Podręcznik użytkownika i instrukcje Beko Wmb 60811 Pl Fm

Podręcznik użytkownika i instrukcje Beko Wmb 60811 Pl Fm to kompletny zestaw informacji niezbędnych do sprawnej obsługi pralki. Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące wszystkich funkcji i cech pralki, w tym jej wyglądu, ustawień i eksploatacji. Podręcznik zawiera także instrukcje dotyczące prawidłowego korzystania z urządzenia, które ułatwią użytkownikom wykonywanie rozmaitych czynności związanych z eksploatacją ich pralki. Oprócz tego, podręcznik użytkownika i instrukcje Beko Wmb 60811 Pl Fm zawiera także informacje na temat rutynowej konserwacji pralki oraz na temat kroków, jakie należy podjąć w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z jej działaniem.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i instrukcje Beko Wmb 60811 Pl Fm

Znajdź podręcznik, przewodnik, instrukcję dowolnej firmy. Zarchiwizuj wszystkie swoje instrukcje, aby mieć do nich dostęp w przyszłości. Lastmanuals umożliwia Ci pobranie instrukcji firmy BEKO w PDFie.

Lastmanuals umożliwia Ci obejrzenie lub pobranie instrukcji.

Ostatnie uzupełnienia - BEKO

Lista 300 najczęściej ściąganych instrukcji

ProduitMo / Ko
BCN 1300005 Mo
BU 1150 HCA7. 1 Mo
BU 1152 HCA7. 1 Mo
CBI 77021. 2 Mo
CEG5301X18. 4 Mo
CFM4350B1. 4 Mo
CHP5554W1. 6 Mo
CN 2322201. 8 Mo
CN 2362202 Mo
CS 2340201. 7 Mo
CS 2380201. com/instrukcja-obslugi/BEKO/CSA-22020">CSA 220201. 6 Mo
CTB 9250 XH17. com/instrukcja-obslugi/BEKO/CWB-9831-ANP">CWB 9831 ANP5. com/instrukcja-obslugi/BEKO/DC-1670">DC 16702. 3 Mo
DC 71305. 3 Mo
DC 76706. com/instrukcja-obslugi/BEKO/DFN-6833">DFN 68336. 2 Mo
DFN 68386. com/instrukcja-obslugi/BEKO/DFN-71045">DFN 710459. com/instrukcja-obslugi/BEKO/DIN-1421">DIN 1421571 Ko
DIN 5833566 Ko
DSN 68359. 2 Mo
DSN 6840 FX EXTRA6. com/instrukcja-obslugi/BEKO/DSS-6831">DSS 68312. 5 Mo
FSE 10101. 8 Mo
GNE 60500674 Ko
GNE V1222. 5 Mo
HCA92640BH24. 7 Mo
HCP91310I
BZHCP91310I
40 Mo
HMM7350X1. 8 Mo
HNE51210S
HNE51210S_SI
1. 1 Mo
HSA29530998 Ko
HSA375301 Mo
MOB17131X7. 8 Mo
OIM 257012. com/instrukcja-obslugi/BEKO/RFSA210K20W">RFSA210K20W
RFSA 210 K20W
1. 6 Mo
SGA7126P2. com/instrukcja-obslugi/BEKO/WBI-1200">WBI 12001. 4 Mo
WMB 60811 PL FM1. 9 Mo
WMB 61021 PL PTM1. com/instrukcja-obslugi/BEKO/WMB-61231-PTMS">WMB 61231 PTMS1. 8 Mo
WML 15050 KL642 Ko
WML 15060 KL642 Ko
WML 15080 DB642 Ko
WML 15080 DL642 Ko
WML 15100 DB642 Ko
WML 15100 P642 Ko
WMP 25120572 Ko
Przeglądaj wszystkie nazwy:2022201920122011201020092008

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO WMB 60811 PL FM. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO WMB 60811 PL FM będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO WMB 60811 PL FM


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO WMB 60811 PL FM

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Prosimy zatem przed jej uruchomieniem uwanie przeczyta cal instrukcje obslugi i zachowa j do wgldu w przyszloci. Jeli kiedy przekaecie t pralk komu innemu, wraz z ni oddajcie take t instrukcj. A Ostrzeenie przed niebezpiecznymi sytuacjami stanowicymi zagroenie dla ycia lub Znaczy to, e w celu zminimalizowania oddzialywania na rodowisko naturalne wyrób ten naley podda utylizacji lub rozebra zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE. Model Maksymalna waga rzeczy do prania w stanie suchym (kg) Wysoko cm) Szeroko (cm) Glboko (cm) Ciar netto (±4 kg) Zasilanie (V/Hz) Prd znamionowy (A) Moc calkowita (W) Szybko wirowania (obr/min) Cykl prania ­ plukania (cykl/min) Klasa efektywnoci energetycznej Zuycie energii elektrycznej (kWh/cykl) Klasa efektywnoci prania Klasa efektywnoci wirowania Skuteczno odwadniania (%) Zuycie wody (l) rednie roczne zuycie en. [... ] Naley stosowa miark dolczon przez producenta oraz przestrzega instrukcji na opakowaniu detergentu. Naley stosowa miark dolczon przez producenta oraz przestrzega instrukcji na opakowaniu detergentu. Jeli detergent w elu jest plynny, a pralka nie jest wyposaona w specjalny kubek na detergent w plynie, wló detergent w elu do komory na detergent do prania glównego w trakcie pierwszego poboru wody. Jeli pralka jest wyposaona w kubek na detergent w plynie, napelnij kubek detergentem przed uruchomieniem programu. Jeli detergent w elu nie jest plynny lub jest w formie tabletki z kapsulk Wló tabletki detergentu do komory prania glównego (komora nr II) lub bezporednio do bbna pralki przed praniem. resztki detergentu w tabletkach mog pozostawa w komorze na detergent. W takim przypadku wkladaj detergent razem z rzeczami do prania, blisko dolnej czci bbna przy przyszlych praniach. Uywaj detergentu w tabletkach lub w elu bez wybierania funkcji prania wstpnego. stosowanie krochmalu · Wlej krochmal w plynie, wsyp krochmal w proszku lub barwnik do komory na rodek zmikczajcy zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu produktu. Jako rozwizanie alternatywne wybierz program z dodatkowym plukaniem i dodaj rodek wybielajcy w trakcie pobierania przez pralk wody z komory na detergent w trakcie pierwszego kroku plukania. Nie wylewaj rodka wybielajcego wprost na rzeczy do prania i nie stosuj go do rzeczy kolorowych. Wynik jest taki sam, jak w przypadku prania w programie Cottons 60 °C przy praniu przez dluszy czas w temperaturze 40 °C, co umoliwia zaoszczdzenie energii elektrycznej. Plukanie Program ten stosuje si, gdy chce si oddzielnie pluka lub krochmali pranie. Wirowanie + Odpompowanie Program ten sluy do wykonania dodatkowego cyklu wirowania prania lub do odpompowania wody z pralki. Przed uruchomieniem tego programu wybra dan prdko wirowania i nacisn przycisk,, Start/Wstrzymaj/Anuluj". nastpnie pranie zostanie odwirowane z nastawion prdkoci i spuszczona odwirowana ze woda. Jeli chcesz tylko spuci wod bez odwirowania prania, wybierz program Pump+Spin, a nastpnie przyciskiem Spin Speed Adjustment [Nastawianie prdkoci wirowania] wybierz funkcj No Spin [Bez wirowania]. Jeli pralka nie jest wyposaona w przycisk nastawiania prdkoci wirowania oraz nie ma funkcji bez wirowania i jeli chcesz spuci wod bez wirowania, wybierz program Pump+Spin i nacinij przycisk Start /Pause. Nacinij przycisk,, Start/ Wstrzymaj/Anuluj", aby zatrzyma pralk, gdy zobaczysz, e bben si obraca. Jeli chcesz wyj pranie bez wirowania, nastaw przycisk nastawiania prdkoci wirowania w poloenie No Spin [bez wirowania]. 90 60** 60** 40** 40 Na zimno 40 60 40 30 Na zimno 30 40 Na zimno 30 30: Do wyboru *: Wybrane automatycznie, bez moliwoci cofnicia. Zuycie wody i energii moe róni si zalenie od cinienia wody, jej twardoci oraz temperatury, temperatury otoczenia, typu i iloci rzeczy do prania, wyboru funkcji pomocniczych i prdkoci wirowania oraz waha napicia w sieci elektrycznej. ] >>> Pralka zwiksza ilo wody do plukania gdy potrzeba dokladnego plukania i w razie potrzeby dodaje jeszcze jeden krok plukania. Pralka nie przelcza si na wirowanie, gdy pranie nie jest równomiernie rozloone w bbnie, aby zapobiec uszkodzeniom pralki oraz jej otoczenia. >>> Wskanik czasomierza nie bdzie odliczal czasu, dopóki pralka nie pobierze odpowiedniej iloci wody. Pralka odczeka, a bdzie wystarczajca ilo wody, aby unikn niedostatecznego efektu prania na skutek wycieku wody. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO WMB 60811 PL FM

