Przypadki użycia Hitachi Eds3170b

Przypadki użycia Hitachi EDS3170B są związane z zaawansowanymi aplikacjami w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz wykrywania obrazu. Urządzenie to jest jednym z najszybszych systemów wykrywania obrazu dostępnych na rynku, dzięki czemu można go wykorzystać do różnych zadań, takich jak rozpoznawanie twarzy, detekcja obiektów, rozpoznawanie tekstu i wykrywanie kształtów. Posiada wbudowany procesor ARM Cortex-A53, który wspomaga wykonywanie skomplikowanych obliczeń w czasie rzeczywistym. Jego zintegrowany system operacyjny Android 5.1 zapewnia wydajność systemu za pomocą linii kodów i aplikacji. Ponadto urządzenie wyposażone jest w wiele złączy, takich jak port HDMI, Ethernet, USB i Wi-Fi, co pozwala na łatwe podłączanie do sieci lokalnych.

Ostatnia aktualizacja: Przypadki użycia Hitachi Eds3170b

Chcę się przebranżowić, Chcę zostać analitykiem, Doświadczenia, Kursy, Rozwój zawodowy i psychologia, Wydarzenia,

27 grudnia 2021

Jak wejść do branży IT?

Czy warto wejść do branży IT? Jakie są specjalizacje? Analityk biznesowy, programista, tester, UX designer, scrum master, product owner, manager,

  Chcę się przebranżowić, Chcę zostać analitykiem, Rozwój zawodowy i psychologia,

  24 marca 2019

  aw3m #006 Przekwalifikowanie na/z Scrum Mastera, Product Ownera, testera, itp.

  „Scrum Master, Product Owner, PM, Tester – kto najlepiej sprawdzi się w roli Analityka? I odwrotnie, jakie rolę może sprawnie

   Bez kategorii, Chcę zostać analitykiem, Wydarzenia,

   16 października 2013

   IC, MRP, MRPII, MRPIII, ERP, ERPII, SCM

   IC, MRP, MRPII, MRPIII, ERP, ERPII, SCM. Co je łączy? Wszystkie przedstawiają klasy systemów – kompleksowych rozwiązań dla przedsiębiorstw. Co

   Jednym z głównych elementów wykorzystywanych w notacji UML jest diagram przypadków użycia (Use Cases). Diagram ten opisuje funkcjonalność systemu przydzieloną aktorowi (użytkownikowi systemu) w celu osiągnięcia zadeklarowanych celów. Przypadki użycia nie są ścisłym odwzorowaniem podejścia obiektowego, ale pozwalają przygotować graf demonstracji możliwych przypadków w systemie. Graf ten przedstawia interakcje w jakie może wejść użytkownik z systemem.

   Relacje (Relationship)

   Przypadki użycia (oraz aktorzy) powiązane są ze sobą relacjami (związkami) określanymi w czterech kategoriach.

   Powiązanie (Association)

   [relacja silna] – jest zestawem linków, które łączą elementy modelu UML. Definiują w ten sposób wzajemne powiązanie wskazanych obiektów.

   W ramach powiązania możemy wyróżnić dodatkowe funkcjonalności takie jak:

   Asocjacja

   Zawiera informacje o powiązaniu wzajemnym klas uczestniczących w asocjacji. pl/tongecho/2021/11/UML-Relacje-Asocjacja. png" alt="" width="374" height="209" srcset="https://www. png 498w, https://www. pl/tongecho/2021/11/UML-Relacje-Asocjacja-300x167. pl/tongecho/2021/11/UML-Relacje-Asocjacja-450x250. png 450w" sizes="(max-width: 374px) 100vw, 374px"/>

   Agregacja

   Instancje jednej klasy (oznaczone rombem) grupują instancje drugiej klasy np. Przedsiębiorstwo agreguje swój Dział.

   Kompozycja

   Instancje jednej klasy (oznaczone czarnym rombem) składają się z instancji drugiej klasy.

   Zależność (Dependency)

   [relacja słaba] – jest powiązaniem wskazującym na istnienie wzajemnej zależności elementów np. użycie samochodu zależy od kierowcy, który nim pokieruje. Zależności mogą być stereotypowane wskazując kierunek <<include>>, <<exclude>>. Zależność jest związkiem pomiędzy dwoma elementami modelu gdzie zmiana w jednym elemencie (niezależnym, tu: kierowca) ma wpływ na drugi element (zależny, tu: samochód).

   <<include>>

   Związek między przypadkiem zawierającym i
   zawieranym, gdzie przypadek zawierany jest wykonywany zawsze gdy wykonywany jest przypadek zawierający – i
   tylko wtedy. Jest przydatna gdy kilka przypadków użycia zawiera tę sama wspólną część. Strzałka skierowana jest od przypadku zawierającego do zawieranego.

   <<extend>>

   Zależność między przypadkiem podstawowym i przypadkiem który opcjonalnie może wprowadzić dodatkową funkcjonalność do przypadku podstawowego. Jest przydatna gdy przypadek może, w pewnych warunkach, być uzależniony od innych przypadków. Strzałka wskazuje od rozszerzenia do przypadku podstawowego.

   Uogólnienie (Generalization)

   [relacja silna] – jest rozumiane także jako związek podklasa-nadklasa lub potomek-przodek, czyli jako relacja pomiędzy klasą ogólną, a szczegółową np. okienko dialogowe zapisu jest podklasą okna systemowego.

   Realizacja (Realization)

   [relacja słaba] – określa funkcjonalność skierowaną na wykonanie czynności zleconej w wyniku interakcji systemu.

   Związki strukturalne

   Relacje w powiązaniu z klasami dookreślają wzajemne związki strukturalne wykazując powiązania, ich zależności i liczebności.

   Związki strukturalne

   Zadanie 1:

   Rozrysuj system biblioteki w diagramie przypadków użycia, określ wzajemne związki. Określ aktorów i ich wzajemne powiązania.

   Zadanie 2:

   Rozrysuj system spedytora typu DHL w diagramie przypadków użycia, określ wzajemne związki.
   PRI - PROJEKTOWANIE SYSTEM�W INFORMACYJNYCH EWA STEMPOSZ, JACEK P�ODZIE�Niestety, Twoja przegl�darka nie obs�uguje ramek.

   Przypadki użycia Hitachi Eds3170b

   Bezpośredni link do pobrania Przypadki użycia Hitachi Eds3170b

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Przypadki użycia Hitachi Eds3170b