Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji H3c S9508 Fabric

Przed przystąpieniem do instalacji i konfiguracji H3c S9508 Fabric, należy zapoznać się z zastrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i instalacji. Użycie nieautoryzowanych oprogramowania lub części może spowodować uszkodzenie sprzętu lub utratę danych i nie będą one objęte gwarancją. Przed instalacją należy przeczytać instrukcje i upewnić się, że każdy krok został zgodnie z nimi wykonany. Przed rozpoczęciem działania systemu należy skontrolować, czy oprogramowanie i sprzęt zostały poprawnie zainstalowane. Przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenia należy poinformować wszystkich użytkowników o planowanych zmianach w sieci. Konfiguracja musi być przeprowadzona zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć utraty danych i uszkodzenia sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji H3c S9508 Fabric

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane przez użytkowników pytania dotyczące programu mMedica wraz z odpowiedziami. Jeśli chcielibyście Państwo zadać inne pytanie lub zgłosić problem związany z programem mMedica zapraszamy do naszego Centrum Obsługi Klienta.

Instalacja i konfiguracja aplikacji

Do prawidłowego rozliczania za pomocą JGP w AOS należy:
1. Zaktualizować system do wersji 2. 5. 6 – plik instalatora został opublikowany na stronie portalu Centrum
Zarządzania Licencjami mMedica w sekcji mMedica -> Pobierz mMedica
(http://www. mmedica. pl/MMEDICA. PORTAL/Download. aspx)
2. Zaimportować charakterystykę JGP dla grupera AOS – plik ten został udostępniony przez nas wraz z
publikacja nowej wersji aplikacji na ww stronie internetowej.
3. Zaimportować aktualizacje słownika ICD9 publikowana przez NFZ. Plik ten jest udostępniony przez NFZ na
stronie http://slowniki. nfz. gov. pl.
4. Zaimportować aktualna umowę z NFZ (plik UMX) na świadczenia w rodzaju 02 (AOS).

Sposób ewidencji danych w aplikacji mMedica ilustruje poniższa instrukcja:
JGP w AOS - instrukcja konfiguracji i obslugi funkcji grupera

Aktualizacja stacji roboczej odbywa się za pomocą pełnego instalatora tak jak dotychczas jednak w tym przypadku należy poprzedzić to usunięciem aplikacji mMedica (szczegółowo zostało opisane w instrukcji). Nowe instalacje przeprowadzamy za pomocą pełnego instalatora.

Przed przystąpieniem do aktualizacji wymagane jest wykonanie kopii zapasowej. Aktualizacja do PostgreSQL 9. 0 możliwa jest wyłącznie z wersji 2. 8. 2 systemu mMedica. W przypadku posiadania baz PostgreSQL 8. 2 niezwiązanych z aplikacja mMedica, przed aktualizacja należy usunąć je z serwera (migracja serwera z takimi bazami nie będzie możliwa).

Proces migracji do wersji 9. 0 może potrwać od kilkunastu minut nawet do kliku godzin, jest to uzależnione od wielkości i liczby bazy danych zainstalowanych na danym stanowisku.

Po prawidłowo przeprowadzonej migracji zalecane jest wykonanie kopii zapasowej bazy danych, gdyż nie będzie możliwe odtworzenie bazy danych z kopii zapasowej wykonanej w wersji niższej niż 3. 0. 0

Proces migracji został opisany w instrukcji instalacji zamieszczonej poniżej.
Link do instrukcji:
mM-Instalacja. pdf

W aplikacji mMedica od wersji 3. 2. 6 udostępniono parametr SCIEZKA_PLIKOW_APL przeznaczony dla świadczeniodawców posiadających instalacje wielostanowiskowe. Parametr ten służy do automatycznej aktualizacji aplikacji mMedica na stacjach roboczych, po wykonaniu aktualizacji na serwerze.
Aby skorzystać z tego parametru należy:
1. Na serwerze udostępnić katalog z instalacją mMedica (np. C:\Program Files\ASSECO\mMedica) w sieci tak aby był on dostępny dla wszystkich stacji roboczych.
2. W sekcji "Zarządzanie -> Konfiguracja -> Parametry konfiguracyjne" dla parametru SCIEZKA_PLIKOW_APL przypisać jako wartość, ścieżkę do udostępnionego zasobu (np. \\SERWER1\Udostepnioy_folder)
Po zatwierdzeniu zmian i ponownym zalogowaniu do aplikacji, nastąpi automatyczna aktualizacja plików na każdej stacji roboczej.