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO WMB 60811 PL FM.

Zobacz poniższy poradnik dla Beko WMB 71442 PTLA. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Beko WMB 71442 PTLA, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Beko WMB 71442 PTLA. Upewnij się, że opisujesz trudności z Beko WMB 71442 PTLA tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Beko WMB 71442 PTLA

Strona: 1

41 - PL1 OstrzeżeniaWskazówki bezpieczeństwa• Nie wolno ustawiać pralki na wykładziniedywanowej. W przeciwnym wypadku brakcyrkulacji powietrza pod spodem pralki możespowodować przegrzanie części elektrycznych.A to z kolei może prowadzić do wystąpieniausterek.• W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego lubwtyczki, należy zgłosić się do autoryzowanegoserwisu w celu wykonania naprawy.• Dokładnie przymocować wąż spustowy doobudowy, aby zapobiec ewentualnym wyciekomwody oraz zapewnić pobór i odpływ wodyzależnie od wymogów programu prania. Ważnawskazówka – wąż dopływu wody oraz wążspustowy nie może być zagięty, poskręcany lubprzerwany, gdy urządzenie jest umieszczone naswoim miejscu po instalacji lub czyszczeniu.• Pralka jest zaprojektowana w taki sposób, abykontynuować pracę w przypadku przerwy wzasilaniu energią elektryczną. Po wznowieniuzasilania pralka będzie konynuować pranie odmomentu, w którym zakończyła przed awariązasilania. Jeśli pranie zostało wyjęte w trakcieprzerwy w zasilaniu należy zanulować program.Należy nacisnąć przycisk Start/Pause/Cancel”[Start/Pauza/Kasowanie] na 3 sekundy, abyskasować program (Patrz, Kasowanie programu)• W zakupionej pralce może znajdować sięniewielka ilość wody. To pozostałość poprzeprowadzonym teście kontroli jakości i jestto zjawisko normalne. Pralka nie ulega przez touszkodzeniu.• Niektóre problemy, na które napotka użytkownik,mogą być spowodowane przez infrastrukturę.Należy nacisnąć przycisk „Start/Pause/Cancel”na 3 sekundy, aby skasować ustawieniaprogramu w pralce przed telefonicznymzgłoszeniem usterki w autoryzowanym serwisie.Pierwsze użycie• Pierwsze pranie wykonać bez załadowania tkaninoraz detergentu w programie “Cottons 90°C”[Bawełna 90°C].• Upewnić się, że podłączenia zimnej i ciepłej wodysą wykonane prawidłowo.• Jeżeli aktualnie użyty bezpiecznik lub wyłącznikzasilania ma wartość poniżej 16 A, należy zlecićwykwalifikowanemu elektrykowi instalacjębezpiecznika lub wyłącznika zasilania 16 A.• Niezależnie od tego, czy korzysta się z sieciz transformatorem, czy bez, należy upewnićsię, że instalację uziemiającą wykonałwykwalifikowany elektryk. Nasza firma nie ponosiodpowiedzialności za uszkodzenia powstałew przypadku eksploatacji pralki bez instalacjiuziemiającej.• Opakowanie trzymać z dala od dzieci lubzutylizować je zgodnie z wytycznymi dotyczącymiutylizacji odpadów.* Gdy w trakcie transportu pralka została narażonana działanie temperatury niższej niż 0C,użytkowanie można rozpocząć po 8 godzinachod pozostawienia jej w temperaturze dodatniej.Zamierzone użytkowanie• Pralka ta przeznaczona jest do użytkudomowego.• Urządzenie wolno stosować tylko do praniai płukania tkanin posiadających właściweoznaczenie.• Urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługiprzez osoby (w tym dzieci) z ograniczonąsprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową,czy bez odpowiedniego doświadczenia iumiejętności, o ile nie zapewni się im nadzorulub instrukcji jego użytkowania ze strony osobyodpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.Instrukcje bezpieczeństwa• Urządzenie to należy podłączyć do poprawniezainstalowanego gniazdka z uziemieniem,zabezpieczonego bezpiecznikiem o odpowiedniejwartości.• Wąż dopływu wody oraz wąż spustowy musibyć zawsze poprawnie przymocowany inieuszkodzony.• Przed włączeniem pralki należy poprawnieumieścić wąż spustowy w umywalce lub wannie.Istnieje ryzyko poparzenia na skutek wysokiejtemperatury prania!• Nigdy nie otwierać drzwiczek pralki ani niewyjmować filtra, gdy w bębnie nadal znajduje sięwoda.• Jeżeli urządzenie nie jest używane, należyodłączyć je od zasilania.• Nie wolno myć pralki wodą z węża! Grozi toporażeniem elektrycznym!• Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi.Nie używać pralki, gdy kabel zasilający lubwtyczka są uszkodzone.• W razie awarii, z którymi nie można sobieporadzić wykorzystując informacje podane w tejinstrukcji obsługi:• Należy wyłączyć pralkę, wyjąć wtyczkę zgniazdka, zamknąć kran z wodą i skontaktowaćsię z autoryzowanym serwisem. Należy zgłosićsię do miejscowego agenta lub zakładuzajmującego się zbiórką odpadów, aby uzyskaćinformacje na temat utylizacji posiadanej pralki.Jeżeli w gospodarstwie domowym sądzieci...• Należy trzymać dzieci z dala od uruchomionejpralki. Nie wolno zezwalać dzieciom namanipulowanie przy pralce.• Użytkownik musi zamknąć drzwiczki pralki, gdyopuszcza obszar, w którym umieszczona jestpralka.

