Podręcznik komunikacji Dewalt D25415

Podręcznik komunikacji Dewalt D25415 to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów komunikacyjnych oferowanych przez firmę Dewalt. Jest to system wielostanowiskowy, który pozwala na wymianę informacji i plików pomiędzy użytkownikami za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Podręcznik komunikacji Dewalt D25415 zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji sieci, wdrażania usług sieciowych oraz tworzenia i administrowania kontami sieciowymi. System jest w pełni kompatybilny z wieloma typami sprzętu, takimi jak komputery stacjonarne, laptopy, smartfony i tablety. System jest wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, takich jak ochrona sieci, kontrola dostępu, kontrola przepustowości i wiele innych.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik komunikacji Dewalt D25415

Na początku procesu zdrowienia zachęca się osoby uzależnione do mówieniao swoich doświadczeniach, nawiązywania trzeźwych relacji czy odbudowywania tych, które zaniedbali podczas aktywnego picia.Potrzebują jednak konkretnych narzędzi, którymi będą mogli posłużyćsię w budowaniu dobrej komunikacji i zapobiegną nawrotom. Pomocnew tym są dwa filary procesu zdrowienia ‒ komunikacja i motywacja.

Prezentowana książka składa się z dwóchczęści: odpowiednio dla komunikacji i motywacji. Część pierwsza poruszatematykę komunikacji, zwracając szczególną uwagę na:
- cechy dobrej komunikacji, skupiając się na tym, czym jest, co jej sprzyja,co ją utrudnia;
- aktywne słuchanie w praktyce, czyli doskonalenie takich umiejętnościjak dowartościowanie, odzwierciedlanie uczuć czy zadawanie pytańotwartych.

Część druga skupia się na motywacji oraz porusza tematy w zakresie:
- powodów powrotu do picia oraz pogłębiania ambiwalencji;
- znaczenia i roli wartości oraz zasobów w procesie zdrowienia;
- nabycia umiejętności wyznaczania i realizacji celów.

Książka to zbiór praktycznych scenariuszy zajęć oraz treści psychoedukacyjnych, które krok po kroku przeprowadzą terapeutę przez cykl kluczowych tematów z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu.Przystępny język, sytuacje z życia codziennego oraz przykłady rozmówterapeutycznych w prosty sposób wprowadzają pacjenta w świat komunikacji i motywacji. Na końcu książki znajduje się obszerny zbiór załącznikówi streszczeń poszczególnych edukacji, które mogą być wykorzystane jakoarkusze w trakcie prowadzonych zajęć.

Patronat:

W serii polecamy:
1. Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu. Scenariusze zajęć. Część 1
2. pl/psychoedukacja-w-terapii-uzaleznienia-od-alkoholu-scenariusze-zajec-czesc2-komunikacja-i-motywacja" target="_blank">Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu. Część 2. Komunikacja i motywacja

Spis treści:

Wstęp

Część I. KOMUNIKACJA

1. Rozmowy (nie)kontrolowane. Komunikacja – czym jest, co jej sprzyja i co ją utrudnia
2. Słyszę czy słucham? Aktywne słuchanie w praktyce
3. Parafrazuj i się dogaduj
4. Akcentowanie pozytywnych stron, czyli kilka słów o dowartościowaniu
5. Odzwierciedlenie uczuć
6. Czy pytania mają znaczenie? O znaczeniu pytań w komunikacji
7. „Przyganiał kocioł garnkowi”. O komunikatach typu Ja i Ty
8. STOP! Bariery komunikacyjne

Część II. MOTYWACJA

9. Za, a nawet przeciw. Dlaczego osoba uzależniona wraca do nałogu
10. Sprawdź, co dla ciebie jest ważne i co motywuje cię do działania. Odszukaj swoje „dlaczego”, cz. I
11. Poznaj swoją hierarchię wartości. Odszukaj swoje „dlaczego” cz. II
12. Co chciałbym/chciałabym zmienić w swoim życiu
13. Jak dbać o swoje cele i skutecznie je realizować

Bibliografia
Załączniki
Ćwiczenia
Streszczenia edukacji dla pacjentów
Noty o autorach

