Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Cisco Ons 15454 Series

Podręcznik konserwacji podzespołów Cisco Ons 15454 Series to kompletny przewodnik dotyczący konserwacji podzespołów w systemach optycznych Cisco Ons 15454 Series. Przewodnik zawiera szczegółowe informacje na temat konserwacji, w tym różne procedury czyszczenia, wymiany i naprawy podzespołów. Przewodnik zawiera również ilustrowaną listę części, która zawiera wszystkie części zapasowe i zamienniki zaprojektowane do używania w systemie Cisco Ons 15454 Series. Lista części zawiera także informacje o częściach zastępczych i innych częściach, które są dostępne do użycia w systemie. Przewodnik konserwacji podzespołów Cisco Ons 15454 Series jest idealnym narzędziem do wykonywania wszystkich potrzebnych konserwacji w systemie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Cisco Ons 15454 Series

Podręcznik

Nr dopuszczenia:numer dopuszczenia 1088/5/2022
Autorzy:Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk

Nowość! Edycja 2022-2024

Podręcznik do klasy 3 cz. 1 z serii „Wielka Przygoda” zawiera treści z edukacji polonistycznej i społecznej. Pozwala doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej; pogłębia wiedzę z zakresu ortografii i nauki o języku; kształtuje kompetencje społeczne i rozwija samodzielne myślenie dziecka.

 • Zachęca do czytania dzięki pięknie zilustrowanym, różnorodnym i ciekawym tekstom. Zostały one przygotowane tak, żeby poradziły sobie z nimi dzieci z umiejętnościami czytania na różnym poziomie (dwa rodzaje wielkości czcionek). W dłuższych tekstach, zapisanych małą czcionką, są fragmenty wyróżnione większą czcionką dla uczniów słabiej czytających.
 • Wprowadza dziecko w świat wartości poprzez wychowawcze teksty, inspirujące do twórczej rozmowy i wyciągania wniosków.
 • Przybliża dziecku świat zasad i reguł ortograficznych dzięki cyklowi Przygoda z ortografią, który w sposób przemyślany i stopniowy wprowadza kolejne reguły poprawnej pisowni.
 • Kształci umiejętności językowe dziecka dzięki cyklowi Język polski bez tajemnic, który m. in. pozwala stopniowo opanować trudne reguły konstruowania różnych form wypowiedzi pisemnej: opowiadania, opisu, zaproszenia, życzeń, listu, ogłoszenia oraz wprowadza podstawowe informacje o częściach mowy.
 • Przygotowuje do samodzielnego procesu uczenia się w cyklu Uczymy się uczyć oraz rozwija umiejętność krytycznego myślenia i współpracy w grupie dzięki specjalnie opracowanym zadaniom projektowym. Cykl takich zadań w kl. 3 składa się na realizację projektu „Ojczyzna na wyciągnięcie ręki – działam, więc poznaję”.
 • Inspiruje, kształtuje wrażliwość estetyczną dzięki pięknej, bogatej i różnorodnej szacie graficznej. 

Podręczniki szkolne WSiP - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Podręczniki WSiP do zawodu technik elektronik - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Egzamin z kwalifikacji:ELM. 02EE. 22E. 20E. 6

 • Zobacz katalog

  Kup w sklepie

  Pobierz formularz

  Skontaktuj się z nami

 • Kwalifikacja ELM. 02 / EE. 03
  Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

  Kwalifikacja EE. 22
  Eksploatacja urządzeń elektronicznych
  Kwalifikacja E. 20
  Eksploatacja urządzeń elektronicznych
  Kwalifikacja E. 6
  Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
  Efekty kształcenia w zawodach technik elektryk, elektryk, technik elektronik, technik informatyk Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z branży Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
  Nowość

  Korzystaj z tej strony, aby skonfigurować swoje urządzenie i poznać wszystkie jego możliwości.

  © CANON INC. 2023

  Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Cisco Ons 15454 Series

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Cisco Ons 15454 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Cisco Ons 15454 Series