Strona: 2

42 - PL2 InstalacjaUsuwanie zabezpieczeń transportowychUsuń opakowanie oraz wszystkie zabezpieczenia czyliblokady transportowe i klocki styropianowe.Przed uruchomieniem pralki należy przechylić ją iwyjąć klocki styropianowe umieszczone pod pralką.A Przed uruchomieniem pralki należy koniecznieusunąć śruby zabezpieczające ją w transporcie!W innym wypadku pralka ulegnie uszkodzeniu!1. Poluzować wszystkie śruby za pomocą klucza,aż zaczną się swobodnie obracać (“C”)2. Usunąć śruby zabezpieczające delikatnie jewykręcając.3. Osłonami (dostarczonymi w torebce z Instrukcjąobsługi) zaślepić otwory w tylnym panelu. (“P”)CNależy zachować śruby zabezpieczające wbezpiecznym miejscu po to, aby ponownie ichużyć przy następnym transporcie pralki.Nie wolno transportować pralki bez śrubzabezpieczających umieszczonych wewłaściwych miejscach!Nastawianie nóżekA Nie używać narzędzi do poluzowania nakrętekzabezpieczających. W innym wypadku mogą oneulec uszkodzeniu.1. Ręcznie poluzować nakrętki zabezpieczającenóżek pralki.2. Wyregulować nóżki, aż urządzenie stanie równo istabilnie.3. Uwaga: Ponownie dokręcić wszystkie nakrętkizabezpieczające.Przyłączenie do zasilania wodąUwaga:• W celu prawidłowej pracy pralki ciśnienie wodypowinno wynosić od 1do 10 bar (0, 1 – 1 MPa).• Podłączyć węże dostarczone wraz z pralką dozaworów dopływu wody w pralce.• Aby zapobiec wyciekowi wody w punkcieprzyłączenia należy użyć uszczelek gumowych (4sztuki do modeli z podwójnym dopływem wodyi 2 szt. do innych modeli) w wężach. Uszczelkinależy zastosować w kranie i końcówkachwęży podłączeniowych przy urządzeniu. Prostąkońcówkę węża wyposażoną w filtr należypodłączyć do kranu, a końcówkę z kolankiemdo pralki. Dokładnie dokręcić ręką nakrętki węża;nigdy nie używać do tego celu klucza.• Modeli z pojedynczym dopływem wody nie należypodłączać do kranu z ciepłą wodą.Podczas odstawiania pralki na miejsce powykonaniu konserwacji lub czyszczeniu należyzwrócić uwagę, aby nie zagiąć, skręcić lubzablokować węży.• Przy podłączaniu pralki należy używać tylkonowych węży. Użycie starego węża grozipęknięciemPrzyłączenie do kanalizacjiWąż spustowy wody można przymocować do bocznejścianki umywalki lub wanny. Wąż spustowy powinienbyć właściwie zamocowany w otworze spustowym i niemoże wysuwać się z obudowy.• Końcówka węża spustowego musi byćbezpośrednio podłączona do odpływu ścieków lubumywalki.• Wąż ten należy zainstalować na wysokości od 40cm do 100 cm.• Po uniesieniu węża z podłogi (poniżej 40 cm nadpodłożem), odpływ wody będzie utrudniony igotowe pranie może być bardzo mokre.• Wąż należy umieścić w odpływie na głębokośćpowyżej 15 cm. Jeżeli wąż będzie za długi, możnago skrócić.• Maksymalna długość połączonych węży nie możeprzekraczać 3, 2 m.Podłączenie zasilania elektrycznegoPodłączyć urządzenie do poprawnie zainstalowanegogniazdka z uziemieniem, zabezpieczonegobezpiecznikiem o odpowiedniej wartości.• Połączenie musi być wykonane zgodnie zobowiązującymi przepisami krajowymi.• Napięcie oraz zatwierdzone bezpieczniki podanesą w rozdziale “Dane techniczne”.• Podane tam napięcie musi odpowiadać napięciuw sieci zasilającej.• Nie wolno podłączać urządzenia za pomocąprzedłużaczy lub wielozłączek.B Uszkodzony przewód zasilający musi wymienićupoważniony i wykwalifikowany elektryk.B Do momentu naprawienia nie wolno używać pralki!Grozi to porażeniem elektrycznym!

Strona: 3

43 - PL3 Wstępne przygotowanie praniaPrzygotowanie odzieży do praniaOdzież z elementami metalowymi, jak np.biustonosze, klamry pasków i metalowe guziki,uszkadza pralkę. Należy usunąć metalowe elementylub włożyć odzież do specjalnego worka na pranie,poszwy od poduszki itp.• Odzież przeznaczoną do prania należyposortować według typu tkaniny, koloru i stopniazabrudzenia oraz dopuszczalnej temperaturyprania. Zawsze należy postępować zgodnie zinstrukcjami na naszywce odzieży.• Małe rzeczy, jak np. dziecięce skarpetki inylonowe pończochy itp. należy wkładać doworka na pranie, poszwy od poduszki itp.Pozwoli to na uniknięcie gubienia części odzieży.• Produkty z metkami “do prania w pralce” lub“do prania ręcznego” prać tylko w odpowiednimprogramie.• Nie prać rzeczy kolorowych z białymi. Nowaodzież bawełniana w ciemnym kolorze możemocno farbować. Należy ją prać oddzielnie.• Używać tylko barwników/odbarwiaczy orazodkamieniaczy przeznaczonych do prania wpralkach. Zawsze przestrzegać wskazówek naopakowaniu.• Spodnie i delikatne ubrania prać na lewej stronie.Prawidłowy wsadC Prosimy zwrócić uwagę na informacje podane w„Tabeli programów”. Efekt prania będzie mniejszyw przypadku przeładowania pralki.Drzwiczki pralkiDrzwiczki blokują się w czasie trwania programuprania i wyświetla się symbol ‘Drzwiczkizablokowane’. Drzwiczki można otworzyć pozgaśnięciu symbolu.Detergenty i płyny zmiękczająceSzuflada na detergentSzuflada na detergent składa się z trzech komór:Dozownik detergentu może występować w dwóchróżnych typach, zależnie od modelu pralki.– (I) pranie wstępne- (II) pranie główne,- (III) syfon– () płyn zmiękczającyDetergent, płyn zmiękczający i inne środkiczyszcząceDetergent i płyn zmiękczający umieścić przeduruchomieniem programu piorącego.Nigdy nie otwierać szuflady dozownika detergentu,gdy program piorący jest w toku!Jeżeli program prania wstępnego nie jest używany,nie należy wsypywać detergentu do komory praniawstępnego (komora nr I).Ilość detergentuKonieczna ilość środka do prania zależy od ilościprania, stopnia zabrudzenia oraz twardości wody.• Nie należy przekraczać ilości zalecanychprzez producenta na opakowaniu detergentu,aby uniknąć problemów z nadmiarem piany,niedostatecznym stopniem wypłukania, kosztami,a także ochroną środowiska.• Nigdy nie przekraczać oznaczenia (> max <); wprzeciwnym razie, płyn zmiękczający zostaniezmarnowany zanim zostanie użyty.• Nie należy stosować detergentu w płynie, jeżeliużytkownik chce skorzystać z funkcji prania zopóźnieniem.