Berg, I. K., Miller, S. D. (2000). Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu. Łódź: Galaktyka.
Bętkowska-Korpała, B., Modrzyński, R. Celebucka, J., Kotowska, J., Olszewska-Turek, K. (2020). Podręcznik E-POP dla terapeutów uzależnień. E-POP – interaktywna aplikacja oraz platforma www dla osób, które chcą ograniczyć picie alkoholu. Warszawa: PARPA.
Bolton, R. (2014). Bariery na drodze komunikacji. W: J. Stewart (red. ), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej (s. 174−186). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Braun-Gałkowska, M. (2010). Dialog w rodzinie. Paedagogia Christiana, 25(1), 161−174.
Browell, J. Reagowanie na komunikaty. 36−58).
Casse, P. (1980). Training for the Criss-Cultural Mind. Washington: The Society for Intercultural Education, Training and Research, 125−138.
Cieciuch J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości. Od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri.
Di Chiara, G., Bassareo, V. (2007). Reward system and addiction: what dopamine does and doesn’t do. Current opinion in pharmacology, 7(1), 69−76.
Ekman P. (2011). Emocje ujawnione. Gliwice: Helion.
Frydrychowicz, S. Zaburzenia komunikacji interpersonalnej w świetle wybranych aspektów sytuacji komunikacji. Czasopismo Psychologiczne, 2, 315−326.
Gillihan, S. J. Wytrenuj swój mózg. Siedmiotygodniowy program dla osób z zaburzeniami lękowymi i depresją oparty na terapii poznawczo-behawioralnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Hobfoll S. E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Kirby A. Gry Szkoleniowe. Materiały dla Trenerów. Zestaw 1, 2, 3. Warszawa: Wolters Kluwer.
Koob, G. F., Le Moal, M. (2008). Addiction and the brain antireward system. Annual review of psychology, 59(1), 29−53.
Kucińska M., Mellibruda J. (1997). Program Analizy Przebiegu i Efektów Terapii Alkoholików (APETA) – koncepcja i dotychczasowy przebieg badań, Alkoholizm i Narkomania, 3, 325−334. (1997a). Sposób używania alkoholu po zakończeniu lub przerwaniu terapii uzależnienia przez pacjentów uczestniczących z programie badawczym APETA, Alkoholizm i Narkomania, 3, 373–387.
Leahy, R. L. (2018). Techniki terapii poznawczej. Podręcznik praktyka.
Leu, L. Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia. Warszawa: Czarna Owca.
Lewandowski, Ł. (2019). Komunikacja w negocjacjach. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 197−206.
Lipetz, L., Kluger, A. N., Bodie, G. Listening is listening is listening: Employees’ perception of listening as a holistic phenomenon. International Journal of Listening, 34(2), 71−96.
Manusov, V., Stofleth, D., Harvey, J. A., Crowley, J. P. Conditions and consequences of listening well for interpersonal relationships: Modeling active-empathic listening, social-emotional skills, trait mindfulness, and relational quality. International Journal of Listening, 34(2), 110−126.
Matusewicz, Cz. (1975). Psychologia wartości. Warszawa: PWN.
Mellibruda, J., Sobolewska-Mellibruda, Z. Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
Milewska, B. W służbie dialogu z odbiorcą: parafrazowanie i jego wykładniki. Język – Szkoła – Religia, 8(2), 46−59.
Miller, P. M. Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Miller, W. R. (2009). Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Warszawa: PARPAMEDIA. R., Muñoz, R. F. (2017). Picie pod kontrola: skuteczne sposoby na umiarkowanie. Zamość: Fundacja Dolce Vita. R., Rollnick S. Dialog motywujący.
Modrzyński, R. Abstynencja czy ograniczanie picia? Znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia. Warszawa: Difin. Modrzyński, R. Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu.
Motyka, M. Rola aktywnego słuchania w komunikacji terapeutycznej z pacjentem. Problemy Pielęgniarstwa, 19(2), 259−265.
Nocuń, A., Szmagalski, J. (1996). Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów. Warszawa: Interart, s. 232−234.
Oleś, P. (1989). Wartościowanie a osobowość - psychologiczne badania empiryczne. Lublin: RW KUL.
Padesky, Ch. A., Greenberger, D. Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia.
Plis, J. Kompetencje komunikacyjne mediatora. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego-Seria Prawnicza, 110(28), 195−209.
Prochaska, J., Norcross, J., DiClemente, C. Zmiana na dobre. Warszawa: Instytut Amity.
Rosenberg, M. B.
Stewart, J. Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami.
Stewart, J., Thomas, M. Słuchanie dialogiczne: lepienie wzajemnych znaczeń.
Sufa, B. Rola pytań w rozwijaniu przedsiębiorczości uczniów w młodszym wieku szkolnym. Przedsiębiorczość-Edukacja, 16(2), 61−72.
Szczęsna, I. (2021). Komunikacja w zespole. W: M. Kamińska, I. Szczęsna, A. Wielgus, R. Żak (red. ), Praca zespołowa jako kompetencja XXI wieku. Płock: Wydawnictwo Novum.
Wicińska, K. Jak rozmawiać w biznesie? Bariery komunikacyjne w języku polskim. Koprowicz, R. Knap (red. ), Humanizacja pracy (s. 11−26). Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica.
Zubrzycka, B. Za zasłoną złości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne.

podręczniki szkolne | książki w księgarni Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

  • Księgarnia WKŁ
  • podręczniki szkolne

Badania techniczne pojazdów
Poradnik diagnosty

Sitek Kazimierz

Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
Podstawa programowa 2017/2019

Stępniewski Dariusz

Budowa pojazdów samochodowych
Ilustracje dla nauczycieli

Gabryelewicz Marek, Zając Piotr

Budowa pojazdów samochodowych
Podstawa programowa 2017/2019

Budowa pojazdów samochodowych
Zeszyt ćwiczeń dla nauczycieli

Budowa pojazdów samochodowych
Zeszyt ćwiczeń dla uczniów

Diagnozowanie podzespołów i zespołów motocykli
Podstawa programowa 2017/2019

Dmowski Rafał

Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Wróblewski Piotr, Kupiec Jerzy

Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Ilustracje dla nauczycieli

Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

Michalak Maria, Sienna Małgorzata

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne
Podręcznik dla techników

Pacholski Krzysztof

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne
Ilustracje dla nauczycieli

WIĘCEJ MOCY DLA CIEBIE

Zapoznaj się z naszymi najpopularniejszymi kategoriami elektronarzędzi poniżej, w tym na naszą innowacyjną i wszechstronną gamę XR FLEXVOLT.

WSZYSTKO W TWOICH RĘKACH

Od pił po śrubokręty - nasze narzędzia ręczne są projektowane z myślą o precyzyjnych wynikach każdego dnia.

AKCESORIA DO KAŻDEJ PRACY

Właściwe dobrane akcesoria robią różnicę. Znajdź poniżej idealne akcesoria do każdej pracy.

OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ

Zaprojektowana dla profesjonalnego pracownika, nasza odzież robocza jest dostosowana do wymagań każdego środowiska pracy.

Podręcznik komunikacji Dewalt D25415

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik komunikacji Dewalt D25415

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik komunikacji Dewalt D25415