Podręcznik opisu i stosowania Black And Decker Kr55cre

Podręcznik opisu i stosowania Black And Decker Kr55cre jest niezbędnym narzędziem dla każdego użytkownika narzędzi Black And Decker. Podręcznik opisuje wszystkie funkcje i dane techniczne produktu, w tym jego zasilanie, moc, wymiary, waga, zakres obrotów, a także instrukcje dotyczące stosowania i konserwacji. Podręcznik zawiera również przydatne informacje o bezpieczeństwie i wskazówki dotyczące użytkowania narzędzia. Podręcznik jest przeznaczony do użytku domowego i przemysłowego, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się jego maksymalnym wykorzystaniem.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik opisu i stosowania Black And Decker Kr55cre

Dbamy o Twoją prywatność

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Wyrażając zgodę na przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym lub dostęp do nich, przetwarzanie danych, w tym w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych, sprawiasz, że łatwiej będzie odnaleźć Ci w Allegro dokładnie to, czego akurat szukasz i potrzebujesz. Administratorami Twoich danych będzie Allegro, jak również partnerzy, z którymi stale współpracujemy.

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z Polityką ochrony prywatności, w tym ze względu na następujące potrzeby:

Spersonalizowane reklamy, Spersonalizowane treści, Pomiar reklam i treści, Opinie odbiorców i Opracowanie produktu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz ją w każdym momencie wycofać lub ponowić na Allegro. pl w zakładce Ustawienia plików cookies. Wycofanie jej nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania. Więcej informacji znajdziesz:

Polityka plików cookiesPolityka ochrony prywatności

Darmowa aplikacja na Twój telefon

Skała to zespół minerałów powstały w sposób naturalny w wyniku działania określonych procesów geologicznych zachodzących we wnętrzu Ziemi lub na jej powierzchni. Ze względu na genezę skały dzielą się na trzy podstawowe grupy: magmowe, osadowe i przeobrażone, czyli metamorficzne. Mogą być one wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki jako tzw. surowce skalne, zwane też czasem surowcami niemetalicznymi.

Do surowców skalnych zaliczane są wszystkie kopaliny stałe poza surowcami energetycznymi, metalicznymi i chemicznymi. Obejmują one bardzo szeroką i zróżnicowaną grupę skał, w tym skały bardzo zwięzłe (np. granit, bazalt, wapień) oraz skały okruchowe (piaski, żwiry) i ilaste (gliny, iły) o zróżnicowanym przeznaczeniu.

Główną grupą surowców skalnych są kruszywa naturalnekruszywa naturalne, do których zalicza się naturalnie występujące kruszywa żwirowo‑piaskowe oraz kruszywa łamane, otrzymywane sztucznie z rozdrabniania i mechanicznej przeróbki skał litych – granitów, bazaltów, wapieni, piaskowców i wielu innych. Gospodarcze znaczenie mają także inne kopaliny skalne, niezaliczane do kruszyw mineralnych, takie jak iły, gliny i wiele innych.

Surowce skalne z reguły zalegają na małej głębokości i wydobywane są metodą odkrywkową (kopalnie kruszywa, kamieniołomy itp. ). Oprócz kruszyw naturalnych coraz częściej wykorzystywane są także kruszywa sztuczne powstające z odpadów pogórniczych i pohutniczych oraz pochodzące z recyklingu, czyli z przeróbki wcześniej użytego materiału.

Światowa produkcja kruszyw szacowana jest rocznie na ponad 20 mld t i ciągle wzrasta. W Europie wynosi ona ponad 3, 7 mld t (w tym w krajach Unii Europejskiej - 2, 5 mld t).

R1CyFjRDLAJIV

Największy w Polsce kamieniołom wapienia, Krzeszowice, os. Czatkowice

Źródło: Paweł Opioła, dostępny w internecie: commons.

Wykorzystanie gospodarcze skał

Skały są wykorzystywane w wielu działach gospodarki. Jednym z głównych obszarów ich stosowania jest budownictwo oraz drogownictwo, gdzie zastosowanie znajdują m. in. piaski, żwiry, granity, sjenity, bazalty, piaskowce, wapienie i gliny. Skały te służą do konstrukcji fundamentów, murów, ogrodzeń, elementów małej infrastruktury, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych oraz mają wiele innych zastosowań. Kruszywo stanowi nawet 95% objętości infrastruktury drogowej i kolejowej, jest bowiem niezbędne do budowy nasypów oraz innych elementów konstrukcyjnych (np. podbudowa dróg i linii kolejowych, pale żwirowe, warstwa ścieralna itp. Kruszywa są także wykorzystywane do produkcji betonu i prefabrykatów.

RyRYZHJ34nXrJ

Ściana z granitu, Jersey

Źródło: dostępny w internecie: commons.