Strona: 4

44 - PLSymbole na wyświetlaczua - Symbol wirowaniab - Wybór prędkości wirowaniac - Symbol odcięcia dopływu wody (zależnie odmodelu pralki)d - Symbol prania oszczędnegoe - Wskaźnik temperaturyf - Symbol temperaturyg - Symbol zamkniętych drzwiczekh - Symbol gotowości do pracyi - Symbol startuj - Symbole funkcji pomocniczychk - Wskaźnik czasu pozostałego oraz czasuopóźnienial - Symbole wskaźników programu (pranie wstępne/pranie główne/płukanie/płyn zmiękczający/wirowanie)m - Symbol czasu opóźnieniaF1 F2 F3 F4a b c d e fghijklmWłączanie maszynyWłączyć pralkę. Całkowicie odkręcić kran. Sprawdzić,czy węże są prawidłowo i szczelnie podłączone.Załaduj pranie do suszarki. Wsypać detergent i wlaćpłyn zmiękczający. Przycisnąć przycisk “Wł. /Wył. “.Wybieranie programuWybierz odpowiedni program z tabeli programówwedług rodzaju, ilości i stopnia zabrudzenia bieliznyoraz temperatury prania.Programator przekręcić na żądany program, którymchcesz prać swoje pranie.Wyświetli się zalecana temperature i prędkośćwirowania dla wybranego programu. Przyciśnijprzycisk „Start/Pauza/Kasowanie”, aby rozpocząćprogram.Programy główneZależnie od typu tkaniny do dyspozycji są następująceprogramy główne:• BawełnaW tym programie można prać trwałą odzież. Tkaninyzostaną poddane energicznemu praniu w długimcyklu prania. Program ten zaleca się do praniarzeczy bawełnianych (np. prześcieradeł, pościeli orazposzewek na poduszki, szlafroków, bielizny itp. ).• SyntetyczneW tym programie można prać mniej trwałą odzież.Łagodniejszy i szybszy cykl prania w porównaniu zprogramem “Cottons”. Zaleca się go do odzieży ztkanin syntetycznych (jak np. koszulki, bluzki, odzieżbawełniana z domieszką włókiem syntetycznych,itp. ). Do prania zasłon i firanek zaleca się program“ Synthetics 40” z praniem wstępnym i funkcjąochrony przed zagniataniem. Nie należy umieszczaćdetergentu w komorze prania wstępnego. Mniejsząilość detergentu należy wsypać do komory praniazasadniczego, ponieważ luźne tkaniny (koronki)4 Wybór programu i obsługa pralki1 - Przycisk do regulacji prędkości wirowania2 - Wyświetlacz3 - Przycisk do regulacji temperatury prania4 - Programator5 - Przycisk Wł. /Wył.6 - Przyciski czasu opóźnienia (+/-)7 - Przyciski funkcji pomocniczych8 - Przycisk Start/Pauza/KasowaniePanel sterowania16 7 82 3 4 5

Strona: 5

45 - PLpowodują wytwarzanie zbyt dużej ilości piany z uwagina strukturę oczek w tkaninie.• WełnaW tym programie można prać odzież wełnianąprzeznaczoną do prania w pralce. Prać po uprzednimwyborze właściwej temperatury odpowiednio dotemperatury podanej na metce. Zaleca się stosowaniedetergentów przeznaczonych do prania tkaninwełnianych.Programy dodatkoweDostępne są również programy dodatkowe doszczególnych zastosowań:C Programy dodatkowe mogą się różnić wzależności od modelu pralki.• Eko BawełnaUmożliwia pranie rzeczy przeznaczonych do praniaprzy użyciu programów do bawełny przez dłuższyokres czasu, co zapewnia wysoką wydajność prania.C Program Cotton Economy (BawełnaEkonomicznie) zużywa mniej energii niż inneprogramy do prania bawełny.• BabycareWiększa higiena uzyskana dzięki wydłużonemupodgrzewaniu oraz dodatkowemu cyklowi płukania.Zaleca się do prania odzieży niemowlęcej oraz odzieżyalergików.• Pranie ręczneW tym programie można prać odzież wełnianą/delikatną z metką “nie nadaje się do prania w pralce”,w przypadku której zaleca się pranie ręczne. Programten pierze bardzo delikatnie nie uszkadzając odzieży.• Express dzienny (Daily Express)Ten program jest używany do szybkiego prania małejilości lekko zabrudzonej i niepoplamionej odzieżybawełnianej. Np. swzlafroków, powłoczek na pościel,odzieży sportowej, ubrań dziennych itp. uzywanychtylko raz.• expres 14 (Express 14)bawełnianej. szlafroków, powłoczek na pościel,odzieży sportowej, ubrań dziennych itp. używanych• Pranie ciemnych kolorówProgram ten stosuje się do prania rzeczy w ciemnychkolorach lub rzeczy, których kolory chce się zachowaćprzed wyblaknięciem. Program ten pierze przyniewielkim oddziaływaniu mechanicznym na praniei w niskiej temperaturze. Zalecamy stosowaniedetergentów w płynie lub szamponu do wełen doprania rzeczy w ciemnych kolorach.• MixW tym programie można prać tkaniny bawełniane isyntetyczne. Bez konieczności ich sortowania.• KoszulaProgram ten stosować można do prania koszulbawełnianych oraz z włokien sztucznych lub zesztuczną domieszką.• OdświeżanieProgramu "Odświeżanie" można użyć do usunięciazapachu z ubrań, które były noszone tylko raz i niemają żadnych śladów zabrudzenia.• Eco clean 20 (Pranie Eco)Programu tego, bardziej przyjaznego środowiskunaturalnemu i jego zasobom, używa się do pranialekko zabrudzonych i niepoplamionych rzeczy zbawełny (maks. 3, 5 kg) w krótkim okresie czasu iw oszczędny sposób. Sugeruje się zastosowaniedetergentów do prania w płynie lub żelu.• Czyszczenie bębnaSugeruje się uruchamianie tego programu coprogramu co pewien czas (np. co miesiąc lub dwamiesiące) w celu samooczyszczenia pralki. Oczywiścieprogram ten uruchamia się przy pustej pralce. Przeduruchomieniem tego programu należy sprawdzić, czypralka jest pusta. Aby zwiększyć skuteczność takiegoczyszczenia można uruchomić ten program wsypująctrochę odwapniacza w proszku do komory II szufladyna detergent. Po zakończeniu tego programu należypozostawić drzwiczki pralki uchylone, aby wysuszyćjej wnętrze.C Program ten nie służy do prania rzeczy w pralce.Jest to program do konserwacji pralki.C Nie należy uruchamiać tego programu, jeśli wpralce są jakieś rzeczy.C Po uruchomieniu tego programu pralka wyczuwaobciążenie zawartością w jej wnętrzu i przerywajego działanie.Symbol prania oszczędnegoWskazuje programy oszczędzające energię orazwłaściwą temperaturę, którą należy wybrać.Ponieważ programy " Intensive " i "Hygiene"są programami długimi z wyższą temperaturązapewniającą higienę, nie zapali się symbol“Ecopnomy" [Pranie oszczędne].Programy specjalneDo szczególnych zastosowań do dyspozycji sąnastępujące programy:• PłukanieProgram ten znajduje zastosowanie, gdy użytkownikchce oddzielnie odwirować lub wykrochmalić pranie.• Wirowanie + PompaW tym programie następuje wirowanie z maksymalnąprędkością obrotów w ustawieniu standardowym poodpompowaniu wody z pralki.C Do tkanin delikatnych należy stosować mniejsząprędkość wirowania.Wybór temperaturyPo wybraniu nowego programu wskaźnik temperaturywyświetla przewidywaną dla tego programutemperaturę.Aby zmienić temperaturę, należy nacisnąć przycisktemperatury. Temperatura przyrasta co 10°.Wybór niższej temperatury wyświetlany jest zsymbolem “-”.

