ten rozdział, aby dowiedzieć się jak zbierać kluczowe informacje o systemie. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/monitoring-and-automation/Viewing_and_Managing_Log_Files/" class="page">Wyświetlanie i zarządzanie plikami dziennika opisuje konfigurację demona rsyslog, oraz opisuje jak zlokalizować, przeglądać i monitorować pliki dzienników. Przeczytaj ten rozdział aby dowiedzieć się, jak pracować z plikami dziennika. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/monitoring-and-automation/Automating_System_Tasks/" class="page">Automatyzacja zadań systemowych zawiera opis komend cron, at, oraz batch. Przeczytaj ten rozdział, aby nauczyć się jak używać tych narzędzi do automatyzacji zadań w systemie. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/monitoring-and-automation/OProfile/" class="page">OProfile opisuje narzędzie OProfile, lekkie narzędzie do monitorowania wydajności całego systemu. Przeczytaj ten rozdział, aby dowiedzieć się jak używać OProfile w swoim systemie. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/kernel-module-driver-configuration/intro-kernel-module-driver-configuration/" class="page">Konfiguracja jądra, modułów i sterowników

Ta część opisuje różne narzędzia, które wspierają administratorów w modyfikowaniu jądra systemu. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/kernel-module-driver-configuration/Working_with_the_GRUB_2_Boot_Loader/" class="page">Praca z programem GRUB 2 opisuje program rozruchowy GNU GRand Unified Boot loader (GRUB) wersja 2, który umożliwia wybranie systemu operacyjnego lub wersji jądra która powinna się uruchomić w momencie startu maszyny. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/kernel-module-driver-configuration/Manually_Upgrading_the_Kernel/" class="page">Ręczna aktualizacja jądra przedstawia informacje jak samodzielnie zaktualizować paczkę z plikami jądra systemowego za pomocą polecenia rpm zamiast używać aplikacji dnf. Przeczytaj ten rozdział, jeżeli nie możesz zaktualizować jądra systemowego za pomocą menedżera pakietów DNF. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/kernel-module-driver-configuration/Working_with_Kernel_Modules/" class="page">Praca z modułami jądra opisuje jak wyświetlić, wyszukać, załadować i wyłączyć moduły jądra oraz ich zależności, oraz jak ustawić parametry tych modułów. Dodatkowo opisuje możliwości niektórych modułów, takie jak używanie wielu kart Ethernet lub rozdzielanie transferu na wiele połączeń internetowych. Przeczytaj ren rozdział, jeżeli musisz modyfikować system za pomocą modułów jądra Linuxa. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/RPM/" class="page">RPM

Ten dodatek skupia się na Menedżerze Pakietów RPM (RPM), oprogramowaniu używanym w systemie Fedora oraz dostępnych użyciach polecenia rpm. Przeczytaj ten dodatek, jeżeli musisz użyć rpm zamiast menedżera pakietów dnf. org/pl/fedora/f31/system-administrators-guide/Wayland/" class="page">Serwer wyświetlania Wayland

Ten dodatek opisuje Wayland, nowy serwer wyświetlania używany w pulpicie GNOME dla systemu Fedora, oraz przedstawia wskazówki jak radzić sobie z ewentualnymi problemami, na które można się natknąć podczas pracy na Waylandzie.

 • Kategorie: Książki / informatyka / Systemy operacyjne / Linux
 • Typ okładki: miękka okładka
 • Wydawca: Helion
 • Wymiary: 16. 5 x 23 cm
 • EAN: 9788328388635
 • Ilość stron: 520
 • Data wydania: 2022-09-06

  Jest to data ukazania się towaru w danej wersji na rynku

 • Cena sugerowana: 99, 00 zł
Zamówienia:0 - 99 PLN>99 PLNCzas dostawy:
Odbiór osobisty w księgarni 0 zł0 zł1 dzień roboczy
InPost Paczkomaty 24/7 (Płatność online)7. 99 zł0 zł1-2 dni robocze
InPost Paczkomaty - Paczka w Weekend (Płatność online)16. 99 zł0 zł1-2 dni robocze
Poczta Polska (Płatność online)12. 99 zł0 zł3-5 dni roboczych
Poczta Polska (Płatność za pobraniem)13. 99 zł0 zł3-5 dni roboczych
Kurier UPS (Płatność online)7. 99 zł0 zł1 dzień roboczy
Kurier UPS (Płatność za pobraniem)7. 99 zł0 zł1 dzień roboczy
Wysyłka zagranicznaSprawdź szczegóły >

65, 06 zł Oszczędzasz 33, 94 zł

System Linux umożliwia uzyskanie pełnej kontroli nad komputerem, pozwala bowiem na łatwy dostęp do jego ważnych elementów. Uzyskana w ten sposób wiedza przydaje się nie tylko programistom i administratorom, ale i użytkownikom, którzy chcą dobrze zrozumieć działanie swojego komputera, a także dowiedzieć się, jak pracują wewnętrzne mechanizmy systemu, jak funkcjonuje sieć i jakie zadania realizuje jądro systemu.

To trzecie wydanie bestsellerowego podręcznika dla administratorów systemów Linux. Zostało zaktualizowane i uzupełnione materiałem dotyczącym menedżera LVM, wirtualizacji i kontenerów. W efekcie lektury zrozumiesz, w jaki sposób działa Twój komputer, i poznasz tajniki zaawansowanej konfiguracji systemu Linux!

Dzięki książce dowiesz się:


 • jak przebiega proces uruchamiania Linuksa i jak działa demon systemd

 • w jaki sposób jądro systemu zarządza urządzeniami, sterownikami urządzeń i procesami

 • jak działają sieci, interfejsy, zapory sieciowe i serwery

 • jak korzystać z narzędzi do projektowania

 • jak tworzyć efektywne skrypty powłoki

 • czym jest menedżer LVM, system rejestrowania demona journald i jak działa protokół IPv6

 • na czym polega wirtualizacja z uwzględnieniem kontenerów i grup kontrolnych cgroup

Nigdy więcej walki z własnym komputerem!


Zamieszczenie recenzji nie wymaga logowania. Sklep nie prowadzi weryfikacji, czy autorzy recenzji nabyli lub użytkowali dany produkt.

Podręcznik administratora systemu Ge Edwf800p00bb

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik administratora systemu Ge Edwf800p00bb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik administratora systemu Ge Edwf800p00bb