Tak. Ponadto w przypadku programu mMedica nie ma potrzeby wykonywania wielu pełnych instalacji programu. Aby rozliczać większą ilość świadczeniodawców na jednym komputerze, wystarczy jedna instalacja programu oraz odpowiednia ilość baz danych, w których przechowywane są dane dla poszczególnych świadczeniodawców.

Ograniczenia wersji demonstracyjnej, polegają na tym, ze:
- można wprowadzić maksymalnie 30 pacjentów,
- nie można dokonywać migracji danych,
- nie można się rozliczać z NFZ,
Wersja służy do zapoznania się z funkcjami oraz interfejsem nowej aplikacji.

Obie wersje instalatora, dostępne na naszych stronach, są równie proste i wygodne. Obie maja taki sam interfejs użytkownika. Różnica polega na tym, ze w przypadku instalatora internetowego, pobiera on z sieci Internet jedynie te fragmenty, które sa potrzebne do zainstalowania aplikacji zgodnie z opcjami, jakie wybrał użytkownik w instalatorze. Instalator pełny natomiast zawiera wszystkie składniki, niezależnie od dokonanego wyboru (czyli generalnie jest większy od sumy składników pobranych z sieci przez instalator internetowy). Oczywiście podczas użycia instalatora internetowego konieczne jest połączenie z siecią Internet przez cały czas trwania instalacji. W przypadku użycia instalatora pełnego, taka potrzeba nie istnieje.

Automatyczne wykonanie kopii zapasowej realizowane jest poprzez: „Dodanie zadania” do harmonogramu zaplanowanych czynności w systemie Windows. Zestawienie czynności jakie maja zostać wykonane przez system operacyjny można zobaczyć poprzez przejście do elementów: „Zaplanowane zadania” po ścieżce:
Ikona Start-> Programy-> Akcesoria -> Narzedzia Systemowe-> Zaplanowane Zadania

Przykładowy widok okna:
Widok zawartosci okna: Zaplanowane Zadania

Aplikacja mMedica dodaje „zadanie wykonania kopii” do harmonogramu „Zaplanowanych zadań” w momencie, gdy uzytkownik zdefiniuje pola:
a) Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych:
b) Godzina, od której maja być wykonywane kopie:
Znajdujące się w aplikacji w miejscu:
Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator, sekcja Kopia Zapasowa.

Mogą zaistnieć sytuacje w których system Windows nie uruchomi: Zadania wykonania kopii mMedica” co zostanie zasygnalizowane komunikatem:
„ (…)od dłuższego czasu nie udało się wykonać kopii bazy(…)”
przy logowaniu się do aplikacji.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy zweryfikować ustawienia zadania:
1. Ikona Start-> Programy-> Akcesoria -> Narzędzia Systemowe-> Zaplanowane Zadania
2. Zaznaczyć ikonę „zadania wykonania kopii” dla mMedica (ikona mmBackupMMEDICA)
3. Wybrać zakres Właściwości, który wyświetli szczegółowe informacje jak na screenie:

Wlasciwosci/Ustawienia zaplanowanego zadania

gdzie wartość w polu: "Uruchom jako" określa konto użytkownika Uruchom jako
(kontekst użytkownika), na którym działa zadanie. Dla konta systemowego prawidłowymi wartościami są "", "ZARZADZANIE NT\SYSTEM" lub "SYSTEM". Aplikacja wykorzystuje konto "ZARZADZANIE NT\SYSTEM", jednakże nie zawsze pozwala ono na wykonanie „zadania kopii”, dlatego użytkownik musi wykorzystywać własne konta do uruchamiania zadań, którego ustawienia przedstawia screen zamieszczony poniżej:

Indywidualne ustawienia zadania

Wartość w polu: "Uruchom jako" będzie odpowiadała użytkownikowi jaki jest wykorzystywany do logowania w systemie Windows. Wybranie przycisku OK spowoduje pojawienie się komunikatu o podanie hasła dla tego użytkownika.