Strona: 6

46 - PL90˚CBiała bawełniana lub lniana odzieżo normalnym stopniu zabrudzenia.(np. : bieżniki, obrusy, ręczniki,pościel)60˚CTrwale barwiona odzież lniana,bawełniana lub syntetyczna onormalnym stopniu zabrudzenia (np. :koszulki, koszule nocne, piżamy)oraz lekko zabrudzona biała odzieżlniana (np. : bielizna)40˚C30˚C ZimnoOdzież z tkanin mieszanychsyntetyczno-wełnianych, a takżetkaniny delikatne.Wybór prędkości wirowaniaPo wybraniu nowego programu wskaźnik wirowaniawyświetla maks. prędkość wirowania w wybranymAby zmniejszyć prędkość wirowania, należynacisnąć przycisk “Wirowanie”. Prędkość wirowaniazmniejsza się stopniowo. Następnie odpowiedniowyświetlone zostaje ‘Zatrzymanie płukania’ i opcja‘Bez wirowania’.Zatrzymanie płukania wyświetlone jest jako symbol “”, a brak opcji wirowania jako “ ”.Jeżeli użytkownik nie chce wyładować prania zarazpo zakończeniu programu, można użyć funkcjizatrzymania płukania, aby zapobiec zagnieceniuodzieży, które następuje, gdy w pralce nie ma wody.Funkcja ta pozwala na przetrzymanie odzieży wwodzie z końcowego płukania. Aby odwirowaćpranie po zadziałaniu funkcji zatrzymania płukania:- Wybrać prędkość wirowania.- Przyciśnij przycisk Start/Pauza/Kasowanie.Program wznowi pracę. Pralka odpompujewodę i odwiruje pranie.Można także użyć funkcji ‘Bez wirowania’, abyodpompować wodę bez wirowania na zakończenieprogramu.

Strona: 7

47 - PLTabela programów i zużycia•: Do wyboru*: Wybrany automatycznie, bez możliwości cofnięcia.**: Etykieta Programu Energetycznego (EN 60456)***: Jeśli maksymalna prędkość pralki jest niższa, można wybierać aż do maksymalnej prędkości wirowania.-: Patrz: opis programu dla ładunku maksymalnegoC Funkcje pomocnicze podane w tabeli mogą się różnić zależnie od modelu pralki.C Zużycie wody i energii oraz czas trwania programów może różnić się od podanych w powyższej tabelizależnie od ciśnienia wody, jej twardości oraz temperatury, temperatury otoczenia, typu i ilości rzeczy doprania, wyboru funkcji pomocniczych i zmian napięcia w sieci elektrycznej.C Czas trwania programu wyświetli się na ekranie pralki stosownie do Waszego wyboru.PL 18 Funkcja pomocniczaProgram (°C)Maksymalnywsad(kg)Zużyciewody(l)energii(kWgodz. )Prędkośćmaks. ***PraniewstępneszybkiePłukaniePlusWygładzanieWodaplusCzyszczeniezsierścizwierzątdomowychWybór zakresutemperatur °CBawełna 90 7 74 2. 30 1600 • • • • • • 90-Na zimnoBawełna 60 7 72 1. 50 1600 • • • • • • 90-Na zimnoBawełna 40 7 72 0. 85 1600 • • • • • • 90-Na zimnoBabycare 90 7 66 2. 70 1600 * • 90-30Eko Bawełna 60** 7 49 1. 05 1600 • • • • • • 60-Na zimnoEko Bawełna 40 7 64 0. 72 1600 • • • • • • 60-Na zimnoSyntetyczne 60 3 45 1. 00 1000 • • • • • • 60-Na zimnoSyntetyczne 40 3 45 0. 45 1000 • • • • • • 60-Na zimnoEco Clean 20 3. 5 39 0. 16 1600 • 20Mix 40 3. 5 45 0. 55 1000 • • • • • • 40-Na zimnoKoszula 40 3. 55 800 • • • * • 60-Na zimnoexpres 14 30 2 35 0. 10 1400 • • 30-Na zimnoExpress dzienny 90 7 60 2. 00 1400 • • 90-Na zimnoExpress dzienny 60 7 60 1. 15 1400 • • 90-Na zimnoExpress dzienny 30 7 70 0. 20 1400 • • 90-Na zimnoWełna 40 1. 5 56 0. 30 1000 • • 40-Na zimnoPranie ręczne 30 1 40 0. 25 1000 30-Na zimnoPranie ciemnychkolorów40 3 82 0. 55 1000 * • 40-Na zimnoCzyszczenie bębna 70 - 100 1. 70 800 * 70Odświeżanie - 2 20 0. 03 1000 • -