R1PReO2vA2xdr

Granitowe blaty kuchenne

Źródło: All-In Granite LLC, dostępny w internecie: commons. pl/portal/f/res-minimized/R1d19VfbEqLQt/1613489181/4rxDZNXbHWX9P9Wqk0XMtPOxIIGDkhaq. jpg">R1d19VfbEqLQt

Tłuczeń wykorzystany jako podsypka pod tory kolejowe

Źródło: Spoorjan, dostępny w internecie: commons. pl/portal/f/res-minimized/RsjK4DcmPI7JD/1613489187/2N2nFm4Hghi3bNapRVlGvuUHtGh01D0p. jpg">RsjK4DcmPI7JD

Droga szutrowa

Źródło: Jacek Halicki, dostępny w internecie: commons.

Duże znaczenie gospodarcze – zwłaszcza jako materiały ceramiczne, szklarskie i ogniotrwałe – mają piasek kwarcowy, wapień, margiel, glina, ił i magnezyt. Niektóre skały znajdują także zastosowania specjalne jako materiał ścierny, farmaceutyczny, kosmetyczny, optyczny czy też jako farby mineralne.

Przykładowe zastosowanie niektórych skał magmowych:
 • granit - materiał budowlany, drogowy, dekoracyjny i rzeźbiarski (np. produkcja grysów twardych oraz płyt okładzinowych),

 • sjenit - materiał budowlany i drogowy (np. produkcja płyt okładzinowych, cokołów, schodów, posadzek, pomników); ma zastosowanie także w przemyśle ceramicznym i szklarskim,

 • granodioryt - materiał budowlany i drogowy (np. produkcja grysów),

 • gabro - materiał drogowy, budowlany i dekoracyjny (np. produkcja kamienia łamanego, tłucznia, grysów),

 • porfir - materiał drogowy i dekoracyjny, w starożytności był używany jako materiał rzeźbiarski,

 • andezyt - materiał drogowy, budowlany, dekoracyjny, kwasoodporny (np. produkcja betonu, zapraw kwasoodpornych),

 • bazalt - materiał drogowy, budowlany (np. produkcja leizny kamiennejleizny kamiennej, betonu, wełny mineralnej).

Rajs4rmn7uUak

Kostka brukowa, bazalt i wapień

Źródło: Lusitana, dostępny w internecie: commons. pl/portal/f/res-minimized/R1IGavE8jFFua/1613489193/GUG9XSfy6hfhZxqh7RzUw3ko70DDYbJb. jpg">R1IGavE8jFFua

Kamień z Rosetty z granodiorytu

Źródło: Hans Hillewaert, https://creativecommons. pl/portal/f/res-minimized/R1KqTe41BDtUH/1613489197/2XF8mqYOefYOzkaAaKhQShqx3FyAKxfM. jpg">R1KqTe41BDtUH

Wykorzystanie tłucznia pod nawierzchnią ulicy

Źródło: dostępny w internecie: commons. pl/portal/f/res-minimized/R57wSyA7H6IzC/1613489198/12kCu3x5qpiraHCU3gmfDAGlGO5R3iUU. jpg">R57wSyA7H6IzC

Obudowa fontanny z andezytu

Źródło: dostępny w internecie: commons. pl/portal/f/res-minimized/RTQ0gMMOu5YtF/1613489201/tHVKFrP9V7MEF4VCUHRrKgM9dnxvvQNI. jpg">RTQ0gMMOu5YtF

Wełna mineralna (wełna skalna) wytwarzana z bazaltu

Źródło: Achim Hering, dostępny w internecie: commons.

Przykładowe wykorzystanie niektórych skał osadowych:
 • wapień - kamień i kruszywo budowlane, surowiec dla przemysłu hutniczego, wapienniczego i cementowego (produkcja wapna palonego, cementu), papierniczego i chemicznego (produkcja karbidu, sody, nawozów mineralnych), cukrowniczego, szklarskiego i metalurgicznego (jako topnik) oraz w rolnictwie (nawóz po zmieleniu) i in.,

 • kreda - surowiec dla przemysłu cementowego, ceramicznego, chemicznego, farmaceutycznego, papierniczego, w farbiarstwie (produkcja farb malarskich), w budownictwie i in.,

 • magnezyty - surowiec dla przemysłu papierniczego, chemicznego, gumowego, farmaceutycznego, elektrotechnicznego, m. do produkcji cementu Sorela, spoiw magnezytowych, izolatorów elektrycznych i wyrobu materiałów ogniotrwałych oraz w farbiarstwie; niekiedy używany jako kamień jubilerski,

 • margiel - surowiec do produkcji cementu oraz nawóz mineralny,

 • dolomit - surowiec dla przemysłu metalurgicznego (jako topnik), ceramicznego, szklarskiego, chemicznego, w budownictwie i drogownictwie oraz do wyrobu materiałów ogniotrwałych i in.,

 • opoka - kamień budowlany, surowiec do produkcji cementu, w budownictwie oraz jako środek absorpcyjny i filtracyjny, materiał izolacyjny, ścierny i nośnik katalizatorów,

 • gips, gipsyt - surowiec dla przemysłu materiałów budowlanych (składnik cementu, spoiwo szybko wiążące, produkcja płyt gipsowych), chemicznego, w chirurgii, dentystyce, modelarstwie oraz jako materiał rzeźbiarski i dekoracyjny (alabaster),