Podanie hasła i zapisanie wszystkich zmian umożliwi wykorzystywanie automatycznej kopii zapasowej.

Jeśli zadanie kopii się nie wykonuje można skorzystać z porad opublikowanych przez firmę Microsoft, producenta systemu operacyjnego:
Jak rozwiazywac problemy z zaplanowanymi zadaniami w systemach Windows

"
Oprócz kroków opisanych w instrukcji instalatora mMedica może być konieczne wykonanie dodatkowych kroków konfiguracyjnych.

Jeżeli przy logowaniu do mMedica pojawia się błąd związany z funkcjami pg_file_read oraz pg_file_length oznacza to, ze wymagane jest zainstalowanie dodatku "adminpack", analogicznie jak przy instalacji bazy PostgreSQL w systemie Windows Vista, gdzie baza jest instalowana niezależnie od mMedica.

Aby zainstalować dodatek adminpack przykładowo w dystrybucji Ubuntu wystarczy wykonać kolejno polecenia:
#apt-get install postgresql-contrib
#sudo su postgres -c psql

W innych dystrybucjach instalacja jest analogiczna, chociaż wymagany pakiet postgresql-contrib może mieć inna nazwę, podobnie jak ścieżka do dodatku adminpack (/usr/share/postgresql/8. 2/contrib/adminpack. sql).

Może się zdarzyć również sytuacja, gdy konfiguracja serwera postgresql jest trzymana w katalogu innym niż katalog z bazami danych (data). Wtedy pojawi się problem odczytu pliku konfiguracyjnego przy logowaniu do mMedica objawiający się komunikatem "absolute path not allowed".

Rozwiązaniem jest zmiana w konfiguracji serwera postgresql. conf ścieżki do pliku pg_hba. conf (parametr hba_file) na katalog z klastrem bazy danych (zwykle ""/var/lib/postgresql/8. 2/data"") oraz przeniesienie wspomnianego pliku z oryginalnej lokalizacji (zwykle ""/etc/postgresql/8. 2/data"") do katalogu z klastrem bazy.

Takie operacje rozwiążą problem łączenia się do bazy danych lokalnie, jednak serwer PostgreSQL może wymagać dodatkowo zarejestrowania dodatku adminpack również przy połaczeniu zdalnym czyli z innego komputera dostępnego w sieci, w której jest serwer.

Aby zainstalować dodatek adminpack zdalnie, wystarczy po zalogowaniu się zdalnie do bazy jako użytkownik postgres używając znanego sobie hasła wykonać skrypt adminpack. sql pobrany wcześniej z serwera. Można tego dokonać z linii poleceń w Windows, gdy na komputerze jest zainstalowana baza PostgreSQL:

psql -h 192. 168. 1 -U postgres

Instalacja zdalna dodatku jako użytkownik postgres jest jednorazowa i wystarczy, aby każdy użytkownik bazy mMedica mógł zalogować się do bazy.

Instalacja serwera PostgreSQL na systemach Linux

Podczas próby aktualizacji do najnowszej wersji systemu Windows może zostać wyświetlony komunikat "Elementy, które wymagają Twojej uwagi", a komputer zauważy problem ze zgodnością ze sterownikiem, sprzętem, aplikacją, funkcją lub ustawieniem prywatności. Te problemy mogą prowadzić do nieoczekiwanego sposobu działania, więc aktualizacja nie zostanie zaoferowana. Oto kilka najczęściej spotykanych komunikatów oraz informacje o tym, co zrobić, aby usunąć problem.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Nie musisz nic robić”

 • Jest to działanie celowe i nie musisz nic więcej robić w tym momencie.

 • Zalecamy zachowanie bieżącej wersji systemu Windows.

