Podręcznik integratora Cadel Venere Airtight

Cadel Venere Airtight to kompleksowy podręcznik integratora, który zawiera wszystkie potrzebne informacje, aby wdrożyć i zintegrować Cadel Venere Airtight ze środowiskiem IT. Podręcznik jest dostępny w postaci elektronicznej, a jego celem jest pomoc w zapoznaniu się z funkcjami i funkcjonalnością tego produktu. Podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji, konfiguracji, zarządzania i wykorzystania Cadel Venere Airtight. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat komunikacji z serwerem, zabezpieczeń, współpracy z innymi systemami i wiele innych. Ponadto, zawiera także szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji i pracy z Cadel Venere Airtight.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik integratora Cadel Venere Airtight

INFORMACJE

w sprawieSystemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych

Komunikat w sprawie wdrożenia zmiany sposobu nadawania KLUCZY DOSTĘPU oraz UTRATY WAŻNOŚCI dotychczas wygenerowanych
- z dnia 22. 06. 2022 r.
Komunikat w sprawie wdrożenia ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA (eZW)
- z dnia 03. pl/egzadm/inf_stronyinstrukcji/eTW_Komunikat_eZW. pdf">1. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (FAQ)
- wersja 07. 01. 2022
1b. WZÓR eZW: ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO
- wersja 30. 03. pl/egzadm/inf_stronyinstrukcji/Formularz_eZW-PortalWierzyciela_30_03_2022. pdf">2. Wniosek wierzyciela o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do Aplikacji eTW.
UWAGA: Wniosek zaaktualizowano o sekcję dotyczącą wydania klucza dostępu (X-API Key) dla podmiotów integrujących własny system dziedzinowy z system eTW
[format. pdf]
[format. docx]Przykład (dla KAS)Przykład (dla wierzyciela)Przykład (dla wierzyciela) w przypadku uzupełnienia uprzednio złożonego wniosku o wydanie klucza dostępu3. Instrukcja wypełniania wniosku wierzyciela o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do Aplikacji eTW4. Podręcznik użytkownika Obsługa profilu administratora lokalnego
- wersja 1. 11
5. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-1(5)
- wersja 1. 20
6. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-3(2)
- wersja 1. 12
7. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz ZZ-1(1)
- wersja 1. pl/egzadm/inf_stronyinstrukcji/Podrecznik_Uzytkownika-formularz_ZZ-1(1)_v1_11. pdf">8. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz ZZ-2(1)
- wersja 1. pl/egzadm/inf_stronyinstrukcji/Podrecznik_Uzytkownika-formularz_ZZ-2(1)_v1_11. pdf">9. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz EZW
- wersja 1. 7
10. Obwieszczenie o uruchomieniu z dniem 1 lipca 2021 r. systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego11. Komunikat MF dotyczący systemu teleinformatycznego
(art. 26 ustawy egzekucyjnej)
12. Komunikat MF ws. projektowanego wzoru tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych TW-1(6)13. Podmioty chcące zintegrować własny system dziedzinowy wierzyciela z Centralnym Systemem Elektronicznych Tytułów Wykonawczych (eTW), lub inne podmioty działające w ich imieniu, mogą wystąpić o udostepnienie klucza dostępu (X-API-Key) do środowiska testowego eTW poprzez WS API. We wniosku o udostępnienie klucza skierowanym na adres etw-tst@mf. gov. pl należy zawrzeć:
- Nazwę podmiotu wnioskującego,
- Osobę kontaktową, w postaci ważnego adresu e-mail,
- Krótkie uzasadnienie wniosku
14. Interfejs API wraz ze środowiskiem testowymhttps://etw-tst. pl/ai/15. Klucz publiczny do szyfrowania przesyłek wychodzących
do eTW z systemów zintegrowanych
etw-tst. zip16. DOKUMENTACJA DLA INTEGRATORA wersja 1. 11 z dnia 14 września 2021 r.
UWAGA: Bramka eTW działa już w oparciu o PRODUKCYJNE schmeaty XML opublikowane w CRWDE. pl/egzadm/inf_stronyinstrukcji/20210914%20Dokumentacja%20Integratora. docx">20210914 Dokumentacja Integratora. docx17. DOKUMENTACJA DLA INTEGRATORA eZW
Zawiera schemat XML, transformatę XSLT oraz przykładowe wypełnione pliki.
eZW_dla_integratorow. zip18. Lista organów egzekucyjnych wraz z ich kodami
(dla integratorów)
ListaOrganowEgzekucyjnychStan20220105. xlsx

Dlaczego warto skorzystać z naszych rozwiązań?

Jest wiele powodów, dla których wybór naszej oferty będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Poniżej prezentujemy kilka z nich.

Brak ukrytych kosztów

Od początku znasz całkowity koszt wdrożenia.

Pełna kontrola i automatyzacja

Możliwość pracy zarówno w trybie okienkowym jak i w harmonogramie.

Darmowe aktualizacje

Kupując nasze oprogramowanie otrzymujesz prawo do wszystkich przyszłych aktualizacji.

Najlepsze wsparcie

Szybko reagujemy na problemy, możliwy kontakt telefoniczny i mailowy.

Możliwość rozbudowy

Oferowane przez nas oprogramowanie tworzymy sami. Istnieje możliwość rozbudowy lub zmian.

Możliwość podłączenia wielu sklepów

W ramach jednego podmiotu możesz podłączyć wiele sklepów (licencja na numer NIP).

Instalacja na wielu stanowiskach

W ramach licencji możesz zainstalować integrator na dowolnej liczbie stanowisk w ramach jednego podmiotu.

Bezpłatne wdrożenie

Oferujemy bezpłatne wdrożenie przez pulpit zdalny - także wersji testowych - niezależnie od decyzji o zakupie.

Podręcznik integratora Cadel Venere Airtight

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik integratora Cadel Venere Airtight

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik integratora Cadel Venere Airtight