 • ił - podstawowy surowiec w przemyśle ceramicznym, wykorzystywany także w przemyśle papierniczym, gumowym, elektrotechnicznym, chemicznym i cementowym,

 • piaskowiec - materiał budowlany, drogowy (kamień budowlany, kruszywo łamane, materiał ścierny), rzeźbiarski, surowiec do wyrobu materiałów ogniotrwałych i kwasoodpornych, tarcz szlifierskich, osełek i in.,

 • piasek - surowiec dla przemysłu szklarskiego (czyste odmiany piasków kwarcowych, tzw. piaski szklarskie) i ceramicznego, w hutnictwie (piaski formierskie do wyrobu form odlewniczych, odlewów staliwnych i żeliwnych), w górnictwie (jako materiał na podsadzkę), w budownictwie (produkcja, cegły wapienno‑piaskowej, betonu, zapraw budowlanych, cegieł silikatowych) i in.,

 • żwir - w budownictwie (m. do wyrobu betonu), jako materiał drogowy na podbudowy (podsypki) nawierzchni kolejowych i drogowych. pl/portal/f/res-minimized/R1B5GBgVhGhZi/1613489203/22l27kbDfZ1pv0SJTINQpTa8x41QAqOf. jpg">R1B5GBgVhGhZi

  Ściany budynku z wapienia, Nałęczów, dawna szkoła rzemiosła artystycznego

  Źródło: domena publiczna. pl/portal/f/res-minimized/R1WTIxvVX0uZ8/1613489204/DeFXWHJSLddvtX7kIiBxMrJkHMepgcis. jpg">R1WTIxvVX0uZ8

  Okładzina z piaskowca, budynek Muzeum Sztuk Pięknych w Kaliningradzie

  Źródło: Alexander Savin, dostępny w internecie: commons. pl/portal/f/res-minimized/R9ClDio9JX5yc/1613489206/2UDdrFAwXtra6WNUai1OFoHPxIiiM39g. jpg">R9ClDio9JX5yc

  Grobowiec z alabastru sir Williama Wilcote’a i jego żony, XV wiek, North Leigh, Anglia

  Źródło: dostępny w internecie: commons. pl/portal/f/res-minimized/RgKg4Ja5Sn5Nu/1613489207/2cjwieZPw1gaQkYpsHuzTcnEGj3TnOR0. jpg">RgKg4Ja5Sn5Nu

  Wapnowanie gleby

  Źródło: Mark Robinson, dostępny w internecie: commons. pl/portal/f/res-minimized/R1a583XFMg84y/1613489209/1DGZQ2SQt3eLzdWjZFCR3KA2RUJxW8pq. jpg">R1a583XFMg84y

  Mur klasztoru w Wancerzowie zbudowany z wapienia

  Źródło: Beemwej, dostępny w internecie: commons.

  Przykładowe wykorzystanie niektórych skał metamorficznych:
  • gnejs - surowiec do produkcji materiałów drogowych i budowlanych,

  • łupek krystaliczny – produkcja papy, środków ochrony roślin, wypełniacz mas plastycznych, materiał ogniotrwały, izolacyjny i kwasoodporny,

  • kwarcyt - materiał drogowy i budowlany, surowiec do wyrobu materiałów ogniotrwałych i kwasoodpornych,

  • marmur - surowiec dla przemysłu wapienniczego oraz w budownictwie jako materiał budowlany, dekoracyjny, rzeźbiarski (kamień budowlany, grys, płyty ścienne i posadzkowe), także jako surowiec dla przemysłu chemicznego, szklarskiego i in.

  Rra3lqMH7bEGb

  Łupek dachówkowy, Ermelo, Portugalia

  Źródło: João Carvalho, dostępny w internecie: commons.

  R1BFAQXVcN0lY

  Marmurowe okładziny w pałacu Hofburg, Wiedeń

  Źródło: dostępny w internecie: pxfuel.

  R1V1qarkQbetM

  Paleolityczne narzędzia wykonane z kwarcytu, Stellenbosch, RPA

  Źródło: Didier Descouens, dostępny w internecie: commons.

  Zasoby surowców skalnych i ich wykorzystanie w Polsce

  Zasoby surowców skalnych w Polsce wynoszą ponad 60 000 mln t i występują w ponad 13 000 udokumentowanych złożach, spośród których zagospodarowanych jest 34%. Kruszywa żwirowo‑piaskowe oraz kruszywa łamane i bloczne produkowane z bazaltów, granitów, dolomitów, wapieni i wielu innych skał litych stanowią ponad 50% wydobycia surowców skalnych. Na drugim miejscu sytuują się surowce do produkcji cementu (wapienie, margle) i wapna (około 30%). Dalsze miejsca zajmują surowce ilaste, piaski szklarskie i formierskie, piaski podsadzkowe, gips i wiele innych.

Podręcznik opisu i stosowania Black And Decker Kr55cre

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik opisu i stosowania Black And Decker Kr55cre

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik opisu i stosowania Black And Decker Kr55cre