Strona: 8

48 - PLFunkcje pomocniczeWybór funkcji pomocniczychJeżeli wybrana zostanie funkcja pomocnicza, którejnie można wybrać wraz z wcześniej wybraną funkcją,funkcja wybrana jako pierwsza zostanie skasowana, afunkcja ostatnia pozostanie aktywna.(Np. : Jeżeli użytkownik chce wybrać pranie wstępne,a następnie pranie szybkie, pranie wstępne zostanieskasowane, a pranie szybkie pozostanie aktywne.Nie można wybrać funkcji pomocniczej, która nie jestzgodna z programem. (Patrz, “Tabela doboruprogramów”)• Pranie wstępnePo wybraniu tej funkcji na wyświetlaczu pojawi sięsymbol "F1".• Pranie wstępne warto stosować tylko, gdy praniejest bardzo zabrudzone. Bez prania wstępnegooszczędza się energie, wodę, proszek do prania iczas.• Pranie wstępne bez stosowania detergentuzaleca się do zasłon i firanek.• Pranie szybkieWybór tej funkcji oznacza skrócenie czasu prania. Nawyświetlaczu pojawia się symbol “F2”.• Funkcji tej należy używać do małej ilości pranialub odzieży lekko zabrudzonej.• Płukanie PlusPo wybraniu tej funkcji pranie i płukanie wykonuje sięużywając znacznych ilości wody. Na wyświetlaczupojawia się symbol “F3”.• WygładzanieDzięki tej funkcji obroty bębna są mniejsze, abyzapobiec zagniataniu; ograniczona jest takżeprędkość wirowania. Ponadto pranie odbywa się wdużej ilości wody. Na wyświetlaczu pojawia się symbol“F4”.• Funkcja ta przeznaczona jest do prania odzieżydelikatnej podatnej na zagniecenia.C Po wybraniu tej funkcji pomocniczej pralkęnależy załadować połową maks. dopuszczalnegowsadu podanego w tabeli programów.• Czyszczenie z sierści zwierząt domowychFunkcja ta umożliwia czyszczenie odzieży z sierścizwierząt domowych. Po wybraniu tej funkcji cyklprania zostanie zmodyfikowany tak, aby pranieoraz płukanie było jeszcze bardziej dokładne iintensywne, dzięki czemu sierść Pupili znika zubrań łatwo i skutecznieA Nigdy nie myjcie zwierząt domowych w pralceWyświetlanie czasuWyświetlacz wskazuje pozostały czas, jaki musiupłynąć do zakończenia programu. Czas wyświetlanyjest w godzinach i minutach np. “01:30”.Zwłoka czasowaKorzystając z funkcji nastawianej „Zwłoki czasowej”uruchomienie programu można opóźnić do 24 godzin.Czas można nastawić w odstępach 30-minutowych.Otworzyć drzwiczki, umieścić pranie w pralce iwsypać detergent do komory. Wybrać programprania, temperaturę, prędkość wirowania oraz wkoniecznym przypadku funkcje pomocnicze. Nacisnąćprzycisk “Zwłoka czasowa” “+” i “-”, aby ustawićżądany czas zwłoki. Symbol opóźnienia czasu będziemigał. Przyciśnij przycisk Start/Pauza/Kasowanie.Następnie rozpoczyna się odliczanie czasu. Symbolopóźnienia czasu zapali się. Symbol startu zapali się.Dwukropek “:” w czasie trawania zwłoki czasowejzacznie migać.• W okresie ustawionej zwłoki czasowej możnadoładowywać lub wyjmować odzież z pralki. Podkoniec procesu odliczania czasu zwłoki gaśniesymbol zwłoki i rozpoczyna się pranie, gdywyświetlony zostaje czas trwania programu.Zmiana czasu zwłokiAby zmienić ustawienia zwłoki w czasie trwającegoodliczania:Przyciśnij przycisk Start/Pauza/Kasowanie. “: ":"(dwukropek) w środku wyświetlacza przestaje migać.Zapali się symbol gotowości do pracy. Symbolopóźnienia czasu będzie migał. Symbol statu powolizgaśnie. Nacisnąć przycisk “Zwłoka czasowa” “+”lub “-”, aby ustawić żądany czas zwłoki. Przyciśnijprzycisk Start/Pauza/Kasowanie. Symbol opóźnieniaczasu zapali się. Symbol gotowości do pracy powolizgaśnie. Symbol startu zapali się. Dwukropek ":" wczasie trawania zwłoki czasowej zacznie migać.Kasowanie zwłoki czasowejAby skasować odliczanie zwłoki czasowej i od razuuruchomić program:Przyciśnij przycisk Start/Pauza/Kasowanie.przestanie migać. Symbol startu powoli zgaśnie.Symbole gotowości do pracy i zwłoki czasowej będąmigać. Nacisnąć przycisk “Zwłoka czasowa” “-”, abyskrócić żądany czas zwłoki. Czas trwania programupowinien być wyświetlony po 30 minutach. Abyrozpocząć program, naciśnij prycisk “Start/Pause/Cancel” [Start/Pauza/Kasuj].Rozpoczynanie programuAby rozpocząć program, naciśnij przycisk “Start/Pause/Cancel” [Start/Pauza/Kasuj]. Wyświetli sięsymbol startu wskazujący rozpoczęcie programu.Drzwiczki blokują się i zapali się subnol blokadyzamkinięcia drzwiczek. Wyświetli się symbol kolejnegoetapu (pranie wstępne, główne, płukanie, płynzmiękczający i wirowanie), który rozpoczął program.Zmiana wyboru po rozpoczęciu programuWybrana prędkość wirowania i temperatura programuznikają. Pojawia się pusta ramka.Gdy przycisk “Wybór programu” został umieszczonywe właściwej pozycji, ponownie pojawiają sięprędkość wirowania i temperatura.Przełączanie pralki w tryb gotowości do pracyPralkę załącza się w trybie gotowości do pracy nachwilę naciskając przycisk "Start/Pause/Cancel"[Start/Pauza/Kasuj]. Zaświeci się symbol gotowoścido pracy wskazujący, że pralka znajduje się wtrybie gotowości do pracy, a zgaśnie symbol startuwskazujacy uruchomienie programu i kontynuacjępracy.