  Jeśli problem można rozwiązać, Windows Update automatycznie zaoferuje Ci najnowszą wersję systemu Windows.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat dotyczący podpisywania pakietu testowego

Próbujesz zainstalować wersję wstępną systemu Windows. Dołącz do Niejawnego programu testów systemu Windows lub wybierz przycisk "włącz" podczas instalacji, aby zezwolić urządzeniu na ufanie kompilacjom niejawnego programu testów. 

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o niezgodnych ustawieniach prywatności

Ten problem można rozwiązać, zmieniając ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zmienianie ustawień prywatności w systemie Windows.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o niezgodnej aplikacjiZaktualizuj aplikację: Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem. Następnie wybierz link Dowiedz się więcej lub zamiast tego zaktualizuj, aby odwiedzić artykuł wyjaśniający problem ze zgodnością. Artykuł zostanie przeniesiony do witryny internetowej dostawcy oprogramowania, gdzie możesz zaktualizować aplikację do wersji zgodnej z najnowszą wersją systemu Windows. Po zaktualizowaniu aplikacji wróć do wiadomości „Elementy wymagające Twojej uwagi”, a następnie wybierz pozycję Odśwież. Jeśli nie ma żadnych dodatkowych problemów ze zgodnością, można kontynuować aktualizację.

Automatycznie odinstaluj aplikację: Jeśli nie potrzebujesz aplikacji, wybierz przycisk Odinstaluj, aby automatycznie ją odinstalować. Po usunięciu aplikacji strona powinna zostać automatycznie odświeżona. Jeśli nie ma żadnych dodatkowych problemów ze zgodnością, można kontynuować aktualizację.

Odinstaluj aplikację ręcznie: W niektórych przypadkach nie można zaktualizować aplikacji ani automatycznie jej odinstalować. W takim przypadku należy ręcznie odinstalować aplikację. Możesz spróbować wykonać czynności opisane w artykule Naprawianie lub usuwanie programów w systemie Windows, ale jeśli napotkasz trudności podczas ręcznego odinstalowywania aplikacji, skontaktuj się z pomocą techniczną. Po usunięciu aplikacji wróć do komunikatu "Elementy, które wymagają Twojej uwagi", a następnie wybierz pozycję Odśwież.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o tym, że komputer nie spełnia minimalnych wymagań systemowych w celu uaktualnienia

Zalecamy, aby nie kontynuować uaktualniania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalowanie systemu Windows 11 na komputerach, które nie spełniają minimalnych wymagań systemowych.

Zobacz też: Powiadomienie o wyświetlaczu audio Intel: "Co wymaga Twojej uwagi"

05. 03. 2013 Views

Share Embed Flag

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi - UPC Polska

SHOW MORE

SHOW LESS

ePAPER READ

DOWNLOAD ePAPER

 • TAGS
 • routera
 • kliknij
 • przycisk
 • rysunek
 • bezprzewodowej
 • konfiguracji
 • zostanie
 • sieci
 • router
 • ekran
 • instrukcja
 • instalacji
 • wifi
 • polska
 • komunikatyihd. pl

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

  Similar magazinesInfo

  <strong>Instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> i <strong>konfiguracji</strong> <strong>usługi</strong> <strong>UPC</strong> <strong>WiFi</strong> Warszawa, sierpień 2006

  • Page 2 and 3: Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
  • Page 4 and 5: 4. Opis routera Router bezprzewodow
  • Page 6 and 7: 5. Podłączenie routera Właściwe
  • Page 8 and 9: Rysunek 6. Wpisz
  • Page 10 and 11: Konfiguracja sieci bezprzewodowej 1
  • Page 12 and 13: Konfiguracja zaawansowanych opcji k
  • Page 14 and 15: Jeśli chciałbyś dodać kolejne k
  • Page 16 and 17: Przywrócenie ustawień z kopii bez
  • Page 18 and 19: Wyświetlona zostanie licencja doty
  • Page 20 and 21: Po zakończeniu instalacji wyświet
  Delete template?

  Are you sure you want to delete your template?

  Save as template?

  no error

Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji H3c S9508 Fabric

Bezpośredni link do pobrania Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji H3c S9508 Fabric

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji H3c S9508 Fabric