Strona: 9

49 - PLWybór lub skasowanie funkcji pomocniczych wtrybie pauzowaniaFunkcje pomocnicze można skasować lub wybraćzgodnie z aktualnym etapem programu.Dodawanie/wyjmowanie prania w trybiepauzowaniaDrzwiczki można otworzyć, jeżeli poziom wody jest kutemu odpowiedni. Symbol blokady drzwiczek będzieświecić aż do momentu, w którym otwarcie drzwiczekstanie się możliwe. Symbol zgaśnie, gdy tylko otwarciedrzwiczek stanie się możliwe. Można dorzucić / wyjąćodzież po otworzeniu drzwiczek.Blokada drzwiczekPo zablokowaniu drzwiczek pojawi się symbolblokady zamknięcia drzwiczek. Symbol będzie migać,aż otwarcie drzwiczek stanie się możliwe. Nie należyotwierać drzwiczek na siłę. Symbol zgaśnie, gdy tylkootwarcie drzwiczek stanie się możliwe. Drzwiczkimożna otworzyć po zgaśnięciu symbolu.Blokada dostępu dzieciPralkę można ochronić przed manipulowaniem przezdzieci za pomocą specjalnej blokady dostępu dzieci.W takim przypadku nie można wprowadzić zmian wtrwającym programie.C Gdy uruchomiona jest blokada dostępu dziecipralkę można załączać i wyłączać przyciskiemOn/Off [Zał. / Wył. ] W takim przypadkupralka powróci do wykonywania programu zuruchomioną blokadą dostępu dzieci.Blokadę dostępu dzieci załącza się przez naciśnięcie2 i 4 funkcji pomocniczej na 3 s. Na wyświetlaczupojawi się symbol “C:on” (Blokada dostępu dziecizałączona).Ten sam symbol zostanie także wyświetlony, powciśnięciu dowolnego przycisku przy aktywnejblokadzie przed dostępem dzieci.Aby wyłączyć blokadę klawiszy należy nacisnąći przytrzymać przez 3 s 2 i 4 przycisk funkcjipomocniczych.Na wyświetlaczu pojawia się komunikat “C:OFF”(blokada dostępu dzieci wyłączona).Zakończenie programu przez skasowanieAby skasować program należy nacisnąć przycisk“Start/Pauza/Kasowanie” na 3 sekundy. W czasiekasowania będzie migać symbol startu. Poskasowaniu, symbol odpowiedniego etapu, w którymnastąpiło skasowanie, pozostanie wyświetlony, a nawyświetlaczu pojawi się “End”.Koniec programuPo zakończeniu programu symbole istotnych etapówpozostaną wyświetlone, a funkcje pomocnicze,wirowanie i temperatura wybrane przy rozpoczęciuprogramu pozostaną wybrane. Na wyświetlaczupojawi się „End” [Koniec].5 Konserwacja i czyszczenieUsunąć z szuflady wszelkie pozostałości detergentu.W tym celu:1. Nacisnąć zakreskowany punkt przy syfonie wkomorze płynu zmiękczającego i pociągnąć wswoim kierunku, aż komora wysunie się z pralki.Jeżeli w komorze płynu zmiękczającegozaczyna zbierać się większa niż normalnie ilośćmieszaniny wody i płynu, należy wyczyścić syfon.2. Umyć szufladę dozownika i syfon w umywalce wdużej ilości letniej wody.3. Po wyczyszczeniu ponownie umieścić szufladę wobudowie pralki. Sprawdzić, czy syfon znajdujesię w pierwotnym położeniu.Filtry dopływu wodyNa końcu każdego zaworu dopływu wody z tyłupralki, a także na końcu każdego węża zasilającegopodłączanego do kranu znajduje się filtr. Filtry tezapobiegają przedostawaniu się do wnętrza pralki ciałobcych i brudu z wody. Filtry należy oczyścić, kiedysię zabrudzą.• Zakręcić krany.• Zdemontować nakrętki węża zasilającego w celuoczyszczenia filtrów w zaworach dopływowychza pomocą odpowiedniej szczotki.• Jeśli filtry są bardzo brudne, można je wyjąćszczypcami i oczyścić.• Filtry na płaskim końcu węży dopływu wodynależy wyjąć ręcznie razem z uszczelkami istarannie umyć pod bieżącą wodą.• Dokładnie umieścić uszczelki i filtry z powrotemna swoim miejscu i ręcznie dokręcić nakrętkiwęża.Spuszczanie pozostałej wody iczyszczenie filtra pompyProdukt ten jest wyposażony w system filtrówzapewniający możliwość spuszczania wody, cowydłuża żywotność pompy chroniąc wirnik pompy

Strona: 10

50 - PL• Umieścić długie naczynie z przodu filtra, abyzłapać wodę wypływającą z filtra.• Poluzować filtr pompy (w kierunku przeciwnymdo ruchu wskazówek zegara), aż woda zaczniez niego wypływać. Skierować wypływającą wodędo pojemnika umieszczonego z przodu filtra.Można użyć szmatki do zebrania rozlanej wody.• Gdy nie ma tam wody, przekręcić filtr pompy ażdo całkowitego uwolnienia i wyjąć go.• Usunąć wszelkie pozostałości wewnątrz filtra, atakże włókna, ewentualnie zbierające się wokółwirnika.• Jeżeli Państwa produkt jest wyposażony wewtrysk wody, należy upewnić się, czy filtr jestumieszczony w obudowie pompy. Nigdy nieużywać siły podczas ponownego umieszczaniafiltra w obudowie. Całkowicie wsunąć filtr wobudowę; w innym wypadku woda możewyciekać z pokrywy filtra.4- Zamknąć pokrywę filtra.Zamknąć dwuczęściową pokrywę filtra popychajączakładkę.Zamknąć jednoczęściową pokrywę filtra umieszczajączakładki na spodzie na swoich miejscach i popychającich górną część.przed zapychaniem takimi stałymi elementami, jakguziki, monety czy włókna podczas usuwania wody.• Jeżeli pralka nie odpompowuje wody, filtr pompymoże być zapchany. Należy go czyścić co 2 latalub gdy ulegnie zapchaniu. Aby wyczyścić filtrnależy spuścić wodę.Ponadto wodę należy całkowicie spuścić wnastępujących przypadkach:• przed transportem pralki (np. przy wyprowadzce)• gdy istnieje ryzyko zamarznięciaAby wyczyścić zabrudzony filtr i spuścić wodę;1- Wyłącz wtyczkę pralki, aby przerwać zasilanieenergią elektryczną.A W pralce może być woda o temperaturze 90°C.Stąd filtr wolno czyścić dopiero po ostudzeniuwody znajdującej się wewnątrz pralki, abyuniknąć niebezpieczeństwa poparzenia.2- Otworzyć pokrywę filtra. Filtr może składać się zjednej lub dwóch części, zależnie od modelu pralki.Jeżeli na filtr składają się dwie części, nacisnąćzakładkę na pokrywie filtra i pociągnąć część wewłasnym kierunku.Jeżeli filtr składa się z jednej części, przytrzymaj go zobu stron i otwórz pociągając.3- Niektóre modele posiadają awaryjny wąż spustowy.W przypadku pozostałych nie jest on dostarczanywraz z pralką.Jeżeli Państwa produkt posiada awaryjny wążspustowy, należy wykonać następującą proceduręprzedstawioną na poniższym rysunku:• Wyciągnąć wąż spustowy pompy z obudowy.• Umieścić długie naczynie pod końcówką węża.Spuścić wodę do zbiornika wyciągając korek zkońcówki węża. Jeżeli ilość wody przeznaczonejdo spuszczenia jest większa niż objętośćpojemnika, zatkać korek, wylać wodę i ponowniespuścić wodę.• Po spuszczeniu wody zatkać korkiem końcówkęwęża i umieścić wąż z powrotem na swoimmiejscu.Jeżeli Państwa produkt nie posiada awaryjnego wężaspustowego, należy wykonać następującą procedurę

Strona: 11

51 - PL6 Propozycje rozwiązania problemówPrzyczyna Wyjaśnienie / PropozycjaNie można uruchomić lub wybrać programu.• Pralka może być przełączona na trybautoochrony z uwagi na usterkę infrastruktury(np. napięcie instalacji, ciśnienie wody itp. ).• Zresetować pralkę naciskając przycisk “Start/Pauza/Kasowanie” przez 3 sekundy. (patrz,Kasowanie programu)Spod pralki wycieka woda.• Być może istnieje problem z wężami lub filtrempompy.• Upewnić się, że uszczelki w wężach dopływu wodysą prawidłowo zamocowane.• Szczelnie podłączyć wąż spustowy do kranu.• Upewnić się, że filtr pompy jest całkowiciezamknięty.Pralka zatrzymuje się na krótko po rozpoczęciu programu.• Pralka może zatrzymać się na chwilę z uwagina niskie napięcie.• Następnie wznowi działanie, gdy napięcie osiągnieznowu normalny poziom.Pralka wiruje w trybie ciągłym. Pozostały czas nie jest odliczany. (Dla modeli z wyświetlaczem)• Pranie w pralce może być nierównomiernierozłożone.• Automatyczny system korekty wirowania możezostać uruchomiony z uwagi na nierównomiernerozłożenie prania w bębnie pralki.• Pranie w bębnie może być nagromadzone wjednym miejscu (zebrane w worku). Pranie należyna nowo rozmieścić w bębnie i odwirować.• Pralka nie wiruje, gdy pranie nie jest równomiernierozłożone w bębnie, aby zapobiec uszkodzeniompralki oraz jej otoczenia.Pralka cały czas pierze. (Dla modeli z wyświetlaczem)• W przypadku przerwy w odliczaniu na etapiepobierania wody:• Czasomierz nie będzie odmierzać czasu, ażpralka nie pobierze prawidłowej ilości wody.podgrzewania:• Czasomierz nie będzie odmierzać czasu domomentu osiągnięcia wybranej temperaturydanego programu.• Pralka odczeka, aż będzie wystarczająca ilośćwody, aby uniknąć niedostatecznego efektu praniana skutek wycieku wody. Następnie czasomierzrozpocznie odliczanie czasu.wirowania:Z szuflady detergentu wypływa piana?• Użyto zbyt wiele detergentu.• Zmieszaj 1 łyżkę środka zmiękczającego z 1/2 litrawody i wlej do komory prania głównego szufladyna detergent.

Strona: 12

52 - PL7 Dane techniczneDane techniczne tego urządzenia, których celem jest zwiększenie jakości produktu, mogą ulec zmianie bezpowiadomienia. Rysunki w tej instrukcji są schematyczne i mogą nie w pełni odpowiadać wyglądowi Państwapralki.Wartości podane na naklejkach lub w dołączonej dokumentacji stanowią wartości uzyskane w próbachlaboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami. Wartości te mogą ulec zmianie w zależności od warunkóweksploatacji oraz otoczenia pralki.ModelMaksymalna waga rzeczy do praniaw stanie suchym (kg)Wysokość cm)Szerokość (cm)Głębokość (cm)Ciężar netto (±4 kg)Zasilanie (V/Hz)Prąd znamionowy (A)Moc całkowita (W)Szybkość wirowania (obr/min)Cykl prania – płukania (cykl/min)Klasa efektywności energetycznejZużycie energii elektrycznej (kWh/cykl)Klasa efektywności praniaKlasa efektywności wirowaniaSkuteczność odwadniania (%)Zużycie wody (l)Średnie roczne zużycie en. elektr. (kWh)Średnie roczne zużycie wody (l)Poziom hałasu prania (dB)Poziom hałasu wirowania (dB)Dane dla programu Bawełna 60C (zgodne z normą PN-EN 60456) – mogą ulec zmianie bez uprzedniejszegopowiadomienia w wyniku ulepszenia produktu.Rysunki mają charakter schematyczny.Wartości na etykietach umieszczonych na tym produkciei podanych w załączonej dokumentacji określono wwarunkach laoratoryjnych zgodnych z podanymi normami. Mogą one ulegać zmianie w zależności od używaniai otoczenia.WMB 71242 PTLA WMB 71442 PTLA WMB 71642 PTLA7 7 784 84 8460 60 6054 54 5471 70 73230 V / 50Hz 230 V / 50Hz 230 V / 50Hz10 10 102200 2200 22001200 1400 160052 52 52A A A1. 05 1. 05B B A62 63 6349 49 49210 210 2109800 9800 980055 56 5671 76 77

Strona: 13

53 - PL8 Co zrobić ze starą pralkąStarą pralkę należy złomować zgodnie z przepisami ochrony srodowiska. To urządzenie jest oznaczonesymbolem przekreślonego kontenera na odpady zgodnie z Dyrektywą Europejska 2002/96/WE oraz polskaustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany razem zinnymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.Użytkownik jest zobowiązany do oddania pralki do jednego z punktów prowadzących zbiórkę zużytego sprzętuelektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminnejednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiajacy oddanie tego sprzętu.Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięciaszkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z obecności składnikówniebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.Przed przekazaniem pralki na składowisko odpadów gabarytowych należy wyjąć wtyczkę z gniazda, odciąćkabel zasilający i uszkodzić zamek drzwi pralki. Zapobiegnie to możliwym obrażeniom ciała dzieci mogącychbawić się zużytym sprzętem.Odzysk opakowaniaPralka jest zapakowana w materiały, które mogą i powinny być poddane procesowi odzysku. Bardzo prosimy opomoc w ochronie środowiska naturalnego i przekazanie opakowań do punktu zbiórki surowców wtórnych.NiebezpieczeństwoOpakowanie pozostawione w zasiegu dzieci niesie ze sobą niebezpieczeństwo uduszenia się nim w trakciezabawy!Wyprodukowano w TurcjiImporter: Beko S. A.Ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa,www. beko. com. pl

Strona: 14

54 - PLciemnychWłóknasztuczne(Syntetyczne)Bawełna: PraniegłównePłukanie Pranie WirowanieSpuszczanieOchronaprzedzagniataniemKołdry BlokadadostępudzieciręczneOdzieżniemowlęcaCotton Eco(EkoBawełna)WełnaTkaninydelikatneBieliznaDziennaexpres 14SuperexpressExpressdziennyZatrzymaniepłukaniaStart /PauzaBezwirowaniaZakończone Na zimno CzyszczeniebębnaTemperaturaMieszane 40 Super 40 DodatkowepłukanieOdświeżanie Koszule Dżinsy OdzieżsportowaZwłokaczasowaIntensywne FasioncareCzyszczenie zsierści zwierzątMini 302820521598_PL/200910. 1421

Podręcznik użytkownika i instrukcje Beko Wmb 60811 Pl Fm

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i instrukcje Beko Wmb 60811 Pl Fm

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i instrukcje Beko Wmb 60811 Pl Fm